FinExpert.e15.cz

Získejte vyšší rodičovský příspěvek

Jak je to s rodičovským příspěvkem v případě dalšího dítěte, resp. bez nemocenského pojištění?
Získejte vyšší rodičovský příspěvek

Pokud jste v zákonem stanovené ochranné lhůtě, která obecně činí u žen tolik kalendářních dnů, kolik kalendářních dnů trvalo jejich poslední nemocenské pojištění a toto pojištění zaniklo v době těhotenství, máte nárok čerpat peněžitou pomoc v mateřství  PPM (mateřskou). Délka čerpání je v případě 1 dítěte 28 týdnů, v případě 2 a více dětí 37 týdnů. Výše příspěvku je stanovena zákonem podle délky čerpání, které si zvolíte.

Jak je to ale s příspěvkem v případě dalšího dítěte? Má-li žena další dítě, ale není ještě zpět v pracovním procesu, není nemocensky pojištěna a ochranná lhůta se na ni v případě dalšího dítěte nevztahuje. Této ženě proto nevznikne nový nárok na PPM. Může uplatnit pouze nárok na rodičovský příspěvek  RP, a to ode dne narození dalšího dítěte.

V tomto případě však nelze volit tříletou nebo dvouletou variantu čerpání RP. Po dobu prvních 9 měsíců se vyplácí částka 7 600 Kč měsíčně, od 10. měsíce do 4 let pak 3 800 Kč měsíčně. Toto je všeobecně známá varianta vyplácení rodičovského příspěvku pro ženy bez nemocenského pojištění.

Zjišťovali jsme, jaké další možnosti čerpání příspěvku existují, a poradíme vám, jak získat příspěvek alespoň 7 600 Kč po celou dobu trvání rodičovské dovolené.

Otec musí s dítětem žít ve společné domácnosti

Pokud je nemocensky pojištěn otec dítěte (výdělečná činnost – zaměstnání nebo podnikání, při němž platí zálohy na nemocenské pojištění), který s dítětem žije ve společné domácnosti, může sám uplatnit nárok na peněžitou pomoc v mateřství, avšak nejdříve po uplynutí šestinedělí. K uplatnění možnosti volby mu postačí čerpat PPM pouze 1 kalendářní den, tím je splněna podmínka nároku na PPM a následné možnosti volby délky RP, říká Táňa Švrčková, zástupkyně tiskové mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí.

Otec v zaměstnání předá žádost na oficiálním formuláři, zároveň by měl oznámit i den předpokládaného ukončení mateřské dovolené. Kromě formuláře bude potřebovat rodný list dítěte a dohodu s matkou dítěte  tyto podklady pak firma pošle České správě sociálního zabezpečení. Dohoda nemusí být úředně ověřená, stačí podpisy otce a matky.

Pokud bude denní výše PPM otce od 380 Kč včetně (počítáno z průměrného výdělku), může zvolit dvouletou variantu RP ve výši 11 400 Kč měsíčně nebo tříletou variantu RP ve výši 7 600 Kč měsíčně. O dvouleté čerpání RP lze požádat nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce po měsíci, v němž dítě dosáhlo 22 týdnů věku. O tříleté čerpání RP lze požádat nejpozději do konce kalendářního měsíce, v němž dítě dosáhlo 9 měsíců věku. Pokud tak neučiníte, spadnete automaticky do čtyřleté varianty čerpání.

Pokud denní výše PPM bude nižší než 380 Kč, lze uplatnit nárok pouze na tříletou variantu RP.

V kalendářním měsíci, ve kterém otec provede volbu, musí uplatnit i nárok na rodičovský příspěvek a proto je nutné, aby matka dítěte požádala o ukončení rodičovského příspěvku k poslednímu dni předcházejícího měsíce. Příklad  pokud otec ví, že provede volbu např. v květnu, musí matka požádat o ukončení rodičovského příspěvku nejpozději 30. dubna.

Od prvního dne následujícího měsíce (v našem případě červen) uplatní nárok otec, provede volbu a zároveň požádá o odejmutí dávky k poslednímu dni daného měsíce (ke 30. červnu). Od prvního dne následujícího měsíce po uplatnění volby si opět požádá o RP matka dítěte (červenec), volba již bude provedena a RP se jí bude vyplácet ve zvolené variantě.

Po provedení volby a následném převodu rodičovského příspěvku zpět na matku již není nutná návštěva ÚP, pokud nenastane změna ovlivňující nárok na tuto dávku. Každá taková změna se musí ohlásit nejpozději do 8 kalendářních dnů.

Pokud je otec dítěte nemocensky pojištěný, lze tuto možnost využít opakovaně – tedy na třetí, čtvrté a další dítě. Otec nemusí ukončovat rodičovský příspěvek, tato dávka se odejme automaticky po dovršení věkové hranice dítěte a výplatě poslední dávky.

Zároveň k těmto dávkám od státu má rodič pečující o dítě možnost přivýdělku v neomezené výši, z tohoto výdělku má ale povinnost platit daně. Rodinnému rozpočtu pomůže daňové zvýhodnění na vyživované dítě i sleva na dani 24 840 Kč ročně. Tu může uplatnit daňový poplatník na manžela či manželku, který nemá vlastní příjmy vyšší než 68 000 Kč za kalendářní rok a žije s poplatníkem ve společné domácnosti.

Další článek


 

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená