FinExpert.e15.cz

Zdědil jsem i dluhy


Pan Byk  |  21. 09. 2010 03:07

... platit dluhy na zdravotní pojištění za zemřelého mi přijde trochu amorální a trochu "na hlavu" ...

 | 
Karl von Bahnhof  |  21. 09. 2010 14:11

v čem na hlavu ? Jestliže dotyčný byl zdravotně pojištěn a měl právo čerpat z pojistění (zcela pravděpodobně také čerpal), bak zde jednoznačně existuje dluh. Pojištění funguje na principu solidarity a není tedy rozhodné skutečné čerpání v době, za níž je dluh na pojistném (v mnoha případech by skutečné náklady ze zdravotního pojištění byly výrazně vyšší než dlužné pojistné). Jestliže jsou zde dědicové, dědí se celé dědictví, nikoli jen aktiva. Jinak by to byl úžasný byznys, protože tyto dluhy by přešly na stát a tudíž bychom za neplatiče pojistného platili všichni, ovšem jeho majetek by získali dědicové a ze svých daní (pojistné na VZP je v zásadě daň) by zaplatili jen zlomek dluhu, pokud vůbec něco. Penále je samozřejmě trochu jiná kategorie a požadovat jeho úhradu od dědiců je v rozporu s dobrými mravy.

 | Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená