FinExpert.e15.cz

Změny v důchodovém pojištění

Od 1. ledna 2004 platí celkem zásadní změny v oblasti důchodového pojištění. Nově se samostatná výdělečná činnost rozděluje na hlavní a vedlejší a mění se i podmínky účasti na důchodovém pojištění.
Změny v důchodovém pojištění

Od 1. ledna 2004 platí celkem zásadní změny v oblasti důchodového pojištění. Nově se samostatná výdělečná činnost rozděluje na hlavní a vedlejší a mění se i podmínky účasti na důchodovém pojištění.

Legislativní smršť

Zákon č. 425/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Co to znamená?

Výše uvedený zákon (Zákon č. 425/2003 Sb) je účinný od 1. ledna 2004 a podle něj se samostatně výdělečná činnost nově rozděluje na SVČ hlavní a vedlejší a mění se podmínky účasti na důchodovém pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

Účast na důchodovém pojištění

OSVČ, které vykonávají samostatně výdělečnou činnost jako hlavní, mají povinnost vždy platit pojistné na důchodové pojištění a zálohy na pojistné. To znamená i v případě, že budou „ve ztrátě“.

U vedlejší činnosti je i nadále účast na důchodovém pojištění a povinnost platit zálohy závislá na výši dosažených příjmů (po odpočtu výdajů). Hranice příjmů, tzv. rozhodná částka, nově činí 2,4násobek všeobecného vyměřovacího základu roku 2002 (15 711 Kč) a přepočítávacího koeficientu roku 2002 (1,0717) – tedy 40 410 Kč. Tato částka platí v případě, že OSVČ vykonává vedlejší činnost po celý rok 2004. Pokud OSVČ této částky příjmů - po odpočtu výdajů - nedosáhne, přihlášení k účasti na důchodovém pojištění je dobrovolné.

Kdy hlavní a kdy vedlejší?

  • Vykonává-li OSVČ v kalendářním měsíci hlavní i vedlejší činnost, je v tomto měsíci považována za OSVČ hlavní.
  • OSVČ, jejichž činnost má doplňkový charakter - např. důchodci, studenti apod., nebudou platit z malých příjmů pojistné.
  • Nově se za OSVČ považuje mandatář, který vykonává činnost na základě mandátní smlouvy uzavřené od 1. ledna 2004.

Placení záloh na pojistné

Do dne podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2003 se povinnost platit zálohy na pojistné stanoví podle předpisů k 31. prosinci 2003. Minimální zálohy na pojistné na důchodové pojištění u OSVČ zůstávají až do výše uvedeného data 548 Kč, u pojistného na nemocenské pojištění, které je u OSVČ dobrovolné, jsou alespoň 82 Kč.

  • Po podání přehledu za rok 2003 musí OSVČ, vykonávající hlavní činnost, platit v roce 2004 minimální zálohy na pojistné na důchodové pojištění 997 Kč. Minimální záloha na pojistné na nemocenské pojištění, bude-li ho OSVČ v roce 2004 účastna, je 149 Kč.
  • OSVČ vykonávající vedlejší činnost bude po podání přehledu za rok 2003, splní-li výše uvedené podmínky, muset v roce 2004 platit minimální zálohy na pojistné na důchodové pojištění ve výši 499 Kč. Minimální záloha na pojistného na nemocenské pojištění, bude-li ho OSVČ v roce 2004 účastna, bude 75 Kč.

Klepněte pro větší obrázek

Vyměřovací základ OSVČ

Při stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného za rok 2003 se postupuje podle předpisů účinných k 31. prosinci 2003. V roce 2004 bude činit vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení 40 % rozdílu mezi dosaženými příjmy ze samostatně výdělečné činnosti a vykázanými výdaji.

  • Minimální vyměřovací základ OSVČ vykonávající hlavní činnost je v roce 2004 součinem kalendářních měsíců výkonu hlavní činnosti a minimálního měsíčního vyměřovacího základu, který je v tomto případě 3 368 Kč.
  • Minimální vyměřovací základ OSVČ vykonávající vedlejší činnost je v roce 2004 součinem kalendářních měsíců výkonu vedlejší činnosti a minimálního měsíčního vyměřovacího základu, který je v tomto případě 1 684 Kč.

Klepněte pro větší obrázek

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená