FinExpert.e15.cz

Zpráva NKÚ kritizuje neefektivnost vyplácení sociálních dávek

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) na svých internetových stránkách zveřejnil výsledky provedených kontrol v posledním čtvrtletí roku 2004. Zajímavé je zejména hodnocení výsledků kontroly zaměřené na systém vyplácení dávek sociální péče osobám sociálně potřebným.

Kontrolovaným obdobím byl rok 2003, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující do ukončení kontrolní akce. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí Liberecký kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj a 19 vybraných obcí - obecních úřadů.

Na základě zjištěných skutečností hodnotí zpráva NKÚ systém jako složitý, administrativně náročný, neodpovídající novým sociálně ekonomickým podmínkám a změnám ve veřejné správě. Systém je v daném rozsahu obtížně řiditelný a z hlediska způsobu financování nevhodný.

Výše prostředků vyplacených ze státního rozpočtu na dávky sociální péče se od roku 1998 více než zdvojnásobila a totéž platí i o výši výdajů čerpaných na dávky sociální péče osobám sociálně potřebným. Výdaje státního rozpočtu na dávky sociální péče v roce 2003 dosáhly výše 14 145 mil. Kč, z toho výdaje na dávky sociální péče osobám sociálně potřebným činily 10 181 mil. Kč.

Na základě šetření provedeného u kontrolovaných obcí zpráva NKÚ konstatuje, že výši výdajů na dávky sociální péče osobám sociálně potřebným negativně ovlivňuje i jejich zneužívání. Příčiny vidí sociální pracovníci zejména v tom, že nemohou často prokázat ani zřejmou nepravdivost údajů poskytovaných žadateli, event. příjemci podpor. Bez účinné spolupráce s ostatními úřady a institucemi nemohou obecní úřady situaci řešit.

Zlepšení účinnosti systému by podle názoru NKÚ napomohlo:

  • přehodnocení institucionálního uspořádání a vytvoření předpokladů pro efektivnější řízení, včetně fungování kontrolního systému a odpovídajícího materiálně technického a personálního zabezpečení,
  • přijetí přehledné a jednoznačné právní úpravy s vytvořením přiměřeného rámce pro správní uvážení,
  • aktualizace a snížení počtu stávajících dávek zejména vzhledem ke změněným sociálně ekonomickým podmínkám,
  • vybudování vhodného informačního systému, který by byl zdrojem aktuálních informací a který by byl zároveň kompatibilní s některými dalšími systémy, např. se systémem evidující uchazeče o zaměstnání apod.

Zdroj: NKÚ

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená