FinExpert.e15.cz

Změní se systém placení daňových nedoplatků

Novela zákona o správě daní a poplatků obsahuje poměrně významnou novelu zákona o správě daní a poplatků. Zavádí nový institut nazvaný „ochrana před nečinností“, kdy daňový subjekt bude oprávněn upozornit nejblíže nadřízeného správce daně, že jeho správce daně nepostupuje v řízení bez zbytečných průtahů (např. že nevydal rozhodnutí do 6 měsíců).

Za přiznání chyby již nezaplatíte

Novela dále zcela mění systém penále z daňových nedoplatků, ovšem uplatní se až na nedoplatky z daní, u kterých lhůta pro podání daňového přiznání uplynula po 1. lednu 2007. Pokud poplatník nezaplatí včas daň, bude povinen za každý den prodlení zaplatit úrok z prodlení ve výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů, a to nejpozději za 5 let prodlení (dnes se použije sazba penále 0,1 % za každý den prodlení). V případě dodatečně doměřené daně nebo nižší daňové ztráty bude poplatníkovi stanoveno penále ve výši 20 %, bude-li zvyšována daň či snižován odpočet daně (dnes penále ve výši 0,2 % za každý den prodlení), a ve výši 5 %, bude-li snižována ztráta. V případě, že poplatník sám opraví základ daně na základě dodatečného daňového přiznání (dnes sazba penále 0,05 %), nebude vůbec penále vyměřeno.

Novela zákona o státní statistické službě obsahuje rovněž drobné novely zákona o účetnictví, zákona o DPH (do seznamu služeb podléhajících snížené sazbě se doplňuje respitní péče) a zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti (prominutí daně při odstoupení od smlouvy či vrácení daru).

Po podepsání prezidentem a vyhlášení ve Sbírce zákonů by měla vstoupit v účinnost 1. dnem následujícího měsíce po vyhlášení.

Zdroj: KPMG
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená