FinExpert.e15.cz

Zdravotní pojištění v roce 2010

V roce 2010 budou všechny OSVČ muset platit vyšší minimální zdravotní pojištění. Výrazně se však pro příští rok zvýšilo i maximální pojistné.
Zdravotní pojištění v roce 2010

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) platí své příslušné zdravotní pojišťovně zdravotní pojištění formou záloh. Ty se vypočítávají na základě hospodářského výsledku předchozího roku. Přehled o příjmech a výdajích je každá OSVČ povinna odevzdat své zdravotní pojišťovně do konce dubna následujícího roku (za rok 2009 do konce dubna 2010).

V Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2009 se vypočítá zdravotní pojištění za rok 2009 dle hospodářského výsledku. Odečtou se zaplacené zálohy v roce 2009 a zbylá část pojistného se doplatí do 8 dní po podání Přehledu. Existuje však i možnost přeplatku. Minimální pojistné však musí být zaplaceno vždy. Současně se v Přehledu vypočítá výše zálohy na další období.

Nová výše zálohy musí být placena poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled a platí se ve stejné výši až do měsíce předcházejícího měsíci, kdy bude podán nový přehled o příjmech a výdajích.

Kdo platí minimální pojistné?

Minimální pojistné činí pro rok 2010 měsíčně 1 601 Kč. Tuto částku musí každý měsíc své pojišťovně odvádět všechny OSVČ, které v daném roce zahájí svou výdělečnou činnost. Dále také OSVČ s nízkými příjmy a dokonce i OSVČ, které jsou ve ztrátě. Zdravotní pojištění musí být uhrazeno vždy. Za leden 2010 musí být minimální pojistné odvedeno příslušné zdravotní pojišťovně do 8. února 2010.

Zvyšování minimálního pojistného

Minimální zdravotní pojištění činí zákonem 13,5 % z jedné poloviny částky stanovené nařízením vlády. Tato částka se každoročně zvyšovala a tím se zvyšovalo i minimální měsíční pojistné:

  • v roce 2007 bylo minimální pojistné 1 360 Kč
  • v roce 2008 bylo minimální pojistné 1 456 Kč
  • v roce 2009 je minimální pojistné 1 590 Kč
  • v roce 2010 bude minimální pojistné 1 601 Kč

Zvýšilo se i maximální pojistné

Zatímco minimální pojistné se po několika letech zvýšilo pouze o 11 Kč, tak u maximálního odvodu na pojistném došlo k výraznému zvýšení. Zaměstnanci i OSVČ s nadstandardními příjmy tedy odvedou na zdravotním pojištění v roce 2010 podstatně více než v letošním roce. Zatímco v letošním roce (i v roce 2008) byl maximální vyměřovací základ pro platbu zdravotního pojištění 48násobek průměrné mzdy, tak v roce 2010 to bude již 72násobek průměrné mzdy.

V letošním roce je maximální vyměřovací základ 1 130 640 Kč (tj. maximální měsíční odvod na pojistném činí 12 720 Kč), v roce 2010 je maximální vyměřovací základ již 1 707 048 Kč (tj. maximální měsíční odvod na pojistném činí 19 205 Kč).

Jak se změny dotknou zaměstnanců?

U naprosté většiny zaměstnanců k žádné změně při výpočtu zdravotního pojištění v příštím roce nedojde. Nadále budou ze své hrubé mzdy na zdravotním pojištění odvádět 4,5 % a jejich zaměstnavatel za ně navíc bude odvádět z jejich hrubé mzdy 9 %. Zvýšení maximálního vyměřovacího základu se však dotkne zaměstnanců s nadstandardními příjmy. Zatímco v loňském roce odváděli v průměru zdravotní pojištění z měsíčního příjmu do 94 220 Kč, v příštím roce to bude v průměru do příjmu 142 254 Kč. Občan mající během celého roku průměrný měsíční příjem 150 tisíc korun, tak odvede za celý příští rok na zdravotním pojištění o zhruba 26 tisíc korun více, zvýšené náklady na zdravotním pojištění bude navíc mít i jeho zaměstnavatel (cca. 52 tisíc korun).

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená