FinExpert.e15.cz

Živnostníkům hrozí sankce snad na každém kroku

Zákon je nekompromisní a život živnostníkům neulehčuje. Naopak v případě nesplnění povinností je čekají nemalé problémy.
Živnostníkům hrozí sankce snad na každém kroku

Každý drobný živnostník nebo podnikatel se během roku může dostat do situace, že nemůže řádně a včas odvést sociální a zdravotní pojištění. V těchto případech musí počítat, že s každou neuhrazenou povinnou zálohou mu roste i jeho penále. A to ještě není všechno, v případech, že nesplní svoji zákonnou oznamovací povinnost může očekávat i nemalé sankce…Na co všechno si musí dát každý drobný živnostník obzvlášť pozor?  

Penále a sankce u sociálního a zdravotního pojištění

Příslušná zdravotní pojišťovna, u které je živnostník či drobní podnikatel pojištěn, si  za každý den prodlení od letošního roku účtuje 0,05% z dlužné částky (předtím dokonce 0,1%).  Příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení si za každý den prodlení od letošního roku účtuje penále ve výši 0,05 % za každý kalendářní den prodlení, pokud je povoleno splácení dlužného pojistného ve splátkách, potom roste penále ve výši 0,025 % z dlužné částky za každá kalendářní den trvání dluhu.

Penále však není jediným možným finančním postihem. Každý živnostník musí především v zákonem stanoveném termínu odevzdávat přehled o příjmech a výdajích a plnit si svou oznamovací povinnost (do 8 dnů musí vždy nahlásit všechny důležité změny – adresy, příjem nového zaměstnance či ukončení pracovního poměru se zaměstnancem…). Okresní správa sociálního zabezpečení může uložit sankci ve výši 20 000 Kč a při opakovaném porušení povinností až 100 000 Kč, příslušná zdravotní pojišťovna může uložit sankci až ve výši 50 000 Kč.  

Dlužné pojistné se musí uhradit vždy!

Každý živnostník se může během roku dostat do finančních problémů, které mu brání k úhradě sociálního nebo  zdravotního pojištění. Nejhorší je tuto situace ihned neřešit a myslet si, že se to nějak samo vyřeší. V těchto případech se nemůže divit, že jednoho dne u něho zazvoní exekutor…

Nejlepší je i v době problémů situaci řešit a navštívit příslušné instituce a vysvětlit jim situaci. Pokud má např. živnostník čtyřměsíční výpadek v placení pojistného a nyní je jeho finanční situace stabilizovaná a může již řádně platit pravidelné zálohy, ale současně ještě nemá peníze na doplacení pětiměsíční „díry“, je nejlepší se s příslušnou institucí  domluvit na splátkovém kalendáři na úhradu dlužného pojistného.

Tento lze sjednat okamžitě, nemusí se čekat až pojišťovna sama živnostníkovi vyměří a doručí dlužnou částku na pojistném a penále v rámci správního řízení. Navíc u dlužného penále si lze písemně požádat o jeho prominutí či alespoň snížení výše penále. Písemná žádost však musí být podána včas v příslušné zákonné lhůtě, důležité je uvést všechny důvody mající vliv na neuhrazení dluhu. Je nutno pamatovat, že dlužné penále nelze snížit či prominout dříve než je uhrazeno dlužné pojistné.

Jednoznačně však platí, že živnostník komunikující s příslušnými institucemi  a snažící se své závazky řešit, má při jednání o svém penále dobrou výchozí pozici a naději  alespoň výrazné snížení svého penále. Na prominutí či snížení není však  ze zákona paušální nárok.  

Promlčení pojistného nehrozí

Každý živnostník by měl řádně plnit své závazky vůči své místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení a pojišťovně, protože promlčecí doba je dlouhá. Vždyť u sociálního pojištění je promlčení doba desetiletá, u zdravotního pojištění je ještě prozatím pětiletá (ale již brzy bude desetiletá). To tedy znamená, že právo předepsat dlužné pojistné a penále se promlčuje za deset let ode dne splatnosti.

Byl-li však proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo penále, nebo jejich vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl. Především tedy podnikatelé zaměstnávající nějaké pracovníky by měly vždy při odvodu pojistného postupovat obezřetně, protože kontrola může přijít i po několika letech a doměřit nejenom dlužné pojistné, ale i vysoké penále…  

Ukázky dalších „zajímavých“ sankcí 

  • Neoprávněné podnikání (tj. bez živnostenského listu) – 50 000 Kč u volné živnosti, 100 000 u vázaných živností a 200 000 Kč u koncesované živnosti.
  • Až 300 000 Kč za porušení povinností při vzniku, změnách, skončení pracovního poměru a dohod.
  • 1 mil. Kč za použití neověřených měřidel a porušení hygienických norem.
  • 2 mil. Kč za umožnění nelegální práce.

 

 

Další článek


 

Související články


celkem 5 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Kdypak začnou živnostníci konečně stávkovat?
LB
7. 12. 2007, 00:14
Kdypak začnou živnostníci konečně stávkovat?
Tom
6. 12. 2007, 20:20
Re: Je to tak?
Ladislav
4. 12. 2007, 20:27
"vážená živnosti" :-D
vk
4. 12. 2007, 10:18
Je to tak?
DoC
4. 12. 2007, 00:39

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená