FinExpert.e15.cz

Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v ČR

Praha, 5. srpna 2011

Makroekonomický rámec

Nebankovní finanční produkty byly v 1. pololetí 2011 nabízeny v podmínkách pokračujícího ekonomického oživení. Projevilo se ve dvouciferném meziročním růstu leasingu a factoringu i v pokračujícím mírném růstu nebankovních úvěrů pro podnikatele i spotřebitele.

V první polovině letošního roku rostl HDP (v 1. čtvrtletí o 2,8 %, v dalších měsících se meziroční tempo jeho růstu zmírňovalo). Dvouciferným tempem rostla průmyslová výroba (např. v květnu o 15,2 %). Výrazněji se zatím nezvýšily investice, výrazněji nerostou ani výdaje domácností – tržby v maloobchodě se meziročně zvýšily např. v dubnu pouze o 2,7 % a v květnu o 3,2 %.

Dlouhodobé úrokové sazby bank používané při refinancování nebankovních finančních institucí (s možným dopadem na ceny finančních produktů) se v 1. pololetí 2011 mírně snižovaly. Výraznější dopady na vývoj nebankovních finančních produktů v 1. pololetí 2011 neměl vývoj inflace (v červnu 2011 dosáhla 1,8 %).

Nezaměstnanost, která ovlivňuje především poptávku a rizika ve spotřebitelských úvěrech a ve spotřebitelském leasingu, dosáhla v červnu 2011 8,1 %. Podíl nesplácených úvěrů domácností u bank a u nebankovních finančních institucí se zvýšil z 5,18 % v prosinci 2010 na 5,23 % v červnu 2011.

Finanční obchody nebankovních poskytovatelů leasingu, úvěrů a factoringu v 1. pololetí 2011 ovlivnila také skutečnost, že řada poptávek po financování investičních či spotřebitelských záměrů byla stále spojena se značnými riziky a nemohla být při uplatnění obezřetných kritérií hodnocení zákazníka i financované komodity akceptována. Na výsledcích nebankovního finančního trhu se projevilo i pokračující rozšiřování nabídky leasingových společností o úvěrové produkty.

Obnovená konjunktura nebankovních finančních produktů přispívá k ekonomickému růstu

V 1. pololetí 2011 poskytly členské společnosti ČLFA leasingem movitých věcí, factoringem, prostřednictvím úvěrů pro spotřebitele i pro podnikatele zákazníkům celkem 67,3 mld. Kč – o 3,5 mld. Kč více, než ve stejném období loňského roku. Poskytly 50 mld. Kč na financování investic a provozu podnikatelských subjektů a 17,3 mld. Kč na financování zboží a služeb pro domácnosti.

V tomto rámci poskytly 26,3 mld. na financování silničních dopravních prostředků (vesměs nových), z toho 16,1 mld. na pořízení osobních vozů. Financovaly 44 % nových osobních vozů registrovaných v ČR v 1. pololetí letošního roku. Poskytly také 9,7 mld. na financování strojů a zařízení. Podílely se tak významně na rozvoji naší ekonomiky.

Členské společnosti ČLFA uzavřely v 1. pololetí letošního roku 520 521 nových leasingových a úvěrových obchodů. Významný je i počet nově uzavřených factoringových obchodů. Na konci tohoto období spravovaly členské společnosti ČLFA 2 468 041 aktivních leasingových a úvěrových smluv. Pohledávky z jejich běžících leasingových a úvěrových obchodů dosáhly na konci 1. pololetí 2011219,5 mld. Kč.

Vývoj leasingu movitých věcí v 1. pololetí 2011

Členské společnosti ČLFA financovaly v 1. pololetí 2011 prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 22 mld. Kč. Proti 1. pololetí 2010 to představuje u největších patnácti společností meziroční zvýšení o 21,3 %.

Protože podíl členských společností ČLFA na našem trhu leasingu movitých věcí je dlouhodobě 97 %, lze dovodit,že v ČR byly v 1. pololetí 2011 financovány leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky za více než 22,7 mld. Kč. Celková částka (vstupní dluh) poskytnutá v 1. pololetí 2011 členskými společnostmi ČLFA do leasingu movitých věcí dosáhla 20 mld. Kč.

Podíl operativního leasingu na celkovém leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků dosáhl v 1. pololetí 2011 32 %. Je zřejmé, že se dále zvyšuje zájem o operativní leasing (jeho podíl na celkovém leasingu dosáhl v r. 2010 25,8 %).

V 1. pololetí 2011 nadále dominoval leasing silničních vozidel. Podíl leasingu osobních aut dosáhl 27,4 % (proti 25,5 % za celý r. 2010), podíl leasingu nákladních aut 23 % (proti 18,5 % za rok 2010). Podíl nových aut na celkovém leasingu osobních vozů dosáhl v 1. pololetí 201194,7 %. Podíl leasingu strojů a zařízení, včetně leasingu fotovoltaických zařízení, dosáhl 34,7 % (proti 30,9 % za celý rok 2010).

Podobně jako v předchozích letech směřovala téměř polovina leasingu movitých věcí do soukromého sektoru služeb a téměř dvě pětiny do průmyslu a stavebnictví. Členské společnosti ČLFA uzavřely v 1. pololetí 2011 23 765 smluv o leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků – z toho 11 064 smluv o finančním leasingu a 12.701 smluv o operativním leasingu. Do správy vozových parků zajišťované členy ČLFA bylo nově převzato 587 vozů. Počet nově uzavřených leasingových smluv se meziročně snížil o 2,9 %.

Koncem 1. pololetí 2011 probíhaly leasingy strojů, zařízení a dopravních prostředků na základě aktivních 259 984 leasingových smluv uzavřených členskými společnostmi ČLFA (z toho činil počet aktivních smluv o operativním leasingu 62 299 a počet smluv o správě vozových parků 5 114).

Účetní hodnota všech strojů, zařízení a dopravních prostředků v leasingovém užívání dosáhla na konci 1. pololetí 2011 téměř 108 mld. Kč. Pohledávky z uzavřených smluv o leasingu movitých věcí dosáhly na konci června 2011 v souhrnu přes 99,5 mld. Kč.

Vývoj podnikatelských úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele v 1. pololetí 2011

V 1. pololetí 2011 poskytlo 31 členských společností ČLFA úvěry a jiné neleasingové finanční produkty pro podnikatele (finanční služby pro koncové zákazníky, bez financování skladů) v celkové výši (vstupní dluh) 14,19 mld. Kč. Proti stejnému období r. 2010 tak došlo k dalšímu meziročnímu zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 9,2 % v případě vedoucích patnácti společností.

Největší část z nově poskytnutých podnikatelských úvěrů (46,7 %) byla určena na pořízení osobních vozů, významný podíl z těchto úvěrů (21 %) využili podnikatelé k financování strojů a zařízení.

Podnikatelům poskytly členské společnosti ČLFA celkem 33 097 úvěrů a splátkových prodejů, z toho 34 úvěrů na pořízení nemovitostí. Průměrná výše poskytnutého úvěru dosáhla 428 739 Kč.

Pohledávky z podnikatelských úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele uzavřených členskými společnostmi ČLFA činily na konci června 201044,5 mld. Kč. Na konci 1. pololetí 2011 spravovaly tyto společnosti 158 267 aktivních úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele.

Vývoj nebankovního trhu spotřebitelských úvěrů v 1. pololetí 2011

V 1. pololetí 2011 došlo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku k reálnému zvýšení objemu prostředků poskytnutých nebankovními společnostmi prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. V tomto období je poskytovalo 21 členských společností ČLFA (včetně řady leasingových společností, které je poskytují dodatkem k leasingovým produktům).

Celkem členské společnosti ČLFA v 1. pololetí 2011 poskytly úvěry pro osobní potřebu ve výši 16,64 mld. Kč, což představuje (při zohlednění loňských výsledků GE Money Multiservis, a.s., jejíž obchodní výsledky jsou letos vykazovány v rámci GE Money Bank, a.s.) faktické meziroční zvýšení o 4,7 %. Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2011 jde o snížení letošního celkového meziročního tempa růstu objemů nových nebankovních spotřebitelských úvěrů.

Spotřebitelské úvěry členů ČLFA byly v 1. pololetí 2011 poskytovány ve formě osobních půjček (5,37 mld. Kč – 32,3 % z celkového objemu spotřebitelských úvěrů), revolvingových úvěrů (5,88 mld. Kč – 35,3 %) a financování v místě prodeje (5,39 mld. Kč – 32,4 %). Proti 1. pololetí 2010 vzrostl podíl osobních půjček (o 6 %) a podíl financování v místě prodeje (o 3,2 %), výrazně naopak poklesl podíl revolvingových úvěrů (o 9,2 %).

V 1. pololetí 2011 uzavřely členské společnosti ČLFA celkem 460 734 smluv o spotřebitelských úvěrech (174 360 osobních půjček – z toho 53 osobních půjček na koupi nemovitostí, 101 707 revolvingových úvěrů a 184 667 úvěrových a splátkových smluv v rámci financování v místě prodeje). Meziročně došlo k mírnému poklesu počtu nově uzavřených smluv o spotřebitelských úvěrech – o 0,5 %.

Na konci června 2011 spravovaly členské společnosti ČLFA pohledávky z 2 049 561 běžících smluv o spotřebitelských úvěrech celkem za 65,87 mld. Kč.

Vývoj factoringového trhu v 1. pololetí 2011

V 1. pololetí 2011 pokračoval růst objemu factoringových obchodů. Na členy Asociace factoringových společností ČR (AFS ČR) byly v 1. pololetí 2011 postoupeny pohledávky celkem za 63,9 mld. Kč (z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, připadá 52,6 mld. Kč). Proti 1. pololetí 2010 to znamená u členských společností AFS ČR růst o 27,2 %.

Vedoucím produktem na českém factoringovém trhu byl v 1. pololetí 2011 nadále regresní factoring (73 %), podíl bezregresního factoringu dosáhl 27 %. Podíl regresního factoringu se meziročně snížil o 2,7 %. Podíl tuzemského factoringu dosáhl v 1. pololetí 2011 72,5 %, podíl exportního factoringu 24,7 %, podíl importního factoringu 2,8 %. Podíl tuzemského factoringu se meziročně snížil o 4,7 %. Objem prostředků poskytnutých členy AFS ČR dosáhl k 30. červnu 2011 19,17 mld. Kč.

Další článekDalší články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená