FinExpert.e15.cz

Zemřelé nahradili přistěhovalci

Vymírání české populace trvá od roku 1994.

Narozených méně než zemřelých
Počet obyvatel se v 1. čtvrtletí roku 2003 zvýšil oproti stavu k 31.12.2002 o 368 osob. Přírůstek byl způsoben výrazně kladným migračním saldem ve výši 8 tis. osob, které tak kompenzovalo úbytek přirozenou měrou. Počet přistěhovalých vysoce převýšil počet vystěhovalých, přičemž přírůstek zahraničním stěhováním byl způsoben především zvýšenou imigrací cizinců s povolením k dlouhodobému pobytu, tj. k pobytu na základě víza nad 90 dnů. Převaha zemřelých nad živě narozenými, která činila v 1. čtvrtletí 7,7 tis. osob, je pro Českou republiku charakteristická již od roku 1994.
Úroveň plodnosti v České republice nadále zůstává relativně nízká. Počet narozených dětí v 1. čtvrtletí roku 2003 byl o 267 dětí nižší než v 1. čtvrtletí roku 2002. Data za první tři měsíce potvrzují trend vzestupu podílu dětí narozených mimo manželství. Mimo manželství se v tomto období narodilo 27 % všech živě narozených dětí, zatímco v roce 2002 (i v jeho 1. čtvrtletí) 25 %. Pokračoval příznivý vývoj potratovosti; potratem bylo ukončeno o 295 těhotenství méně než v tomto období před rokem.

Smrtící chřipková epidemie
Ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2002 zemřelo o 2 629 osob více. Hlavním důvodem byla chřipková epidemie z února a března tohoto roku. Počty zemřelých jsou rovněž výrazně ovlivněny věkovým složením populace, resp. jejím stárnutím. Naopak poklesl počet zemřelých kojenců (do jednoho roku) a novorozenců (do 28 dnů). Úroveň kojenecké úmrtnosti (3,4 zemřelých kojenců na 1000 živě narozených v 1. čtvrtletí 2003) patří již několik let mezi nejnižší v Evropě.

Dvojice a dvojky
Srovnání údajů o počtu sňatků v 1. čtvrtletí roku 2002 a 2003 je zkresleno jejich mimořádným počtem v únoru roku 2002, kdy došlo k jejich navýšení zejména ve dnech 2. a 22. 2. Intenzita sňatečnosti je i přes vysoký počet potenciálních snoubenců v posledních letech velmi nízká a svědčí nejen o posunu uzavírání manželství do vyššího věku, ale i o rozšiřování nesezdaných soužití mezi mladými lidmi. Počty rozvodů i úroveň rozvodovosti byly v prvních třech měsících letošního roku na úrovni stejného období roku 2002.

K 31. 3. 2003 měla Česká republika podle bilance, navazující na definitivní výsledky sčítání lidu 2001 celkem 10 203 637 obyvatel, z toho 5 235 016 žen.

Zdroj: TZ ČSÚ

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená