FinExpert.e15.cz

Změny v oblasti sociálního zabezpečení v roce 2006

1. ledna 2006 se změnily některé právní předpisy, které se vztahují k sociálnímu zabezpečení. Změny se týkají důchodového i nemocenského pojištění a také osob samostatně výdělečně činných.
Změny v oblasti sociálního zabezpečení v roce 2006

Důchodové pojištění

Od nového roku se zvýší všechny důchody z českého důchodového pojištění. Tedy řádné i předčasné důchody starobní, plné i částečně invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Základní výměra důchodu, která je společná pro všechny důchodce, se zvyšuje o 70 Kč, tj. ze současných 1 400 Kč na částku 1 470 Kč. Procentní výměra důchodu u důchodů přiznaných před 1. lednem 1996 se zvyšuje o 6 %, u ostatních důchodů pak o 4%.

Zároveň se mění výše všeobecného vyměřovacího základu a redukčních hranic nutných pro výpočet důchodu. Všeobecný vyměřovací základ za rok 2004 činí 17 882 Kč. Aby upravené vyměřovací základy pojištěnce odpovídaly mzdové úrovni v kalendářním roce, který bezprostředně předchází roku, kdy mu byl přiznán důchod, je třeba použít přepočítací koeficient. Jeho hodnota bude činit 1,0532. Zvýšeny budou i tzv. redukční hranice pro stanovení výpočtového základu. První redukční hranice se zvyšuje z 8 400 Kč na 9 100 Kč, druhá redukční hranice z 20 500 Kč na 21 800 Kč.

Rovněž se budou valorizovat částky zvýšení důchodů pro bezmocnost.

  • Částka zvýšení důchodů pro částečnou bezmocnost vzroste o 8 Kč, tj. z dosavadních 472 Kč
    na částku 480 korun měsíčně.
  • Částka zvýšení důchodů pro převážnou bezmocnost vzroste o 16 Kč, tj. z dosavadních 944 Kč
    na částku 960 korun měsíčně.
  • Částka zvýšení důchodů pro úplnou bezmocnost vzroste o 30 Kč, tj. z dosavadních 1 770 Kč
    na částku 1 800 korun měsíčně.

Zvýší se také – o 4,9 % - příplatky k důchodům, které jsou vypláceny podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., bývalým politickým vězňům z let 1948 – 89 či jejich pozůstalým a také podle zákona č. 357/2005 Sb., účastníkům národního boje za vznik a osvobození Československa a pozůstalým po nich.

Nemocenské pojištění

Od 1. ledna 2006 se zvýší redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Částka 480 Kč se zvýší na 510 Kč, částka 690 Kč stoupne na 730 Kč. Denní vyměřovací základ tak bude o 36 Kč vyšší než dosud a bude činit maximálně 642 Kč. Zvýšení redukčních hranic se bude týkat i osob, které začnou pobírat dávky nemocenského pojištění před 1. lednem 2006 a jejichž nárok na tyto dávky bude trvat i po tomto datu. Například pokud zaměstnanec pobírá průměrnou mzdu 18 333 Kč měsíčně, bude nemocenské od 1. 1. 2006 při 30 denní pracovní neschopnosti činit celkem 10 757 Kč.

Osoby samostatně výdělečně činné

V roce 2006 se změní výše záloh na pojistné na sociální zabezpečení u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Níže uvedené nové zálohy bude OSVČ platit až po podání Přehledu příjmů a výdajů OSVČ za rok 2005.

OSVČ hlavní bude po podání Přehledu za rok 2005 platit minimální zálohy na důchodové pojištění výši 1 394 Kč měsíčně. Dosud je to minimálně 1 192 Kč. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění je v případě SVČ hlavní povinná vždy, tedy i v případě, že je OSVČ ve ztrátě.

Pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost bude po podání Přehledu za rok 2005 minimální záloha pojistné na důchodové pojištění činit 558 Kč (dosud je to minimálně 530 Kč). OSVČ vedlejší v roce 2006 platit zálohy na pojistné, jestliže se přihlásila k účasti na pojištění na rok 2006 nebo její příjem po odpočtu výdajů v roce 2005 byla alespoň 42 922 Kč.

Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává nadále dobrovolná. Mění se ale minimální pojistné. U SVČ hlavní činí bude po podání Přehledu za rok 2005 činit 208 Kč měsíčně, u SVČ vedlejší 83 Kč měsíčně. Dosud je to u SVČ hlavní 178 Kč měsíčně, u SVČ vedlejší pak 79 Kč měsíčně.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená