FinExpert.e15.cz

Zdravotní pojištění = skrytá daň

Výše zdravotního pojištění je v ČR poměrně vysoká. Kolik činí pojistné u zaměstnance, živnostníka či 27letého studenta?
Zdravotní pojištění = skrytá daň

Platba zdravotního pojištění je ze zákona povinná – dokonce i pro občany nemající žádné příjmy (pokud jsou však registrováni na úřadu práce hradí za ně zdravotní pojištění stát).

Odvody za zaměstnance – celkem 13,5 %

Zaměstnavatel odvádí část pojistného, které je povinen hradit za své zaměstnance (9 %). Současně odvádí i část pojistného, které je povinen hradit zaměstnanec srážkou z jeho mzdy (4,5 %) nebo platu, a to bez ohledu na souhlas zaměstnance. Pojistné se platí za každý měsíc a je splatné v den, který je zaměstnavatelem určen k výplatě mezd. Celkové pojistného ve výši 13,5 % odvádí tedy pouze zaměstnavatel, zaměstnanec žádné pojistné sám hradit nemůže. V případě, že zaměstnavatel dlouhodobě neplatí pojistné, může být jeho chování v trestném řízení přezkoumáno(neodvedení daně či pojistného je trestné dle § 147 trestního zákoníku).

Příklad:

  • Hrubá mzda25 000 Kč
  • Zdrav. poj.sražené zaměstnancem (4,5 % z 25 000 Kč)1 125 Kč
  • Zdrav. poj. Sražené zaměstnavatelem (9 % z 25 000 Kč)2 250 Kč

OSVČ – minimální záloha 1 455 Kč

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) platí během roku zdravotní pojištění formou pravidelných měsíčních plateb – po odevzdání přehledu za uplynulý rok potom doplatí zbylou část pojistného (vypočítanou dle Přehledu, existuje však i možnost přeplatku) a současně se jim vypočte pravidelná měsíční záloha na příští rok. Termín pro odevzdání Přehledu je vždy nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání. Ve většině případech je povinnost odevzdat daňové přiznání do 31. března – povinnost odevzdat Přehled tak je do konce dubna (za rok 2008 do konce dubna 2009). V případě, že daňové přiznání živnostníkovi zpracovává daňový poradce, musí tuto skutečnost doložit své příslušné zdravotní pojišťovně do 30. dubna. Maximální výše pojistného činí částka 11 643 Kč.

Nemáte příjmy? Minimální pojistné 1 080 Kč

Každý, kdo nemá v rámci celého kalendářního měsíce alespoň jeden den příjem ze zaměstnání nebo ze samostatné činnosti a ani za něj neplatí pojistné na veřejné zdravotní pojištění stát, je osobou bez zdanitelných příjmů. Má povinnost u své zdravotní pojišťovny, u které je registrován odvádět za každý měsíc, kdy byl osobou bez zdanitelných příjmů, minimální výši pojistného – 1 080 Kč. Minimální částka pojistnéhoje závislá na výši minimální mzdy, protože činí 13,5 % (souhrnná sazba zdravotního pojištění) ze zákonem stanovené mzdy. V současně době činí minimální mzda 8 tis. Kč (od ledna 2007) a minimální pojistné tedy činí 1 080 Kč. Platba pojistného se provádí zpětně, stejným způsobem jako ho hradí např. živnostníci. Např. za měsíc únor je pojistné splatné do 8. března. Připadne-li poslední den splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Nejčastější případy, jak se stát osobou bez zdanitelných příjmů jsou:

  • studenti starší 26 let
  • nezaměstnaný, který není veden na Úřadu práce (ať už dobrovolně nebo z důvodu sankčního vyřazení)
  • občan pracující pouze na dohody o provedení práce
  • muž či žena v domácnosti, který není na rodičovské dovolené, nepobírá důchod či se nestará celodenně osobně a řádně alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let
  • student školy, která není Ministerstvem školství označena jako soustavná příprava na budoucí povolání – je možné např. u některých jazykových škol

Za koho hradí pojistné stát?

Za osoby za které je plátcem pojistného stát (např. děti, důchodci, občané v evidenci Úřadu práce, maminky na mateřské dovolené…) hradí měsíčně ministerstvo financí České republiky odvody na zdravotním pojištění. Za téměř polovinu populace hradí pojistné stát. Výše pojistného se liší na věku pojištěnce a složitému systému přerozdělení. Každopádně pojistné hrazené státem je cca. poloviční oproti sazbě, kterou si platí občan bez příjmů, který není v evidenci Úřadu práce.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená