FinExpert.e15.cz

Zlatý padák nečekejte

Při odchodu ze zaměstnání hraje důležitou roli odstupné. Jde o nezanedbatelnou finanční částku, a tak je dobré vědět, kolik peněz můžete od zaměstnavatele získat a kdy.
Zlatý padák nečekejte

Zaměstnanci náleží odstupné, jestliže dostal výpověď bez vlastního zavinění, což nastává v následujících případech:

  • zaměstnavatel zrušil pracovní pozici,
  • společnost se stěhuje někam jinam (např. do jiného města),
  • zaměstnanec dostal výpověď pro nadbytečnost.

Zaměstnanec má nárok na odstupné i v situaci, kdy sám ukončí okamžitě pracovní poměr, a to:

  • z důvodu, že nedostal mzdu ani do 15 dnů po její splatnosti,
  • z některých zdravotních důvodů.

Hlavně „nechlastat“

Kromě posledního případu náleží zaměstnanci odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Jestliže zaměstnanec odchází ze zdravotních důvodů, náleží mu alespoň dvanáctinásobek průměrného výdělku. Za zdravotní důvody jsou považovány nemoc z povolání či pracovní úraz. Pracovní úraz si však nesmí zaměstnanec zavinit sám, tj. nesmí k němu dojít v důsledku porušení pracovních povinností či pod vlivem alkoholu. To pak nemá nárok na žádné odškodné ani odstupné.

Odstupné vyplácí zaměstnavatel po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu. Podle zákona se také obě strany mohou dohodnout na výplatě v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

Na odstupné má nárok pouze zaměstnanec, který je v pracovním poměru. Jestliže máte se zaměstnavatelem uzavřenu například dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, žádné odstupné nedostanete.

Podle § 145 zákoníku práce lze odstupné snižovat i o srážky z příjmu. Může se jednat například o náhradu škody dledohody se zaměstnavatelem či exekuci, je-li vedena na mzdu zaměstnance.

Odchod na poslední chvíli

Průměrný měsíční výdělek se zjistí z hrubé mzdy vyplacené zaměstnanci v rozhodném období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí. Někdy se stává, že v tomto období zaměstnavatel sníží zaměstnanci plat, protože už dopředu ví, že mu bude následně vyplácet odstupné. Jestliže je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě.

Co je v kolektivní smlouvě?

Při ukončování pracovního poměru dohodou musí být uveden důvod, proč pracovní poměr končí. Pokud tomu tak nebude, nemá zaměstnanec na odstupné nárok. Ve většině případů však s tímto nebývá problém a zaměstnavatel má vše nachystáno bezchybně. Vhodné je uvést v dohodě i částku odstupného, která může být jakkoli vyšší, než je stanoveno zákonem.

Částka se uvádí různými způsoby – jako trojnásobek (šestinásobek, dvanáctinásobek) průměrné měsíční mzdy, jako konkrétní částka (např. 200 tisíc Kč). Výši odstupného ovlivňuje kolektivní smlouva, jestliže taková existuje. V ní lze odstupné změnit jakkoli ve prospěch zaměstnance.

Martina Skovajsová

Článek vyšel v časopise Osobní finance.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená