FinExpert.e15.cz

Změny 2011: Státní a sociální podpora

Novinky zavítaly také do systému sociálních dávek a podpor.
Změny 2011: Státní a sociální podpora

Kromě základní mzdy zaznamenají změny také vaše příjmy ze státní pokladny, tedy sociální dávky a státní podpora. Cílem vládního úsporného balíčku je snížení nákladů státní pokladny, případně zvýšení jejích příjmů. Je tedy pochopitelné, že se kromě daňové oblasti a úpravy platu státních zaměstnanců, tak jak jsme psali v předešlém díle, musel tento cíl promítnout i do systému sociálních dávek a státní sociální podpory. Běžný občan zřejmě za úsporným balíčkem uvidí pouze škrty a omezení vůči své osobě a ve finále také snížení příjmů. Z nové legislativy je však patrná snaha o účelné vynakládání státní podpory tam, kde je skutečně potřeba.

Nepracovat se rozhodně nevyplatí

Pokud zvažujete odchod ze stávajícího zaměstnání a ještě nemáte sehnanou novou práci, možná si tento krok rozmyslíte. Podle nových pravidel bude mít sice ten, kdo dal výpověď z vlastní vůle nebo rozvázal pracovní poměr dohodou, nárok na podporu v nezaměstnanosti, avšak ve snížené míře 45 % průměrného měsíčního čistého platu. Ponížení podpory v nezaměstnanosti je to významné, protože zaměstnanec, kterému byla dána výpověď ze strany zaměstnavatele, bude pobírat první dva měsíce 65 % průměrného měsíčního výdělku, další dva měsíce pak 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 %.

Jestliže odcházejícímu zaměstnanci náleží odstupné, odchodné či odbytné, nebude se mu podpora v nezaměstnanosti vyplácet, ale její vyplácení se posune až na dobu, kdy mu nárok na ně skončí. Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti se však tímto nekrátí, pouze se posouvá o dobu, po kterou mu je vypláceno odstupné, odchodné či odbytné.

Důležitou změnou je, že uchazeč registrovaný na úřadu práce, který pobírá podporu v nezaměstnanosti, si nebude moci přivydělávat. Doposud mu zákon umožňoval přivýdělek až do výše 4 000 Kč. Tomu je nyní konec. Pokud se však nezaměstnaný evidoval na úřadu práce ještě před koncem roku 2010, tak se na něj toto nové pravidlo nevztahuje a stále si může přivydělávat do výše 4 000 Kč měsíčně.

Nečekejte na práci, běžte podnikat

Úsporný balíček nepřinesl pouze omezení a rušení dávek, ale také jednu dávku novou. Tou je tzv. překlenovací příspěvek pro nezaměstnané, který je určen osobám, které se rozhodnou řešit nezaměstnanost zahájením samostatné výdělečné činnosti. Příspěvek ale není přidělován automaticky.

Úřad práce může na základě dohody poskytnout překlenovací příspěvek osobě samostatně výdělečně činné (dále OSVČ), která přestala být uchazečem o zaměstnání a které byl poskytnut příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa. Dle zákona o zaměstnanosti je společensky účelným pracovním místem i pracovní místo, které zřídil po dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Teprve, pokud máte uzavřenu písemně tuto dohodu, můžete žádat o překlenovací příspěvek, musíte však o něj požádat do 30 dnů od jejího podepsání.

Překlenovací příspěvek se poskytuje nejdéle na pět měsíců a je určen na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, na které je překlenovací příspěvek poskytnut.  Překlenovací příspěvek se poskytuje jednorázově za celé dohodnuté období a je splatný do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody o poskytnutí tohoto příspěvku.

Výše příspěvku činí nejvýše 0,25násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího tomu kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena dohoda o poskytnutí překlenovacího příspěvku. Například průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2010 činila 23 324 Kč, překlenovací příspěvek tak může dosáhnout maximální měsíční částky 5 831 Kč.

Rodinám nová legislativa nepřeje

V článku „Novinky roku 2011: Rodičovský příspěvek“ jsme psali o změnách, které se týkají rodičů na rodičovské dovolené. Změna rodičovského příspěvku však není jediná změna, která se dotkne rodin s nově narozenými dětmi.  Doposud měla každá matka, která porodila dítě, případně otec, pokud matka zemřela, nárok na dávku porodného ve výši 13 000 Kč za každé narozené dítě. Dokonce pár let zpět v době levicové vlády byla tato dávka 17 500 Kč v případě dvou dětí dokonce 52 500 Kč. Nyní je trend zcela opačný a většina rodin o tuto dávku zcela přijde.

Od počátku roku se nárok na porodné vztahuje jen na první živě narozené dítě, doposud měla nárok na porodné i matka, která porodila mrtvé dítě. Při porodu dvojčat vzniká nárok na porodné ve výši 19 500 Kč (13000 Kč + 6500 Kč).

Nově se při posuzování nároku na porodné zkoumá i příjem rodiny. Pro jeho čerpání nesmí rozhodný příjem rodiny přesáhnout 2,4násobek životního minima. Pro stanovení životního minima se přitom započítává i nově narozené dítě/děti. Např. mladý pár s právě narozeným prvním dítětem bude mít nárok na porodné, pokud jejich příjem je nižší než 16 992 Kč měsíčně. U matky samoživitelky činí hranice příjmu pro nárok na porodné 10 752 Kč měsíčně. Do limitu čistých příjmů se však nepočítají jen výdělky ze zaměstnání nebo podnikání, ale také sociální dávky, rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti či výživné.

Sociálně slabých rodin se dotkne také změna v sociálním příplatku. Doposud byl sociální příplatek určen sociálně slabým rodinám ke krytí potřeb nezaopatřených dětí. Nově není tato dávka přístupná rodinám s nezaopatřenými dětmi, ale pouze rodičům, kteří pečují o dlouhodobě nemocné či zdravotně postižené dítě. Původně měl být sociální příplatek úplně zrušen, nakonec bude platit v nové podobě do konce roku 2012. Nárok na tuto dávku budou mít rodiče tehdy, pokud souhrnný příjem všech členů domácnosti nepřekročí dvojnásobek životního minima rodiny.

Změny v příspěvku na péči a na bydlení

Pro občany, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby v oblasti péče o vlastní osobu a při soběstačnosti, je určen příspěvek na péči. Výše příspěvku se určuje podle míry závislosti, která je rozdělena do čtyř stupňů.

V souvislosti s přijetím vládních úsporných opatření se snižuje výše příspěvku na péči v prvním stupni (lehká závislost) u osob starších 18 let, a to z 2 000 Kč na 800 Kč. U příspěvku na bydlení vláda ve svém nařízení aktualizovala výši nákladů na bydlení rozhodnou pro stanovení příspěvku.

Důchodcům dal, důchodcům vzal

Od počátku roku dochází k valorizaci důchodů. Základní výměra důchodu se zvyšuje o 60 Kč z 2 170 Kč na 2 230 Kč. Procentní výměra starobního, invalidního vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu přiznaného před 1. lednem 2011 o 3,9 %.

Všeobecný vyměřovací základ pro důchody přiznávané v roce 2011 byl stanoven ve výši 24 091 Kč a zvýšily se tzv. redukční hranice pro důchody přiznané v roce 2011, a to z 10 500 Kč na 11 000 Kč u první hranice a z 27 000 Kč na 28 200 Kč u druhé hranice.

Zvýšení se týká také příplatků k důchodům účastníků národního odboje vedeného za osvobození a vznik Československa lidí perzekuovaným po roce 1948 a některým pozůstalým po nich a činí 3,9 %. Na druhou stranu si vláda posvítila na příliš aktivní důchodce, kterým zdaní důchod, pokud si k němu přivydělají minimálně 70 000 Kč měsíčně či více jak 840 000 Kč rok.

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Má kamarádka p.Jarka 57,let ošetřovala maminku nevím...
dušan
9. 2. 2011, 19:17

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená