FinExpert.e15.cz

Zapomněli jste na II. pilíř? Udejte se!

Víte, co musíte udělat po vstupu do II. pilíře? My ano...
Zapomněli jste na II. pilíř? Udejte se!

Důchodové spoření, tzv. druhý pilíř funguje už sedm měsíců a výsledky co do počtu účastníků nejsou alespoň z pohledu fondů příliš valné. Ponechme stranou komu a zda vůbec se vstup do II. pilíře vyplatí a zaměřme se na povinnosti plátců a poplatníků. Poplatníkem je ten, kdo si část své výplaty „odklání“ do penzijní společnosti, plátcem ten, kdo peníze skutečně posílá, tedy zaměstnavatel. OSVČ je v tomto ohledu plátce i poplatník.

Pokud totiž zaměstnanec do II. pilíře vstoupí, má ze zákona povinnost toto písemně zaměstnavateli oznámit (§ 29 zákona o pojistém na důchodové spoření). A to jen zaměstnavateli, nikomu jinému nemusí, pokud současně není OSVČ. OSVČ mají povinnost ohlásit svou účast ve druhém pilíři ČSSZ, a to nejpozději na přehledu podaném za kalendářní rok 2013. Ani na finanční úřad (FÚ) letos OSVČ nic hlásit nemusí, vše vypořádají v rámci daňového přiznání rovněž za rok 2013. Co se týče měsíčních plateb na důchodové spoření, ty jsou pro OSVČ dobrovolné.

RPSN – víme vlastně, co to je?

RPSN – víme vlastně, co to je?

Pozor na nabití právní moci, řídí účast ve II. pilíři

Datum vstupu do II. pilíře se odvíjí do data, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí o registraci, které účastníkům zasílá Specializovaný finanční úřad (SFÚ). Právní moc nabude rozhodní po 15 dnech od svého doručení a poplatník se stává účastníkem druhého pilíře k prvnímu dni následujícího měsíce. Platí zde tzv. fikce doručení, což znamená, že písemnost je doručena po deseti dnech dle § 47 daňového řádu. O nabytí právní moci vyrozumí SFÚ poplatníka i příslušný penzijní fond.

Zákony a formuláře:

  • 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření (web, PDF)
  • Oznámení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z
    funkčních požitků o účasti na důchodovém spoření (PDF)
  • Manuál pro budoucí účastníky důchodového spoření k
    postupu při registraci smlouvy o důchodovém spoření (PDF)
  • Tiskopisy důchodového pojištění na OSSZ (web)

Nejschůdnější cestou, jak svého zaměstnavatele upozornit na účast ve druhém pilíři je formulář „Oznámení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o účasti na důchodovém spoření.“

Ten zaměstnanec vyplní, podepíše a zaměstnavatel ví od kterého data má provést příslušné změny ve výpočtu a odvádění plateb do průběžného systému a na důchodové spoření (II. pilíř).

Pokud by se zaměstnanec zmýlil a třeba opomněl, že rozhodnutí ze SFÚ musí nabýt právní moci a zaměstnavateli by vstup ohlásil o měsíc dřív, pak by peníze sražené a odvedené do druhého pilíře zůstaly na místě příslušném FÚ na účtu zaměstnavatele jako přeplatek a v průběžném systému by vznikl zaměstnanci nedoplatek. Na Hlášení na pojistné na důchodové spoření, které má zaměstnavatel povinnost podat místně příslušnému FÚ elektronicky, by úřad měl vydat rozhodnutí o zastavení řízení.

Udej sám sebe a dostaneš „slevu“

Jiná (a mnohem komplikovanější) je situace, když zaměstnanec opomene zaměstnavateli nahlásit vstup do II. pilíře. V takovém případě ho nemine „přirážka“. Říkejme tomu klidně penále či pokuta, faktem je, že ta dělá 5 nebo 10 procent. Záleží na tom, zda poplatník „práskne“ sám sebe, respektive tuto skutečnost oznámí na FÚ jeho zaměstnavatel. V těchto případech činí sankce 5 % z neodvedeného pojistného.

Pokud na to přijde přímo FÚ, poplatník kromě neodvedeného pojistného je povinen uhradit i přirážku ve výši 10 % z neodvedeného pojistného. A nyní pozor, zaměstnavatel v těchto případech nemusí nic řešit, nepodává žádné „Hlášení“. Jedná se totiž o chybu poplatníka. Tomu tak vzniká přeplatek v I. pilíři ve výši 3 % za každý měsíc, protože plátce mu na důchodové pojištění do prvního pilíře namísto 3,5 % srážel 6,5 %. Tento přeplatek poplatníkovi vrátí ČSSZ na základě žádosti zaměstnavatele.

Klepněte pro větší obrázek
Přirážka k pojistému ve výši 5 nebo 10 % jde jakožto příslušenství do státní poklady

Jakmile se FÚ dozví, že zaměstnanec neoznámil zaměstnavateli vstup do II. pilíře, rozhodne o povinnosti uhradit neodvedené pojistné a přirážku k pojistnému platebním výměrem. Adresátem tohoto rozhodnutí bude poplatník, který nesplnil povinnost. Vzhledem k tomu, že dotčeným subjektem je i plátce pojistného měl by být v souladu s § 101 odst. 3 daňového řádu i on příjemcem rozhodnutí.

Vstoupili jste do II. pilíře? Věděli jste, co je třeba udělat?

Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

ne strilet, to ze ti ji nekdo namlati. :-D
Cestinarska hlidka
1. 8. 2013, 12:20
nabití právní moci...LOL, pak s tím budete střílet ne?
emu
1. 8. 2013, 10:29

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená