FinExpert.e15.cz

Získáte úvěr bez ručení?

Jedním z nejrozšířenějších způsobů krytí nákladů souvisejících s bytovými potřebami jsou bezesporu úvěry ze stavebního spoření. Jejich získání však není mnohdy jednoduché.
Získáte úvěr bez ručení?

Úvěry ze stavebního spoření mají v oblasti bydlení výsadní postavení na peněžním trhu. Získání takového úvěru není automatické, jak již bylo řečeno, nicméně pokud nesnáze s vyřízením úvěru překonáte, máte otevřenou cestu k jeho čerpání a uspokojení svých bytových potřeb.

Budete potřebovat ručitele?

Potřebujete-li k realizaci svého záměru půjčit částku, která je vyšší než 100 000 Kč, budete se potýkat s problémem jištění závazku. Jištěním závazku se stavební spořitelna snaží minimalizovat riziko případného nesplácení dluhu. S tímto opatřením se nejen setkáte u úvěrů ze stavebního spoření, ale obdobné požadavky na vás budou kladeny i při vyřizování spotřebitelské půjčky.
 
Nejběžnějším druhem zajištění úvěru bývá tzv. ručení ručitelem. Za ručitele se pokládá fyzická osoba starší osmnácti let způsobilá k právním úkonům.

Při žádání o úvěr od finančního ústavu nebo stavební spořitelny budete úspěšní, jakmile jako zástavu nabídnete termínované vklady s dostačující částkou, jindy může stačit jiná smlouvu o stavebním spoření. Tyto varianty zajištění nejsou ale obvyklé, protože jen stěží si lze představit klienta, který sám žádá o úvěr a zároveň má k dispozici dostatek svých finančních prostředků.

Vraťme se proto ke klasickému případu, kdy žadateli nezbývá jiné řešení, než se poohlédnout po osobě, která bude ochotna vstoupit do ručitelského závazku. Nejčastěji se lidé ocitnuvší v této situaci obrací s prosbou o pomoc na své rodinné příslušníky, známé a kamarády.
 
Ti, kteří si tímto úskalí prošli, potvrdí, že se nejedná o vůbec snadné hledání a často se jedná spíše o přemlouvání vytipovaného jedince. Ale i pokud ručitele seženete, nemáte zcela vyhráno. Důvod je celkem prozaický - ne každý člověk může být ručitelem. Jednoduše řečeno, úskalí tkví v tom, že po ručiteli je považováno mít minimálně stejnou bonitu jako ten, kdo o úvěr žádá.

Dalším kritériem, které se u ručitele zkoumá, je jeho věk. Obecně platí zásada, která říká, že ručitel by měl mít tolik let, aby po plánovaném splacení úvěru dlužníkem byl stále v produktivním věku. Z toho vyplývá skutečnost, že osoba těsně před dovršením důchodového věku nebo již tohoto věku dosahující, je jako potenciální ručitel pro poskytovatele úvěru nepřijatelná.

Bonita
Bonitou se označuje obecné schopnost dlužníka splácet úvěr. Prověřuje ji banka na základě posouzení určitých parametrů (výše platu, věk, povolání, dosažené vzdělání, rodinný stav atd.) Na tomto ukazateli závisí, zda banka úvěr poskytne nebo zamítne.


Ručení – žádná legrace

Noční můrou každého ručitele je situace, kdy se skutečný dlužník dostane do potíží a není schopen svůj závazek splácet. Samozřejmě věřitel (banka) ani chvílí neváhá a splácení úvěru požaduje po ručiteli, protože ten k tomuto závazku dobrovolně přistoupil. Nezbude mu tedy nic jiného, než požadované splátky hradit za dlužníka v nejhorším možném případě až do úplného zaplacení úvěru.

Další nepříjemnost, která ručitele potkává, je samotný fakt, že je někdo ručitelem. I když se vaše jednání může kdekomu zdát jako ušlechtilé a dlužník vám může být skutečně hluboce zavázán, samotný ručitel se dostává do nepříjemné situace tehdy, bude-li sám žádat o úvěr.

Ručení za úvěr někomu jinému logicky snižuje vlastní schopnost splácet své závazky. Banka pak posuzuje tohoto člověka stejně, jako by sám byl dlužníkem a tento úvěr fakticky splácel, i když tomu tak ve skutečnosti není. Nezřídka končí jeho žádost o úvěr zamítnutím z důvodu ručení za půjčku, která doposud není splacena.

Možná ručitele napadne, že svůj ručitelský závazek bance zatají. O tuto variantu se však není radno pokoušet, protože banka či stavební spořitelna má instrumenty, kterými si každého žadatele dokáže dobře prověřit a na nepřiznané závazky přijde.

Při ručení také nespoléhejte na svého manželku (a), která se může jevit jako nejdosažitelnější způsob zajištění závazku. Manželé jsou totiž ručitelé ze zákona a při žádosti o úvěr jsou posuzováni vždy společně, tudíž si ručit vzájemně nemohou.

Jste-li požádání, aby jste se stali ručiteli, uvědomte si, že stojíte před důležitým rozhodnutím. Většina lidí má z takového činu oprávněné obavy, a tak zvažte, zda i tu nejhorší možnou variantu (splácet úvěr dlužníka) zvládnete.

Spoludlužník není dlužník

Ručitel bývá někdy nesprávně zaměňován se spoludlužníkem. Nejčastěji jsou spoludlužníky příbuzní žadatele. Spoludlužník, jak už z označení vyplývá, je také smluvní stranou úvěrové smlouvy, ale na rozdíl od ručitele v jiném postavení. Užití spoludlužníka je nejčastější tehdy, kdy samotná osoba dlužníka nedisponuje pro banku dostatečnou bonitou k tomu, aby se o požadovaný úvěr mohl sám ucházet. Spoludlužník se pak společně s žadatelem dělí o veškeré povinnosti z půjčky vyplývající. I přes institut spoludlužníka musí být půjčka standardně zajištěna - ručitelem, vyžadují-li to obchodní podmínky banky.

Úvěr bez ručení

Nepodaří-li se vám žádného ručitele najít, nezbude nic jiného než se spokojit s takovou výší úvěru, ke kterému banka ručitele nevyžaduje. Už se pomalu stává pravidlem, že banky při půjčení menších částek nepožadují zajištění úvěru z důvodu konkurenčního boje o zákazníka. Takový úvěr lze získat u úvěrů ze stavebního spoření, ale i u spotřebitelských půjček. Mezní hranice se u úvěrů ze stavebního spoření pohybuje okolo 100 000 Kč a u spotřebitelských úvěrů bývá dokonce vyšší. Každý žadatel o úvěr si pak musí spočítat a vybrat tu variantu, která bude pro něj nejvýhodnější. 
 

Další článek


 

Související články


celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: Chce to lepší info
Jiri Jančařík
21. 3. 2005, 09:24
Chce to lepší info
Martin
18. 3. 2005, 15:55
Neuplné
Jiri Jančařík
18. 3. 2005, 08:50

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená