FinExpert.e15.cz

Změny u „převodových“ daní v příkladech

Od 1. ledna 2008 vstoupila v účinnost novela zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti.
Změny u „převodových“ daní v příkladech

V oblasti daně dědické a daně darovací došlo po několika letech k zásadní změně zejména v části osvobození nabytí majetku děděním a darováním. 

U daně dědické je rozšířeno osvobození od této daně mezi osobami zařazenými ve II. skupině a u daně darovací je nově zavedeno osvobození při bezúplatném darování mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině.
 
  • Do I. skupiny dědiců (obdobně platí pro případ daně darovací – obdarovaných) patří příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče, prarodiče) a manželé.
  • Do II. skupiny osob patří příbuzní v radě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety. Ovšem, pozor, tento výčet osob v řadě pobočné je taxativní, proto jej nelze dále rozšiřovat. Dále do této skupiny patří také manželé dětí (zeť, snacha), děti manžela (nevlastní děti), rodiče manžela (tchán, tchýně), manželé rodičů (nevlastní rodiče) a osoby, které se zůstavitelem (případně dárcem) žily nejméně po dobu jednoho roku před smrtí zůstavitele (nebo před převodem) ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na zůstavitele (nebo dárce).
V důsledku změny v osvobození u těchto daní mezi osobami zařazenými do I. a II. skupiny není těmito osobami podáváno daňové přiznání k dani dědické nebo k dani darovací.
 
Příklad: Pokud tedy daruje bratr sestře osobní automobil je tento dar osvobozen od daně darovací dle § 19 odst. 3 zákona a současně platí, že nemusejí podávat daňové přiznání k dani darovací dle § 21 odst. 5 zákona.
 

Novinka v oblasti věcného beřemene

Z předmětu daně z převodu nemovitostí se do předmětu daně darovací přesunulo zdanění věcného břemene (nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni) při bezúplatném převodu nemovitosti.
 
V důsledku této změny dochází k nastolení logičnosti a tedy k provázání občanskoprávního stavu na daňovou úpravu. Jedná se ve své podstatě o stav, kdy bezúplatné omezení práva ve prospěch druhého je ve své podstatě darováním – stává se předmětem daně darovací.
 
Příklad: Rodiče darují synovi rodinný dům (ve kterém žijí), ovšem chtějí mít zajištěno v tomto rodinném domě dožití. Podle v současnosti platné legislativy dojde ke zřízení věcného břemene doživotního užívání tohoto rodinného domu či jeho části ve prospěch rodičů. Současně ovšem toto věcné břemeno nebude podléhat dani z převodu nemovitostí, jak tomu bylo do konce roku 2007, ale dani darovací, kde dochází u této skupiny k osvobození od daně darovací.
 
Důležité upozornění: Pro posouzení, jaké osvobození od daně dědické nebo daně darovací bude uplatňováno při nabytí majetku, je rozhodující, kdy nastala skutečnost, která je předmětem daně. Pokud tedy došlo k úmrtí zůstavitele nebo k bezúplatnému nabytí majetku na základě právního úkonu před 1. 1. 2008, bude se postupovat podle právní úpravy, která je platná do konce roku 2007.
 

Praktický příklad na závěr

Závěrem trocha praxe. Uvedeme si příklad na zdaňování daní dědickou z pohledu legislativního rámce platného v roce 2007 a v roce 2008 s upozorněním na změny dle příslušných paragrafů zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.
 
Příklad: Zůstavitel zanechal svůj majetek na základě závěti dědicům v ní uvedeným a splnil všechny podmínky uvedené v zákoně. Manželce zanechal byt v hodnotě 2 000 000 Kč, vklady na běžném účtu v bance v částce 500 000 Kč a hotovost 100 000 Kč. Dalším dědicem byl synovec, který dědí rodinný dům na venkově v hodnotě 1 000 000 Kč a osobní automobil za 400 000 Kč. V pořadí dalším dědicem je neteř zůstavitele dědící rekreační chatu za 500 000 Kč a osobní automobil v hodnotě 500 000 Kč. Posledním dědicem je bratr, kterému zůstavitel přenechal pozemky v celkové hodnotě 300 000 Kč a relativně drahou elektroniku za 200 000 Kč. Rozdělení děděného majetku bude uvedeno pro případ smrti zůstavitele v roce 2007 a pro případ jeho smrti v roce 2008.
 
Řešení: Tabulka rozdělení děděného majetku mezi dědice a nároků na osvobození.
Klepněte pro větší obrázek
 
Z tabulky vyplývá rozdělení děděného majetku mezi dědice zůstavitele včetně nároku na osvobození vyplývajícího z legislativy platné pro rok 2007 a pro rok 2008. V roce 2008, díky novele zákona, jsou všichni závětní dědicové osvobozeni od daně dědické.
 

Z příkladu je tedy zřejmé, že pro poplatníky daně dědické je výhodnější dědit až v roce 2008, ovšem ovlivnění smrti zůstavitele je samozřejmě nemožné. Toto ovšem neplatí v případě darování, kdy je pro poplatníky daně darovací výhodnější využít rozšířeného osvobození pro I. a II. skupinu v roce 2008.

 

 

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená