FinExpert.e15.cz

Zdanění prodeje družstevního bytu

Při prodeji družstevního bytu dochází ve skutečnosti k převodu členského podílu. Jak je to zde se zdaněním?
Zdanění prodeje družstevního bytu

Tento příspěvek navazuje na článek Prodáváte nemovitost? Daně vás neminou zabývající se prodejem nemovitostí, tedy i bytů, které jsou vlastnictvím konkrétní fyzické osoby. V dnešním článku se budeme věnovat daňovým aspektům souvisejícím s prodejem družstevního bytu, respektive „členských práv k užívání bytové jednotky“.

Podstata družstevního bydlení

Prodej družstevního bytu je specifickým případem prodeje nemovitosti vzhledem k předmětu, který je podstatou samotného prodeje. Družstevní bydlení se vyznačuje zejména tím, že majitelem bytového domu je družstvo, tedy právnická osoba, nikoliv konkrétní člen družstva. Členové družstva tedy nejsou majiteli bytů, ale pouze nájemníky.
 
Z tohoto důvodu při prodeji družstevního bytu se neprodává byt jako takový, ale dochází k převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu za úplatu. Tuto skutečnost je nutno mít na paměti při posuzování daňových povinností při prodeji družstevního bytu. Prodej družstevního bytu, resp. členských práv, může být v některých případech stanovami družstva určitým způsobem omezen (např. předkupním právem družstva apod.).
 

Prodej družstevního bytu z pohledu daně z převodu nemovitostí

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí v § 9 říká, že předmětem daně z převodu nemovitostí je „úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem“.
 
Z tohoto ustanovení tedy vyplývá, že při prodeji družstevního bytu není naplněna podmínka pro zdanění tohoto prodeje daní z převodu nemovitostí. Prodej družstevního bytu není, jak bylo uvedeno výše, převodem vlastní bytové jednotky jako takové, ale pouze převodem členství v bytovém družstvu (práva družstevní byt užívat), i když za úplatu. Družstevní byt stále zůstává majetkem bytového družstva a změna v tomto případě v osobě člena nemá na vlastnictví bytového domu žádný vliv (nedochází k žádné změně v zápisu u katastru nemovitostí).
 
Prodej družstevního bytu tedy nepodléhá dani z převodu nemovitostí.
 

Prodej družstevního bytu z pohledu daně z příjmů

Dani z příjmů fyzických osob se prodávající družstevního bytu již tak snadno vyhnout nemůže, na rozdíl od výše uvedené daně z převodu nemovitostí. Zákon o daních z příjmů (ZDP) jednoznačně stanovuje, že prodej v tomto případě družstevního bytu, respektive členských práv, je předmětem této daně.
 
Příjem plynoucí „z převodu práv k užívání družstevního bytu“ je příjmem podle § 10 ZDP a poplatník daně má povinnost tento příjem uvést v daňovém přiznání, které podává v řádném termínu a ve stejné lhůtě odvádí i vypočtenou daňovou povinnost.
 
Základ daně z prodeje družstevního bytu se pak stanoví jako rozdíl prodejní ceny členských práv a nabývací cenou členských práv. Za součásti nabývací ceny se obecně považují například následující výdaje:
  • výdaj na nákup členských práv (případně vklad do družstva)
  • poplatky související s pořízením a prodejem členských práv
  • prokazatelně vynaložené výdaje vložené do družstva v souvislosti družstevním bytem.
 
Ovšem i u prodeje družstevního bytu (členských práv) existuje možnost osvobození získaného příjmu od placení daně z příjmů, a to za podmínek vyplývajících z § 4 ZDP:
 
1) příjem z prodeje členských práv je osvobozen od daně z příjmů po uplynutí 5 let od nabytí těchto členských práv (v této souvislosti ovšem není důležité, zda prodávající v tomto bytě skutečně bydlel), nebo
 
2) příjem je od daně z příjmů osvobozen bez ohledu na dobu trvání členství v družstvu jen v případě, že prodávající použije získané prostředky z prodeje družstevního bytu na zajištění svých bytových potřeb (nákup rodinného domu či nového bytu atd.). Přičemž je stanovena podmínka použití prostředků na uspokojení bytové potřeby nejpozději do jednoho roku následujícího po roce, v němž příjem získal.
 
Příjem z prodeje družstevního bytu tedy podléhá dani z příjmů fyzických osob pouze při nesplnění podmínek pro jeho osvobození.
 

Daň z nemovitosti

K úplnému výčtu daňových povinností souvisejících s vlastnictvím družstevního bytu je třeba uvést, že člen družstva není poplatníkem daně z nemovitosti u předmětného bytu. Poplatníkem je vlastník této nemovitosti, tedy bytové družstvo, které i podává daňové přiznání k dani z této nemovitosti.

Další článek


 

Související články


celkem 10 komentářů

Nejnovější komentáře

Dobrý den. Jak je to s převodem družstevního podílu ...
Jiřina
17. 10. 2018, 13:28
Dodrý den chtěla bych se zeptat,v říjnu jsme koupily...
Renata
31. 10. 2012, 22:27
Dobrý den chtěla jsem se zeptat v listopadu 2011 na ...
Alena
21. 8. 2012, 08:42
dobry den,po zemřelych rodicích jsem prodal druzstev...
zajic
19. 7. 2011, 19:35
Zdanění příjmu z převodu čl. práv k BD za úplatu /
Helena
2. 8. 2010, 11:36

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená