FinExpert.e15.cz

Zruší se daňové zvýhodnění u novostaveb?

Majitelé novostaveb a ti, kteří se rozhodnou zateplit svůj dům, mohou přijít o daňové zvýhodnění.
Zruší se daňové zvýhodnění u novostaveb?

V posledních týdnech jsou v médiích stále častěji slyšet nejrůznější návrhy ministerstva financí vedoucí ke zjednodušení a zpřehlednění daňových zákonů.Miroslav Kalousek prosazuje snížení počtu výjimek v zákonech. Ministerstvo financí plánuje v nejbližších dnech předložit vládě návrh novely zákona o dani z nemovitostí. Ani tento zákon by se neměl vyhnout „škrtům“.

Daň z pozemku platíte vždy

Podle platné právní úpravy je pod daní z nemovitosti zahrnuta daň z pozemku a ze stavby. Jako majitelé zdaňujete pozemky, které máte vedeny v katastru nemovitostí. Stojí-li na pozemku dům, zdaníte pouze nezastavěnou část pozemku (za zastavěnou plochu se bere půdorys stavby). Zákon obsahuje dlouhý seznam výjimek, kdy pozemek nepodléhá zdanění. Nezdaňují se například státní a obecní pozemky, pozemky veřejně přístupné všem občanům (hřbitovy, parky, chráněné krajinné oblasti, sportoviště…), pozemky náležící ke zdravotnickým zařízením, pozemky vysokých škol apod. Většina výjimek má svůj význam a radikální škrty jsou málo pravděpodobné. Pokud jste se rozhodli pro stavbu nového domu na vlastním pozemku, musíte daň z pozemku vždy zaplatit. Na rozdíl od daně ze stavby zde neexistuje žádné osvobození. Pokud však platíte pouze daň z pozemku (od daně z novostavby jste osvobozeni) a celková daň je menší než 30 Kč, musíte sice podat daňové přiznání, finanční úřad daň vyměří, ale nepředepíše - tedy v tomto případě se nakonec daň z nemovitostí neplatí.

Od letošního roku došlo u daně z pozemků k úpravě koeficientů, kterými se násobí základní sazba daně. Více na dani zaplatí majitelé pozemků v obcích, které evidují méně než 600 obyvatel. V malých obcích s méně než třemi sty obyvateli, byl v minulém roce používán koeficient 0,3, v obcích od 300 do 600 obyvatel 0,6. Dnes je nejnižší koeficient 1 u obcí do 1 000 obyvatel.

Majitelé novostaveb přijdou o výhodu

Podobně jako u daně z pozemků najdete v zákoně celou řadu osvobození od placení daně ze staveb. Od zdanění jsou opět osvobozeny stavby ve vlastnictví státu nebo obce, stavby patřící veřejným školám, muzeím, galeriím apod. Zde opět nelze očekávat výrazné škrty.

V současné době jsou majitelé rodinných domů nebo bytů v obytných domech osvobozeni od daně po dobu 15 let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž nová stavba začala být způsobilá k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu, byl vydán kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí. Podmínkou daňového osvobození je užívání bytu nebo domu k trvalému bydlení přímo vlastníkem nebo osobou jí blízkou.

V návrhu připravovaném ministerstvem financí by mělo být od roku 2010 toto osvobození zrušeno. Daň ze staveb by tedy měli platit všichni majitelé staveb bez výjimky. Podle náměstka ministra financí Petra Chrenka již ztratila tato výjimka, zavedená za účelem podpory bytové výstavby, svůj význam. Nahlédneme-li se do statistiky, je patrný výrazný útlum bytové výstavby v závěru minulého století. Například v roce 1995 bylo dokončeno pouze necelých 13 tisíc bytů, což bylo nejméně od roku 1949. Od roku 1995 dochází k postupnému oživení bytové výstavby. Zavedení daňového osvobození majitelů novostaveb mělo zřejmě pouze nepatrný vliv na nastartování bytové výstavby, ale lze souhlasit, že v dnešní době již tato výjimka ztratila svůj původní význam.

Obrázek: Dlouhodobý vývoj bytové výstavby v ČR

Klepněte pro větší obrázek

Vyšší příjmy pro obecní pokladnu

Od letošního roku došlo podobně jako u pozemků ke zvýšení koeficientů, kterými se násobí základní sazby daně. Od příštího roku mohou navíc obce díky místnímu koeficientu zvýšit výslednou daň. Většina měst a obcí však možnost zvýšení pravděpodobně nevyužije. Důvodem je i fakt, že vybrané daně z nemovitostí jsou z pohledu celkových příjmů obcí a měst zanedbatelné. Tvoří přibližně 3 až 5 %.

Ekologické systémy vytápění budou i nadále zvýhodněny

Další daňovou výjimku, kterou plánuje ministerstvo financí zrušit, je osvobození od daně v případě zateplení domu. Dnes jste v případě zateplení domu, na které bylo vydáno stavební povolení, osvobozeni od daně ze stavby po dobu pěti let. Tato výjimka by měla být od roku 2010 zrušena. Využití daňové úlevy jako motivu ke snížení tepelné náročnosti stavby má svůj význam v každé době. Nižší spotřeba energií přispívá k menší zátěži životního prostřed.

Od daně jste po dobu pěti let osvobozeni i v případě investice do nového topného systému. Podmínkou je náhrada kotle na tuhá paliva za systém využívající obnovitelné solární, větrné, geotermální energie či biomasy. Tato výjimka by měla být zachována i v budoucnu. Žádný daňový poplatník, tedy ani majitel nemovitosti, nepřijme zavedení či zvýšení daní s úsměvem. Daně z nemovitostí ovšem patří mezi ty méně zatěžující rodinný rozpočet.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená