FinExpert.e15.cz

Zjednodušování administrativy pro podnikatele

Ministr průmyslu a obchodu vyhlásil ambiciózní plán, který do tří let počítá s až pětinovou redukcí byrokracie v podnikání.
Zjednodušování administrativy pro podnikatele

Podle Plánu snižování administrativní zátěže do roku 2010, který schválila minulý týden vláda, se má efektivně snižovat administrativa, jíž jsou zatíženi podnikatelé. Předkladateli jsou ministr průmyslu a obchodu Martin Říman a ministr vnitra Ivan Langer, spolupracovat budou však téměř všechna ministerstva. Konkrétně materiál vychází z analýzy, kterou ministerstva zpracovaly v roce 2005. V ní byla administrativní zátěž tuzemských podniků vyčíslena na 86,4 mld. Kč ročně. Celkově pak mají podnikatelé vůči státu 2168 informačních povinností, které jsou obsaženy v 245 právních předpisech.

Změny navazují na administrativní zjednodušení, které přinášela novela živnostenského zákona (viz Co přináší novela živnostenského zákona).

Největší papírování je na MPSV

Plán redukce administrativy v podnikání počítá v první fázi se zrušením nebo snížením 206 povinností, které ve finančním vyjádření představují pětinu roční zátěže (16,7 mld. Kč). Redukce se bude v první fázi týkat legislativy ministerstev práce a sociálních věcí, životního prostředí, financí, zdravotnictví, zemědělství a průmyslu a obchodu, která působí největší byrokratickou zátěž. Ve druhé fázi budou do projektu zapojeny zbývající resorty. Počítá se se snížením administrativní zátěže v podnikání kolem 20 %.

Administrativní zátěží se nemyslí pouze množství formulářů, které musejí podnikatelé pravidelně vyplňovat. Jde rovněž o odstranění velkého počtu kontrol, jimž jsou hlavně malí podnikatelé a živnostníci vystaveni. Právě na stres z neustálé kontroly si podnikatelé stěžují nejvíce. Podle údajů, které MPO poskytlo, jim dále vadí složitost a nepřehlednost zákonů, a obtížná komunikace s úřady.

Úspora času, úspora peněz

Plán na snížení byrokracie spojené s podnikáním reaguje na problémy, na které podnikatelé nejčastěji upozorňují. Například redukce povinností vyplývajících ze živnostenského zákona má přinést roční úsporu 500 mil. Kč. Velkým tématem, které je v poslední době hojně diskutováno, je zjednodušení daňové legislativy. Mluví se především o jednodušších daňových formulářích. Kontakt podnikatele a zdravotních pojišťoven bude jednodušší také díky elektronizaci zasílání hlášení o zaměstnancích. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) mimo jiné plánuje odstranit duplicity administrativních úkonů v oblasti bezpečnosti práce. Pro malé firmy se zjednoduší podávání přehledů vyměřovacích základů pro důchodové a nemocenské pojištění za jejich zaměstnance. Zatímco doposud podávají tyto přehledy za každého zaměstnance zvlášť, v budoucnu budou moci podávat jeden souhrnný přehled stejně jako velké firmy.

Resorty počítají také s omezením statistických výkazů, které musejí firmy pravidelně vyplňovat. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které projekt snižování administrativní zátěže koordinuje, již v roce 2008 zruší polovinu svých statistických zjišťování. Jiné resorty budou kromě rušení výkazů také snižovat periodicitu sběru statistických dat. V řadě případů totiž stát sbírá data zbytečně. Například statistické přehledy pracující s dnes již absurdními ukazateli, jako je počet dopřádacích vřeten, produkce dřevěných pražců, skládacích krabic z papíru nebo gramofonových desek. Podle odhadu ministerstva průmyslu ušetří toto omezení zbytečné statistiky jenom v resortu průmyslu a obchodu podnikatelům zhruba 35 tisíc pracovních hodin ročně.

Kromě redukce resortních statistik připravují na následující tři roky ostatní ministerstva zapojená do projektu například snížení administrativní zátěže způsobenou vodním zákonem a zjednodušení informačních povinností původců odpadů (MŽP). Ministerstvo zdravotnictví (MZdr) plánuje zpřehlednění legislativní úpravy veřejného zdravotního pojištění a redukční kůru pro lázeňský zákon, která má omezit vydávání závazných stanovisek MZdr k podnikatelským činnostem prováděným v ochranných pásmech vodních zdrojů II. stupně. MPSV chce zavést dobrovolnou účast OSVČ na nemocenském pojištění spojenou s nastavením libovolné výše vyměřovacího základu, díky čemuž nebudou muset především živnostníci předkládat přehled o příjmech a výdajích. Ministerstvo financí již počátkem dubna zahájilo veřejnou debatu o zjednodušení daňové legislativy a odstranění nesystémových daňových výjimek.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená