FinExpert.e15.cz

Zdravotní péče v Evropské Unii

Nikdo z nás neví, kdy bude potřebovat lékařské ošetření a lékařskou péči. Zdravotní pojištění je ze zákona v České republice povinné. Jak to bude ale s placením nákladů léčení při pobytu v jiné členské zemi EU? Jaké formuláře si musíme před odjezdem obstarat a kde? Kde budeme platit pojistné? A co se stane, jestliže nedodržíme stanovený postup?
Zdravotní péče v Evropské Unii


Při cestování do zahraničí a následným čerpáním lékařské péče je třeba rozlišovat, zda cestujete jako turista, pendler či vyslaný pracovník.

Turista jako domácí

Jako turisti máte při pobytu v jiné členské zemi Evropské unie nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči na účet své české zdravotní pojišťovny (platí i pro Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko). Nutnou a neodkladnou zdravotní péčí je péče v případě ohrožení života nebo zdraví, která nesnese odkladu na dobu po návratu domů do České republiky. Převoz zpět na území České republiky není v tomto rozsahu zahrnut (v případě lékařského převozu se jedná o značně vysoké částky).

Pro bezproblémové uplatnění nároku na ošetření v zemích EU se musíte před odjezdem na dovolenou obrátit na naši zdravotní pojišťovnu, u které jste pojištěni, a požádát o vystavení formuláře E111 (nebo o vystavení Evropské karty zdravotního pojištění – v současné době se nepředpokládá, že by byly tyto karty k dispozici během roku 2004). V případě, že potřebujete na území některého státu Evropské unie zdravotní péči, musíte předložit příslušný formulář E111 v nemocnici nebo u lékaře.

Během pobytu v ostatních státech Evropské unie máte nárok na ošetření za stejných podmínek jako domácí pojištěnci. Když je po místním pojištěnci požadováno za zdravotní péči připlácení, budete spoluúčast hradit i vy. Může se rovněž stát, že po vás bude vyžadována hotovostní platba (např. když nebudete mít u sebe příslušný formulář, v některých zemích se za ambulantní péči nejdříve platí v hotovosti - Francie, Belgie, Lucembursko – v těchto zemích je možné požádat o proplacení nákladů po návratu domů u svojí zdravotní pojišťovny).

V případě, že z některého z uvedených důvodů byla nutná a neodkladná péče zaplacena v hotovosti, uschovejte si originální stvrzenky o zaplacení. Po návratu kontaktujte zdravotní pojišťovnu a předložte stvrzenky, aby vám byly náklady na ošetření proplaceny. Zdravotní pojišťovna musí zjistit od instituce v místě ošetření částku, kterou má uhradit. Proto bude nějakou dobu trvat, než vám budou výdaje vráceny. Pokud účet nepřesáhne 1 000 EUR, můžete svou českou zdravotní pojišťovnu požádat o proplacení účtu do výše českých tarifů – tuto úhradu dostanete v přijatelné době.

Pracovníci na cestách

Vyslaným pracovníkem je zaměstnanec, který je zaměstnán v České republice a je svým zaměstnavatelem v rámci své práce vyslán do druhé země EU, aby zde vykonával svoji práci (platí to pro dobu maximálně 12 měsíců). Vyslanému pracovníkovi je zdravotní péče kryta z jeho českého zdravotního pojištění.

Pro bezproblémové uplatnění nároku na ošetření v zemích EU se musíte před odjezdem také obrátit na svou zdravotní pojišťovnu a požádát o vystavení formuláře E128. Vyslaný pracovník musí mít rovněž doklad o tom, že nadále podléhá českým právním předpisům; tímto dokladem je formulář E101. Získat ho lze písemnou žádostí na předepsaném tiskopise u příslušné OSSZ. Tiskopis je k dispozici na OSSZ nebo na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení. Formulář E101 slouží vyslanému pracovníkovi k prokázání v případě kontroly plnění pojistné povinnosti ze strany tamních úřadů. Formulář E128 předkládá vyslaný pracovník ve státě, kam byl vyslán, příslušné instituci zdravotního pojištění nebo až v případě potřeby přímo u lékaře nebo v nemocnici.

Z ciziny do ciziny

Za pendlera je považován pracovník, který je pojištěn v jiném členském státě, kde je zaměstnán nebo podniká, přičemž nadále bydlí v České republice, kam se nejméně jednou týdně vrací. Pendler se musí obrátit na svou zahraniční pojišťovnu a požádat ji o vystavení dvou vyhotovení formuláře E106. Formulář musí donést na zdravotní pojišťovnu, u níž byl až doposud pojištěn. Při předložení tohoto formuláře není pendler povinen hradit v České republice pojistné. Česká zdravotní pojišťovna pendlerovi na základě formuláře E106 vystaví Potvrzení o registraci. Toto Potvrzení je vystaveno na dobu pracovního poměru v zahraničí uvedenou na formuláři E106 (nejdéle však na šest měsíců). Pokud bude zahraniční pracovní poměr trvat, bude na pendlerovu žádost vystaveno Potvrzení na delší období. S Potvrzením se v případě potřeby obrací pendler na ošetřujícího lékaře. Na jeho základě má pendler v ČR nárok na stejnou péči jako český pojištěnec.

Když se stěhují důchodci

Důchodce v případě zájmu na přestěhování do jiného členského státu musí kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu a požádat o vystavení formuláře E121. Na pobočce své zdravotní pojišťovny uvede, odkdy hodlá začít bydlet na území jiného členského státu a jiné potřebné údaje. Potvrzený formulář E121 předloží důchodce na území státu nového bydliště instituce, která je uvedena na poslední straně formuláře E121. Tato instituce ho zaregistruje jako důchodce z jiného členského státu. Na základě formuláře E121 bude důchodci na území státu bydliště poskytována veškerá zdravotní péče za stejných podmínek jako místním důchodcům. Zůstane nadále pojištěn v ČR, kde za něj bude státem placeno pojistné. Česká zdravotní pojišťovna, u níž byl důchodce pojištěn, bude instituci v místě bydliště, která důchodce registrovala, hradit jednou ročně náklady na zdravotní péči.

Příklady zdravotní péče, která není hrazena:

Dánsko: léky
Estonsko: stomatologické ošetření
Finsko: léky
Island: stomatologické ošetření a léky
Itálie: léky
Litva: léky
Maďarsko: léky
Nizozemí: stomatologické ošetření
Norsko: stomatologické ošetření
Portugalsko: léky
Slovinsko: léky

V ostatních případech je požadována buď procentní spoluúčast pacienta nebo je poskytnutá zdravotní péče plně hrazena.

 

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená