FinExpert.e15.cz

Zemědělské dotace zbytečně zatěžují rozpočty a zdražují potraviny

V posledních dnech Velká Británie navrhuje snížení rozpočtu Evropské unie ve snaze neztratit prostředky, které jí z unijního rozpočtu plynou už od poloviny osmdesátých let. Největší rozepře v rozpočtovém vyjednávání se však točí, a Tony Blair na to poukazuje, kolem zemědělské politiky EU a evropské konkurenceschopnosti.
Zemědělské dotace zbytečně zatěžují rozpočty a zdražují potraviny

Liberalizace je nutná

Peter Mandelson, eurokomisař pro obchod, 11. 11. v Hong Kongu prohlásil, že katarské kolo vyjednávání WTO o liberalizaci zahraničního obchodu, které se bude konat mezi 13. - 18. 12. pravděpodobně nevyjde. Prohlásil, že je jedno jakou nabídku EU může vynést na světlo, neboť se nikdy nemůže vyrovnat  vysoce konkurenčním, velice agresivním producentům a exportérům agrární produkce jakými je Brazílie, Nový Zéland a Spojené státy.

Pan Mandelson by se měl postavit protekcionistickým náladám v EU a převzít patronát nad ambiciózními návrhy na liberalizaci zahraničního obchodu, které předkládá jeho americký protějšek. EU (stejně jako Amerika) je připravena na nepochybné výhody plynoucí ze snižování nebo popřípadě zrušení všech programů na podporu zemědělství.

Dotace zaplatíme všichni nejen na daních

Velká většina veřejnosti žijící v bohatších zemích na sebe váže většinu nákladů plynoucích z agrárního protekcionismu. Za prvé, subvence, které pobírají zemědělci jdou na vrub nás  všech prostřednictvím daňové zátěže. Za druhé, ceny potravin, které jsme nuceni platit jsou nepoměrně vyšší než ty, které bychom platili, kdyby byla uplatněna liberalizace obchodu.

Kupříkladu v roce 2004 se vyrovnala výše podpor zemědělství v zemích OECD 280 milionům amerických dolarů. Evropská zemědělská podpora se v témže roce rovnala částce 133 milionům dolarů, japonská činila 49, americká 47, jihokorejská 20 a Kanada se Švýcarskem utratili v zemědělství po 6 milionech dolarů.

Bez dotací ceny klesnou

V roce 2003 britský think-tank Policy Exchange zjistil, že spotřebitelé žijící v EU platí průměrně o 42% více za potraviny než by platili v případě neexistence systému podpor. Američani platí o 10% více, Japonci více než dvojnásobně. Pro hůře situované rodiny, v jejichž výdajích potraviny zaujímají poměrně významnou část, by volný obchod znamenal značný nárůst životního standardu.

Úroveň zemědělského protekcionismu v Evropě je jistě vyšší než v USA. To je také částečně důvod, proč výzkumní pracovníci Friedrich Neumann Foundation zjistili, že cena chleba ve Francii a v Německu je o 45% vyšší než je cena v USA a cena francouzského a německého masa je vyšší o 56% až 87%.
Zemědělské dotace drží při životě už tak velmi malý počet obyvatel bohatých států zaměstnaných v zemědělství.

Drahá "zachráněná" pracovní místa

Je ale také pravdou, jak praví francouzský ekonom Patrik Messerlin, že průměrné náklady dopadající na bedra daňových poplatníků činily každý rok v průběhu devadesátých let 200 000 amerických dolarů na každé „zachráněné“ pracovní místo prostřednictvím protekcionistických politik. Šokujícím zjištěním je, že během stejného období stálo každé „zachráněné“ pracovní místo v cukrovarním průmyslu amerického daňového poplatníka zhruba 800 000 dolarů.

Dotace jsou i zajímavým příjmem

Subvence  jsou pro zemědělce jistě také zdrojem příjmu. V dokumentech OECD lze například odkaz na dvacet procent nejbohatších zemědělců, jejichž výnosy jsou z 80% jištěny dotacemi. Ve Spojeném království dokonce patří mezi tuto skupinu zemědělců nejbohatší muž Británie, Vévoda z Westminsteru, stejně jako další nejbohatší šlechticové mezi které patří  Vévoda z Malborough a Bedfordu nebo Hrabě z Leicesteru. Princ Monaka Albert také těží ze společné zemědělské politiky (CAP), stejně tak kabinetní ministři a několik členů dánského parlamentu. Dánský ministr zemědělství, Cees Veerman, je také na výplatní pásce CAP.

Podobně také američtí nejbohatší farmáři jsou příjemci grantů na zemědělskou produkci. Kupříkladu v roce 1999 45% zemědělských dotací spolklo 7% farmářů žijící v USA. Podle Enviromental Working Group’s Farm Subsidy Database byl jedním z neprominentnějších příjemců amerických zemědělských subvencí senátor Whip Dick J. Durbin.

Na liberalizaci vydělají všichni

Podle posledních hloubkových studií nazvaných Agricultural Trade Reform a Doha Development Agenda, Kym Anderson a Wil Martin ze světové banky (World Bank) odhadli možný přínos nabytý v případě plné liberalizace světového zbožního obchodu. Podle těchto autorů by do roku 2015 EU a země EFTA ročně získaly o 65 milionů dolarů více než by tomu bylo pokud by se liberalizace neuskutečnila. Spojené státy by získaly 16 milionů, Brazílie 10 a Austrálie s Novým Zélandem po 6 milionech. Další velcí protekcionisti by vydělali taky. V Japonsku by se jednalo o 55 milionů amerických dolarů, v Jižní Koreji a Taiwanu o 45 milionů a v Hong Kongu se Singapurem by šlo o 11.

Pokud odhlédneme od peněžních příjmů, liberalizace obchodu přispívá k větší provázanosti  a harmonii vztahů mezi bohatými státy, především mezi EU a USA. Navíc liberalizace obchodu se zemědělskými produkty eliminuje pokrytecké platby, které vůdcové rozvojových zemí tak rádi vyzdvihují v diskuzích s představiteli bohatších států. Jen pokud rozvinuté země ponesou vlajku volného obchodu společně, pak mohou pevně stát za slovy, která káží.

Podle Who Pays for Farm Subsidies? by Marian L. Tupy (Cato Institute)

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená