FinExpert.e15.cz

Změnit jméno, příjmení nebo mít dvě jména? Jde to lehce

Pokud přemýšlíte o změně jména nebo příjmení, anebo si jen chcete další jméno přidat, poradíme vám, co je potřeba udělat a jak, aby tato změna proběhla hladce.
Změnit jméno, příjmení nebo mít dvě jména? Jde to lehce

V naší společnosti je obvyklé, že jméno a příjmení patří mezi základní prvky identifikace každého člověka. Většina z nás si své jméno a příjmení nese celým životem. Každý má právo (někdy i povinnost) užívat takové jméno a příjmení, které je uvedeno v matričním dokladu vydaném příslušným matričním úřadem. Během života však mohou nastat okolnosti, kdy je vhodné si své dosavadní jméno a příjmení změnit, a to z různorodých důvodů.

Manželství je častou změnou

K nejobvyklejším změnám dochází u příjmení žen. Je tradicí, že po uzavření manželství přijme žena za své příjmení svého manžela, nebo kdy začne užívat vedle svého původního jména ještě jméno společné pro oba manžely. Vyskytují se však i případy, kdy dochází ke změně příjmení na základě žádosti občana. Nejčastějším důvodem jejich žádosti je skutečnost, že jde o příjmení směšné, nebo hanlivé, popř. pro jiný závažný důvod.

Cesta začíná na matrice

Postup změny jména a příjmení probíhá v souladu se zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších novelizací, přičemž podmínkou je písemná žádost občana. Jak bylo výše uvedeno, změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

Vaší žádosti o povolení změny jména nebo příjmení bude řešit matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu. Komplikace nastává tehdy, když žadatel není na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu. V této situaci je k projednání žádosti příslušný matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky. Jakmile není ani takový pobyt znám, svoji žádost adresujte k projednání Úřadu městské části Praha 1.

Žádost ve věci změny jména nebo příjmení musí zejména obsahovat jméno a příjmení (popř. rodné příjmení) žadatele, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu žadatele. Dále uveďte jméno a příjmení, které chce v budoucnu užívat. Celá žádost by měla obsahovat důvody, které vedou k podání žádosti.

Odlišné náležitosti ponese žádost o povolení změny příjmení po rozvodu manželství. Ta musí obsahovat žadatelův rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, a dále doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky a doklad o státním občanství.

Bude-li o změnu příjmení žádat žadatel, který je v manželství, může být změna povolena pouze na základě souhlasu obou manželů.

Složitější je situace v případě změny příjmení dítěte po rozvodu manželství jeho rodičů. Za nezletilé dítě podává žádost o změnu jména nebo příjmení jeho zákonný zástupce (rodič), přičemž se změnou musí souhlasit i druhý rodič, což bude deklarováno jeho písemným souhlasem přiloženým k žádosti s úředně ověřeným podpisem. Jedná-li se o změnu příjmení dítěte staršího 15 let, vyžaduje se také souhlas této osoby.

Karel Vomáčková? Nepovoluje se

Zákon o matrikách definuje situace, kdy změna jména nebude povolena.

Jedná se o následující případy změny jména:
  • fyzické osoby ženského pohlaví na mužské jméno
  • fyzické osoby mužského pohlaví na ženské jméno
  • na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké
  • na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů

Změna jména nebo příjmení se také nepovolí, jestliže bude v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

Zadarmo ani matrika nehrabe

Jakmile si budete chtít změnit své jméno, zaplatíte za tento úkon správní poplatek. Tento poplatek se platí v hotovosti nebo složenkou, a to před provedením úkonu (před vydáváním rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení). Pokud by požadovaná změna nebyla povolena, správní poplatek vám bude vrácen v plné výši.

Správní poplatek činí 100 Kč nebo 1 000 Kč v závislosti na typu změny příjemní. Například stokoruna se platí za povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného, dále při změně na předešlé příjmení a v dalších zákonem vyjmenovaných případech.

Při změně jména nebo příjmení v ostatních případech se uhradí správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Změna není ihned

Matriční úřad je povinen rozhodnout o povolení změny jména nebo příjmení do 30 dnů, ve složitějších případech bude rozhodnuto nejdéle do 60 dnů. V případě, že jde o změnu společného příjmení manželů nebo o změnu příjmení rodičů a nezletilých dětí, vydává se pouze jedno správní rozhodnutí. Ve všech ostatních případech se vydává rozhodnutí pro každou osobu samostatně.

Nezapomeňte, že po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení, je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu apod. Zároveň o tomto kroku uvědomte svého zaměstnavatele, zdravotní pojišťovnu, svůj peněžní ústav a další instituce, abyste se v budoucnu vyvarovali možným nedorozuměním a komplikacím.

Druhé a další jméno je zdarma

Pokud si ke svému jménu jen chcete přidat další (např. křestní, po otci atp.), můžete tak učinit na kterémkoliv matričním úřadě. Ten pak má na to 30 dnů. Pokud však navštívíte osobně matriku v místě svého narození, zpravidla se změna provede a zapíše ihned a obdržíte nový rodný list. S ním poté musíte obnovit všechny doklady, smlouvy, vizitky... Tato změna je bezplatná, další výdaje však již nikoliv. Výsledný formát jména tak může vypadat jako např. Jan Maria Pavel Protivínský.


Svou žádost o změnu jména si vždy dobře rozmyslete a nenechte za sebe jednat své emoce. Zvažte veškeré následky, které tento krok může způsobit do budoucna nejen vám, ale i rodinným příslušníkům.
Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Dobrý den chtěla bych si přidat za své jméno jméno m...
Jana
3. 5. 2019, 17:45

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená