FinExpert.e15.cz

Zbraň proti nepoctivým prodejcům

Nový způsob řešení právních sporů mezi spotřebiteli a prodejci výrazně přispěje ke kultivaci podnikatelského prostředí.
Zbraň proti nepoctivým prodejcům

Tento nový projekt, který umožní úspěšně řešit spory mezi spotřebiteli a podnikateli mimosoudní cestou, spustí od začátku dubna Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a spotřebitelskými organizacemi. Spotřebitelům budou v rámci projektu k dispozici mediace a arbitráže, přičemž ministerstvo předpokládá, že pomocí těchto způsobů by se měly ročně vyřešit zhruba tři tisícovky sporů.

Pro kvalitnější služby

Ve většině sporů, které dnes spotřebitelé vedou, se jedná o reklamační řízení. Pokud se spotřebitel a prodejce nedohodnou, může v současné době spotřebitelský spor vyřešit pouze soud. Tato cesta je však obvykle zdlouhavá a finančně nevýhodná. Náklady na soudní řízení totiž často přesahují hodnotu sporu, což obvykle spotřebitele odradí od toho, aby řešení hledal u obecného soudu. Rychlejší a levnější forma řešení drobných sporů, která je obvyklá ve většině evropských států, v České republice doposud chyběla.

Podle vyjádření ministra průmyslu a obchodu Martina Římana, využívá nový systém stávající legislativu, a nebylo tedy při jeho zavádění nutné měnit zákony, ani zřizovat nové instituce. Předpokládaná doba mimosoudního řešení konkrétního sporu by se měla zkrátit nejvýše na dva měsíce. Jedná se tedy o dobu výrazně kratší než je průměrná doba řízení u soudu. Současně obecným soudům ubude případů, čímž by se mohlo jejich řízení následně zkrátit.

Náklady na vyřešení sporu se sníží

Ačkoliv systém nebude fungovat úplně zdarma, budou náklady, které spotřebitel uhradí, výrazně nižší než u klasického soudního řízení. Jedná se o jeden z důležitých motivačních prvků pro obě strany sporu, zákazníka i podnikatele.

V první ani druhé fázi nebude ani jedna ze stran sporu platit žádné poplatky. Pokud se spor dostane do třetí fáze, arbitráže, zaplatí navrhovatel poplatek rozhodčímu soudu ve výši 800 Kč. Podle předpokladů ministerstva do této fáze dospěje maximálně třetina sporů. I tak ale budou náklady na mimosoudní řešení sporu relativně nízké, protože se sníží náklady na zastupování a dojíždění, neboť řízení může proběhnout písemně. Zcela pak odpadnou náklady na odvolací řízení, protože o arbitráži rozhoduje rozhodčí soud pouze v jednom stupni.

Pozitivně návrh hodnotí nejen ministerstvo průmyslu a obchodu, ale ústy svého prezidenta Jaromíra Drábka i hospodářská komora ČR: „Dnešní stav, kdy mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v podstatě neexistuje, zvýhodňuje nepoctivé podnikatele a podnikatele prodávající nekvalitní zboží či služby. Pokud se budou zákazníci moci dovolat se svých práv jednodušší a účinnou cestou, bude to ku prospěchu nejen jejich, ale také všech solidních podnikatelů. Drábek dále dodává, že v zahraničí se zkušenosti z mimosoudního řešení sporů osvědčily, a proto je vhodné ho zavést i u nás.

Systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je založen na dobrovolné účasti obou stran, a pokud dospěje až do fáze arbitráže, je plnou náhradou soudního řízení.


 

Jednotlivé fáze mimosoudního řešení spotřebitelského sporu

Kontaktní místo — podání informací:

Hospodářská komora ČR a spotřebitelské organizace mají v celém procesu funkci zprostředkovatele informací o alternativních možnostech, kterými může poškozený spor řešit, tedy prostřednictvím tzv. mediace nebo rozhodčího řízení. Spotřebitel, případně podnikatel, se bude moci obrátit na kontaktní místa Hospodářské komory ČR nebo spotřebitelských organizací, a to poštou, osobně do protokolu, elektronicky. K tomuto účelu bude sloužit formulář, v němž bude možno popsat svoji stížnost spolu s informací, zda preferujete mediaci, nebo rovnou arbitráž. Pracovník kontaktního místa doručí stížnost druhé straně, která bude mít 15 dnů na vyjádření.

Mediace — smírčí řízení:

Ve chvíli, kdy se obě strany shodnou na řešení sporu prostřednictvím tzv. mediace (je bezplatná), určí si nezávislého mediátora, který se obě strany snaží dovést k dohodě. Mediační dohoda bude sepsána do závazné smlouvy, která projevuje reálnou vůli stran a je právně vymahatelná.

Arbitráž — rozhodčí řízení:

V případě neúspěšné mediace může kterákoliv ze stran požádat o rozhodčí řízení, které se bude konat u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. O rozhodčí řízení nakonec jedna nebo druhá strana může požádat již ve chvíli podání stížnosti a k jeho zahájení je pak potřeba souhlasu obou zúčastněných stran. Řízení může proběhnout také elektronicky. Výsledkem řízení je nález rozhodce, který je po uplynutí lhůty k plnění soudně vykonatelný — je tedy zajištěna rychlá vymahatelnost práva.

Další článek


 

Související články


celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: Systém mimosoudního řešení spotřebitelských sp
Okr
11. 3. 2008, 20:31
Systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů
johny
11. 3. 2008, 20:01

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená