FinExpert.e15.cz

Zdravotní pojištění a státní pojištěnci

Přestože jich mají nejméně, nějaké povinnosti přece jen mají.
Zdravotní pojištění a státní pojištěnci

V registru zdravotní pojišťovny můžeme být vedeni jako zaměstnanci, OSVČ, státní pojištěnci a OBZP. Státní pojištěnci si musí hlídat svoji oznamovací povinnost, aby nebyli vedeni jako OBZP a nemuseli platit každý měsíc 1 080 Kč.

Všichni by si měli hlídat, v jaké kategoii jsou u své zdravotní pojišťovny v registru vedeni. Za zaměstnance plní oznamovací povinnost jejich zaměstnavatel, OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) jsou zvyklé se o sebe administrativně postarat a ke kontrole jejich údajů dochází každoročně při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích. Přestože nejméně starostí mají státní pojištěnci, tak musí své zdravotní pojišťovně doložit, že mají být vedeni jako státní pojištěnci. V opačném případě budou v registru vedeni jako OBZP.

  • OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů) musí každý měsíc zaplatit své zdravotní pojišťovně 1 080 Kč (13,5 % z minimální mzdy 8 000 Kč).

Kdo je státní pojištěnec?

Státní pojištěnci jsou uvedeni v § 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.). Nejznámějšími státními pojištěnci jsou např.:

  • nezaopatřené děti, poživatelé důchodu, příjemci rodičovského příspěvku, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, uchazeči o zaměstnání, osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, Osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), osoby konající službu v ozbrojených silách, osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, občané, kteří jsou invalidní ve třetím stupni

Od roku 2013 jsou státními pojištěnci pobírající předdůchod z doplňkového penzijního spoření. Všichni státní pojištěnci musí vůči své zdravotní pojišťovně plnit svoji oznamovací povinnost a doložit, že jsou státními pojištěnci.

Kolik za státní pojištěnce platí stát?

Za každého státního pojištěnce obdrží zdravotní pojišťovna od státu 723 Kč. Za státní pojištěnce tedy dostanou zdravotní pojišťovny nejméně peněz.

  • Zaměstnanci platí na zdravotním pojištění 4,5 % ze své hrubé mzdy, zaměstnavatelé dalších 9 % z jejich hrubé mzdy. Při hrubé mzdě 25 000 Kč inkasuje zdravotní pojišťovna tedy 3 375 Kč.
  • OSVČ odvádí na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je 50 % ze zisku. Vždy však musí být zaplaceno za rok zdravotní pojištění v minimální výši, i když má OSVČ nízký zisk. Když je tedy skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak se zdravotní pojištění počítá z minimálního vyměřovacího základu Za rok 2013 tak musí OSVČ zaplatit minimálně 20 967 Kč (13,5 % z minimálního vyměřovacího základu 155 304 Kč).

Na co si dát pozor?

Kdo není ani zaměstnanec ani OSVČ, ten by měl splňovat podmínky pro státního pojištěnce. Při nesplnění těchto podmínek (např. uchazež o zaměstnání, péče o dítě do 7 let nebo dvě děti do 15 let) je občan veden v registru zdravotní pojišťovny jako OBZP a musí si sám platit zdravotní pojištění ve výši 1 080 Kč.

  • Jako OBZP jsou vedeni i občané pracující pouze na základě dohody o provedení práce s měsíční odměnou do 10 000 Kč. V těchto případech se totiž zdravotní pojištění z odměny neplatí a není tedy vyřešen pojistný vztah.
  • Nezaopatřeným dítětem jsou studenti do 26 let věku. Starší vysokoškoláci si již musí zdravotní pojištění sami platit.

Penále je vysoké

Dlužné penále činí 0,05 % denně z dlužného pojistného. Z dluhu na pojistném 10 tisíc Kč tak činí penále za rok 1 825 Kč. Vymáhání dlužného pojistného i penále není příjemnou a levnou záležitostí. Proto je vhodné se svoji zdravotní pojišťovnou komunikovat.

  • OSVČ stačí alespoň jedenkrát ročně při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích osobně zkontrolovat údaje v registru. Zaměstnancům stačí si pouze příležitostně ověřit, zdali jejich zaměstnavatel splnil svoji oznamovací povinnost. Státní pojištěnci musí splnit svoji oznamovací povinnost, aby nebyli vedeni jako OBZP.
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená