FinExpert.e15.cz

Změna trendu kurzu USD/EUR je na cestě

Portfolio manažerka společnosti Volksbank Invest věří americkému akciovému trhu. Americké akcie jsou prý výhodně oceněny.
Změna trendu kurzu USD/EUR je na cestě

Klepněte pro větší obrázek

Regina Parhammer, CIIA, portfolio manažerka investiční společnosti Volksbank Invest KAG. Absolventka vysokoškolského ekonomického studia ve Vídni se zaměřením na investiční bankovnictví a kapitálové trhy. V investiční společnosti působí od roku 2003. Z Vídně řídí akciová portfolia fondů Volksbank-Amerika-Invest a Volksbank-Dividend-Invest. 

FOND SHOP: Jaký je Váš aktuální výhled na americký akciový trh?

Jsme toho názoru, že akcie jsou v současné době výhodně oceněny, což nám potvrzuje náš vlastní fundamentální model. Z toho vyplývá, že náš výhled na budoucí vývoj na americkém akciovém trhu je pozitivní a doporučujeme americké akcie k nákupu. Navíc letošní rok je v USA rokem prezidentských voleb, což byl v historii pro akcie vždy rok příznivý. 

FOND SHOP: Hrozí podle Vás, že se americká ekonomika dostane do recese?

Podle našeho názoru nehrozí, že by americkou ekonomiku postihla recese. V našich predikcích počítáme s tím, že americká ekonomika mírně zpomalí, ale recese nehrozí. 

FOND SHOP: Jak se může v následujících měsících promítnout do vývoje akciových trhů pokračující průběh nemovitostní a hypoteční krize v USA?

Je zřejmé, že hypoteční krize v USA byla ve druhé polovině loňského roku centrálním tématem. Viděli jsme, že se na trhy díky problémům v hypotečním a finančním sektoru přenesla vyšší nejistota. To dokazují i vyšší hodnoty indexu volatility trhu S&P 500. Vyšší volatilita zobrazuje narůstající obavy, které se promítly do celého trhu, ale především do finančního sektoru. Pro finanční sektor a finanční tituly bude rozhodující konec ledna, kdy budou velké bankovní domy zveřejňovat svoje výsledky za poslední čtvrtletí loňského roku.

Až výsledky ukážou, jak velké škody finanční krize napáchala v bilancích finančních institucí. Investoři se současně budou na základě výsledků za čtvrté čtvrtletí rozhodovat, jestli opět vstoupí do finančního sektoru. Je zřejmé, že zde stále máme vysoký objem rizikových hypoték v řádu desítek mld. dolarů, které budou odepsány a u kterých zatím nikdo neví, kdo je věřitelem. Já osobně počítám s dalšími vysokými odpisy ztrát u finančních institucí a proto jsem v rámci finančního sektoru i nadále velmi opatrná, protože vysoké riziko ve finančním sektoru stále zůstává. U jednotlivých finančních titulů je proto nutné rozlišovat jejich kvalitu. To platí nejen pro americké finanční tituly, ale i pro evropské finanční tituly, které jsou v souvislosti s finanční krizí rovněž silně postiženy.  

FOND SHOP: Věříte, že by finanční tituly mohly být ve druhé polovině letošního roku pro investory opět atraktivní?

Myslím, že je to docela pravděpodobné. Finanční tituly jsou nyní velmi levné z důvodu extrémní přeprodanosti celého trhu (převis nabídky nad poptávkou; pozn. redakce). Pokud se ukáže, že objem odepsaných ztrát v souvislosti s hypoteční krizí bude nižší než se očekává, mohou se finanční tituly opět rychle dostat do hledáčku investorů. 

FOND SHOP: Co říkáte na plán řešení nemovitostní krize, který na konci loňského roku představil americký prezident George Bush?

Myslím, že je to důležitý krok, který signalizuje, že americká vláda má zájem tento problém řešit. Očekávám, že prezentace možného řešení krize přinese trhům větší jistotu a uklidnění, což je pro budoucí vývoj důležité. Nyní je ale moc brzy na to posuzovat, jaký celkový význam bude mít pro trhy řešení, se kterým přišla americká vláda. Na výsledek si proto budeme muset počkat. Aktuální signály ale naznačují, že tento krok je pozitivní. 

FOND SHOP: Jak předpovídáte budoucí vývoj amerických a evropských úrokových sazeb?

Myslím, že americké úrokové sazby jsou po posledním snížení o 25 bazických bodů již na relativně nízké úrovni. Další kroky Fedu budou ovlivněny z velké části děním právě ve finančním sektoru. V Evropě jsme nyní změnu sazeb neviděli, z čehož vyvozuji, že ECB je s výší sazeb spokojena. Další vývoj bude závislý hodně na vývoji ekonomiky v eurozóně v letošním roce především s ohledem na vývoj inflace. My očekáváme, že evropská ekonomika stejně jako ekonomika USA v letošním roce zpomalí. Budeme tedy s napětím sledovat, zda bude muset ECB snížením sazeb dodat evropské ekonomice impuls. Dokážu si tedy představit, že v eurozóně může v letošním roce dojít k jednomu snížení sazeb pokud to bude ekonomika vyžadovat. Je ale možné, že sazby zůstanou celý rok nezměněny.  

FOND SHOP: Jaké je vaše investiční doporučení pro následující měsíce, které sektory případně regiony byste investorům doporučila?

Sleduji zvyšující se nervozitu na trzích, což bude dle mého názoru v příštím období favorizovat společnosti s velkou tržní kapitalizací (large cap). To bude téma pro první polovinu letošního roku. Dle mého názoru jsou aktuálně velmi výhodně oceněny technologické tituly. Z pohledu stylového zaměření věřím tedy růstovým titulům. U finančního sektoru jsem stále velmi opatrná, ale věřím, že se z něj může stát během druhé poloviny roku atraktivní investice.

Počkáme si nejdříve na zveřejnění hospodářských výsledků. I nadále věřím sektoru materiálů a nerostných surovin, které vykazovaly v loňském roce dobrou výkonnost. Nutno však říci že tyto tituly již nejsou tak výhodně oceněny jako dříve. Regionálně věřím osobně americkému akciovému trhu, který je dle mého názoru velmi výhodně oceněn a historicky má současně během období nejistoty nejnižší kolísavost.

Evropský akciový trh měl v minulém období velmi dobrou výkonnost a já věřím, že je stále v dobré kondici. Evropské společnosti mají dostatek kapitálu, což dokazují jejich bilance. Většina velkých společností navíc signalizuje, že je připravena skupovat na trhu vlastní akcie, případně navýšit dividendy. To by rovněž přispělo k dalšímu růstu na trhu. Jsem proto přesvědčena, že investoři mohou bez obav rozložit svoje investice mezi americký a evropský akciový trh. Ten, kdo věří v růstový trend na rozvíjejících se trzích, může přimíchat do portfolia i asijské akcie. 

FOND SHOP: Jaký odhadujete nárůst ziskovosti u amerických společností?

V posledních letech jsme viděli výrazný nárůst ziskovosti u amerických společností. Letos ale rozhodně nemůžeme počítat s dvouciferným růstem ziskovosti. Letošní výsledkové sezóny se budou pohybovat v jednociferném nárůstu a bude velmi záležet na jednotlivých sektorech. Problémový samozřejmě bude celý finanční sektor. 

FOND SHOP: Věříte, že se bude v letošním roce dařit dividendovým strategiím?

Ano jsem přesvědčena, že dividendovým strategiím se bude v letošním roce dařit. Vidíme signály, kdy s vysokou pravděpodobností dojde ke zvyšování dividendových výnosů. Tomu by měly napomoci i připravované zpětné odkupy vlastních akcií ze strany společností. Dividendové strategie tak budou v letošním roce důležitým investičním tématem. 

FOND SHOP: Co říkáte dlouhodobě oslabujícímu dolaru?

Viděli jsme, že dolar ve druhém pololetí loňského roku výrazně oslabil. Rovněž snižování sazeb ze strany Fedu působilo na dolar negativně. Domnívám se ovšem, že vzhledem k pozitivnímu vývoji americké ekonomiky je dolar nyní hodně levný, a že se v dohledné době dočkáme jeho posílení. To je samozřejmě výhodné pro mimodolarové investory, kterým bude posilování dolaru zvyšovat výkonnost při investicích do dolarových aktiv.

Jako maximální hranici pro oslabení dolaru vůči euru vidím kurz 1,50 USD/EUR. Podle mého názoru pomohou k posílení dolaru především zahraniční investice do amerických aktiv. Právě přítoky zahraničního kapitálu budou hlavním motivem, který podpoří americký dolar. Důležitý z tohoto pohledu bude i emitovaný objem dolarových dluhopisů, který bude ovlivňovat množství dolarů v oběhu. 

FOND SHOP: Budou v letošním roce opět dominovat světovému vývoji rozvíjející se trhy (emerging markets)?

Rozvíjející se trhy jednoznačně převzaly roli hlavního tvůrce globálního růstu ekonomiky. Vidíme dvouciferné nárůsty ekonomického růstu některých rozvíjejících se trhů, což přispívá také k růstu akciových trhů a zvyšujícímu se zájmu investorů. Musíme ale současně počítat s tím, že rozvíjející se trhy mají vyšší volatilitu a tím i riziko ve srovnání s vyspělými akciovými trhy. Podle mého názoru je proto pro drobné klienty důležité, aby svá portfolia diverzifikovali mezi oba segmenty. 

FOND SHOP: Můžete v krátkosti charakterizovat fond Volksbank-Amerika-Invest, který řídíte a který je dostupný investorům na českém trhu?

Volksbank-Amerika-Invest je tzv. blend fond, tzn. že není vyhraněn svou investiční strategií ani růstově ani hodnotově. Portfolio fondu tak mohu převažovat do růstových nebo hodnotových titulů podle toho jaký máme aktuálně výhled na trhy. Fond může současně investovat napříč celým spektrem společností v závislosti na jejich velikosti. Mohu tak investovat do akcií s malou, střední nebo velkou tržní kapitalizací, což činí fond velmi flexibilním. Pokud tedy vyhodnotím, že společnosti s velkou tržní kapitalizací (large cap) mají v příštím období vyšší potenciál, mohu celé portfolio zainvestovat do tohoto segmentu.

Pokud naopak budou atraktivnější společnosti s malou a střední tržní kapitalizací, mohu jejich pozice v portfoliu výrazně posílit. Portfolio je tedy díky investiční strategii možné dostatečně flexibilně přizpůsobovat tržní situaci. Měnová rizika USD/EUR jsou ve fondu otevřena a investoři s nimi musí počítat. (pro korunové investory to znamená riziko směnného kurzu CZK/USD; pozn. redakce) Euroví investoři tak v poslední době trpěli díky oslabování dolaru, ale současně se zvyšuje šance, že v budoucnu budou profitovat ze změny trendu ve vývoji měnového kurzu USD/EUR.  

FOND SHOP: Jakým způsobem vybíráte akcie do portfolia fondu?

Fond Volksbank-Amerika-Invest je regionálně určen, proto se v investičním procesu zaměřujeme v první fázi na sektorovou alokaci portfolia. Pro tento účel využíváme vlastní model, který pracuje s celou řadou vstupních fundamentálních dat vztahujících se k jednotlivým sektorům. Model nám následně určí, zda je daný sektor v současnosti výhodně cenově oceněn ve vztahu jak historii sektoru samotného, tak i ve vztahu k trhu jako celku. Výsledkem je tedy rozčlenění na relativně levné respektive drahé sektory. Druhým krokem je výběr jednotlivých titulů v rámci jednotlivých sektorů. Zde rovněž preferujeme fundamentální ukazatele jako hlavní výběrové kritérium. Hodnotíme jednotlivé akciové tituly z pohledu jejich relativního ocenění vůči vlastní historii a rovněž vůči konkurenci. Klademe důraz i na tržní kapitalizaci společností v souladu s tím zda aktuálně preferujeme malé, střední nebo velké firmy ve výběru. K výběru jednotlivých titulů používáme aktivně i technickou analýzu, přičemž hlavní váha stojí na analýze fundamentální. 

FOND SHOP: Fond Volksbank-Amerika-Invest ale neinvestuje výhradně na americkém akciovém trhu?

V souladu s investiční strategií máme možnost investovat v rozmezí 0 % – 10 % z majetku portfolia do kanadských společností. 

FOND SHOP: Používáte při skladbě portfolia fondu i indexové akcie ETF?

Při řízení portfolia uplatňujeme výhradně aktivní správu. To znamená, že nekupujeme žádné indexy případně nástroje, které indexy přímo kopírují. Investiční strategie přímo kopíruje ideje manažerského týmu. Naším hlavním cílem je samozřejmě dlouhodobě překonávat srovnávací index širokého amerického akciového trhu, kterým je S&P 500.

Fond se snažíme mít za všech tržních okolností plně zainvestován a podíl hotovosti v portfoliu by neměl přesahovat 10 %. Portfolio udržujeme plně zainvestováno i v nepříznivých dobách, protože jsme toho názoru, že akciová investice má dlouhodobý horizont, na kterém přináší očekávaný výnos. Aktuálně tvoří portfolio 98 akciových titulů. Objem portfolia dosahuje 30 mil. euro. Očekáváme, že se ale bude majetek pod správou fondu dále zvyšovat, protože se zvyšují i čisté přítoky majetku do fondu a sledujeme zvyšující se zájem investorů. 

FOND SHOP: Jak se v současné době liší aktivně spravované portfolio fondu Volksbank-Amerika-Invest od srovnávacího indexu S&P 500?

Z pohledu sektorové alokace není portfolio fondu vzhledem ke srovnávacímu indexu žádným způsobem limitováno. Vůči benchmarku jsme výrazně podvážení ve finančním sektoru a ve službách, mírně nižší pozice udržujeme i v sektoru zdravotnictví, v průmyslu, v energetických společnostech a ve společnostech zabývajících se těžbou a zpracováním surovin. Naopak převažujeme společnosti z oblasti informačních technologií a výrazněji také společnosti z oblasti necyklického spotřebního zboží. Při výběru jednotlivých společností do portfolia nás nezajímá výhradně výnos jednotlivých akciových titulů, ale spolu s výnosem sledujeme i parametr rizika.

 

David Urbánek

Článek vyšel ve FOND SHOPu 1/2008 dne 11.1.2008.

 Klepněte pro větší obrázek

 

Další články z časopisu FOND SHOP 1/2008:

 

 

 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená