FinExpert.e15.cz

Zdanění výnosů z hypotečních zástavních listů a ostatních dluhopisů

Jakým způsobem se reforma veřejných financí projevila v této oblasti?
Zdanění výnosů z hypotečních zástavních listů a ostatních dluhopisů

V souvislosti s reformou veřejných financí a tím i změnou daňových zákonů došel do společné redakce finančního serveru FinExpert.cz a časopisu Osobní finance dotaz ohledně zdaňování výnosů z hypotečních zástavních listů. V této souvislosti se čtenář také ptá, jak je tomu se zdaněním výnosů plynoucích i z ostatních dluhopisů.

Odpověď je relativně velmi jednoduchá. Od 1. ledna 2008 došlo ke zrušení osvobození od daně z příjmů u úrokových příjmů plynoucích z hypotečních zástavních listů, takže ty se v současné době zdaňují stejným způsobem jako ostatní dluhopisy. Nyní si řekneme, jak toto zdaňování probíhá. Zaměříme se na investice drobného investora, který investuje do dluhopisů své soukromé prostředky, nikoliv tedy prostředky v rámci své podnikatelské činnosti, a který je současně v České republice daňovým rezidentem, to znamená, že má obecně neomezenou daňovou povinnost zahrnující jak příjmy z ČR, tak příjmy ze zahraničí .
 

Úrokový příjem

V prvé řadě je nutno rozlišit skutečnost, zdali se jedná o úrokový příjem plynoucí z dluhopisu, nebo o příjem plynoucí z jeho prodeje. Pokud se jedná o úrokový příjem, je zdaňován u drobného investora srážkovou daní ve výši 15 %, a to přímo u zdroje a investor tak obdrží částku již po zdanění. Touto srážkovou daní je daňová povinnost drobného investora u tohoto příjmu splněna a ten již tak není zahrnován do daňového přiznání, ani není započten do limitu příjmů pro stanovení povinnosti podat daňové přiznání. Oproti úrokovému příjmu nelze započíst žádný výdaj.
 
Toto se ovšem týká pouze domácích dluhopisů, neboli dluhopisů, které mají tuzemského emitenta. V případě zahraničních dluhopisů probíhá zdaňování úrokového příjmu z dluhopisu buď dle § 8 (příjmy z kapitálového majetku), nebo prostřednictvím samostatného základu daně. V této souvislosti se taktéž vyplatí způsob zdaňování konzultovat s příslušnou Smlouvou o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a zemí emitenta zahraničního dluhopisu, a to v části týkající se úrokových příjmů plynoucích z cenných papírů.
 

Příjem z prodeje dluhopisu

Pokud se týká příjmu z prodeje dluhopisu, ten je u drobného investora zdaňován dle § 10 (Ostatní příjmy). Jako výdaj lze uplatnit nákupní cenu dluhopisu a ostatní výdaje související s jeho pořízením či prodejem (viz § 10 zákona o daních z příjmů). Pokud je doba mezi pořízením a prodejem dluhopisu delší jak 6 měsíců, je příjem z jeho prodeje osvobozen od daně z příjmů (při splnění dalších podmínek uvedených v § 4/1/w zákona o daních z příjmů).
 
Určení zdaňovacího období, za které se příjem z prodeje dluhopisu zdaňuje, se řídí dle data prodeje dluhopisu, nikoliv dle data jeho nákupu. To znamená, že pokud nakoupíte dluhopis v listopadu 2007 a prodáte jej v únoru 2008, není příjem z jeho prodeje osvobozen od daně z příjmů (nebyl splněn 6měsíční test) a je nutno tento příjem zdanit v rámci zdaňovací období 2008. Pokud byste jej ovšem prodali až v červenci 2008, osvobození by bylo aplikováno a příjem z jeho prodeje by byl osvobozen od daně z příjmů. Pouhý nárůst kurzu dluhopisu bez jeho prodeje není předmětem daně z příjmů.
 

Dluhopisy v cizí měně

Pokud se týká dluhopisu v cizí měně, je nutno veškeré příjmy plynoucí z tohoto dluhopisu (a také veškeré související výdaje) přepočíst stejným měnovým kurzem, i když ve skutečnosti bylo dosaženo měnového zisku, či naopak měnové ztráty. Tento kurz je zveřejňován ve Finančním zpravodaji přibližně v polovině ledna po skončení příslušného zdaňovacího období.

Dluhopisové fondy

U příjmů plynoucích z investic do dluhopisových fondů je obvykle přítomen pouze příjem z prodeje jejich podílových listů (popř. akcií). Zdaňování tak v tomto případě probíhá za naprosto stejných podmínek jako zdaňování příjmů plynoucích z prodeje dluhopisů s možností uplatnění daňové ztráty z obchodování s podílovými listy oproti jiným ziskovým obchodům s cennými papíry dle §10 zákona o daních z příjmů.

Více v Osobních financích

Více o zdaňování příjmů plynoucích z cenných papírů a jiných finančních aktiv se můžete dočíst v březnovém čísle časopisu Osobní finance. 

Další článek


 

Související články


celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

mám raději akcie
ak
5. 3. 2008, 00:56
Re: Časový test naruby
Oldřich Šoba
27. 2. 2008, 07:39
Časový test naruby
MoB
27. 2. 2008, 07:09

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená