FinExpert.e15.cz

Zdravotní pojištění se neplatí a dluhy rostou

Nejste dochvilní s placením pojistného? Pak míte povinnost platit penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení!
Zdravotní pojištění se neplatí a dluhy rostou

Každý živnostník či podnikatel má povinnost hradit zdravotní pojištění v zákonem stanovené lhůtě (tj. do 8. dne následujícího měsíce) a ve správné výši.  Pokud tuto povinnost nedodržuje, přicházejí na řadu penále. Sazba penále ve výši 0,05 % platí od 1. ledna roku 2007, předtím činila sazba penále ze zákona dokonce 0,1 %. To tedy v podstatě znamená, že z dlužné částky 10 000 Kč činí penále 5 Kč denně (1 825 Kč za rok, roční úroková míra tedy činí 18,25 %, ještě v roce 2006 byla roční úroková míra dokonce 36,5 %). Penále se ze zákona nepředepisuje, pokud v úhrnu nepřesáhne 100 Kč za kalendářní rok. Důvody pro předepsání penále jsou:

  • nezaplacení pojistného ve stanovené výši
  • zaplacení pojistného opožděně
  • zaplacení pojistného v nižší částce

Pojistné se musí vždy uhradit

Dlužné pojistné musí každá osoba samostatně výdělečně činná uhradit vždy. Pokud tak není učiněno dobrovolně, přichází exekuce. Jestliže tedy není pojistné uhrazeno z finančních důvodů, je vhodné tuto situaci s příslušnou zdravotní pojišťovnou okamžitě řešit – požádat ji o snížení záloh nebo domluvit si splátkový kalendář na úhradu dlužného pojistného. Jakmile je totiž uhrazeno dlužné pojistné, může si plátce ze zákona podat písemnou žádost o prominutí či snížené penále na veřejné zdravotní pojištění.

Žádost musí být písemná

Aby žádost plátce mohla být vůbec projednána, musí být podána včas a písemně. V opačném případě mohou být důvody neuhrazení pojistného jakékoliv, ale žádost bude zamítnuta jako opožděná. V písemné žádosti plátce vypíše všechny důvody, proč nebylo pojistné uhrazeno (pokud možno je i doloží).

Jednotlivé zdravotní pojišťovny rozhodují o penále do 20 tisíc Kč u vyšších částek postupují žádost Rozhodčímu orgánu. Vydané rozhodnutí je konečné a nelze se vůči němu tudíž odvolat. Samotné rozhodnutí je potom plně v kompetenci zdravotní pojišťovny. Vždy ovšem hraje roli platební minulost plátce, jeho snaha problémy řešit a důvody vedoucí k neuhrazení dlužné částky. Na prominutí či snížení penále není tedy žádný nárok, ale u prvních provinění a řešení problémů včas je šance poměrně velká.

Odvolání versus žádost

Jestliže plátce nesouhlasí s výši penále nebo dokonce se domnívá, že mu penále nemělo být vůbec předepsáno, podává si v zákonné lhůtě odvolání. To je vždy směřováno k Rozhodčímu orgánu. Pokud plátce souhlasí s vypočteným penálem, ale z finančních nebo sociálních důvodů chce jeho prominutí či snížení, tak si podává žádost o prominutí penále.

Platební výměr = 15. denní lhůta pro odvolání

Výkaz nedoplatků = lhůta není ze zákona stanovena

Při vyměření dlužného penále platebním výměrem má plátce možnost podat v patnáctidenní lhůtě žádost o prominutí penále. V případech, že v této lhůtě nemůže uhradit dlužné pojistné a není tak splněna základní zákonná podmínka, aby se zdravotní pojišťovna touto žádostí vůbec zabývala, je nutné s příslušnou zdravotní pojišťovnou sepsat dohodu o splátkách. Písemná žádost je tedy podána v zákonné patnáctidenní lhůtě, i když není pojistné uhrazeno.

Zdravotní pojišťovna se bude touto žádostí zabývat po uhrazení poslední splátky, lhůta je splněna. Po dobu splácení samozřejmě roste nové penále – i na toto penále si může plátce po jeho konečném vyčíslení po uhrazení poslední splátky podat žádost o prominutí (toto penále bývá zpravidla vždy prominuto). V případě, že je dlužné penále stanoveno výkazem nedoplatků, má plátce výhodu, že zde není stanovena žádná lhůta pro podání žádosti o prominutí penále.

Spoléhat se na promlčení penále není rozumné

Ze zákona má příslušná zdravotní pojišťovna právo předepsat dlužné pojistné do pěti let ode dne splatnosti. Byl-li proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl. Promlčecí doba ovšem neběží po dobu řízení u soudu. Zdravotní pojišťovny mohou samozřejmě vymáhat své pohledávky (dlužné pojistné, penále či pokuty) i po pěti letech, námitku promlčení totiž musí vznést plátce. Celkově si však zdravotní pojišťovny tyto skutečnosti hlídají a v naprosté většině případů předepisují dlužné pojistné i penále v zákonné pětileté lhůtě a šance plátce, že bude jeho dluh promlčen je tudíž minimální.

Prameny:

  • Zákon o veřejném zdravotním pojištění v platném znění 48/1997 Sb.
  • Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č. 592/1992 Sb.
Další článek


 

Související články


celkem 7 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Pojistné na zdravotní pojištění se nepromlčuje
Tereza
3. 2. 2010, 11:05
Re: Pojistné na zdravotní pojištění se nepromlčuje
taky frantisek
10. 1. 2010, 13:54
Re: Pojistné na zdravotní pojištění se nepromlčuje
František Sousedík
20. 8. 2008, 01:39
Re: Pojistné na zdravotní pojištění se nepromlčuje
Petr Gola
17. 8. 2008, 13:08
Pojistné na zdravotní pojištění se nepromlčuje
František Sousedík
16. 8. 2008, 17:50

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená