FinExpert.e15.cz

Zaplavení dlužníci mohou žádat o odložení exekuce

Zaplavení dlužníci mohou žádat o odložení exekuce

Dlužník může kvůli povodni žádat o odklad exekuce. Soudní exekutor přihlédne k jeho složité životní situaci a přeruší srážky ze mzdy či další způsoby, které vedou k uspokojení pohledávky věřitele.

Na návrh může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. Platí tedy, že aktuální poměry, kvůli kterým dlužník navrhuje odložení exekuce, musejí být přechodné a nezaviněné. Současně je třeba doložit, že neprodlené provedení exekuce může mít pro osobu čelící exekuci zvlášť nepříznivé následky.

Jak postupovat?

  • Návrh na odklad exekuce podejte u soudního exekutora, kterého soud pověřil provedením exekuce.
  • V návrhu uveďte důvody, které jsou pro odklad exekuce relevantní – např., že bylo vyplaveno vaše obydlí. Zároveň musíte uvést dobu trvání odkladu, o kterou žádáte.
  • Pokud soudní exekutor nerozhodne o návrhu do 7 dnů, postoupí jej soudu. Ten rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů.
  • Návrh na odklad exekuce, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný či neurčitý nebo ke kterému nejsou přiloženy listiny k prokázání tvrzení obsažených v návrhu, soudní exekutor musí ze zákona odmítnout. Dbejte proto na správnost podání.
  • Do vydání rozhodnutí o návrhu nečiní soudní exekutor žádné úkony směřující k provedení exekuce. Nesmí však jít o návrh, který dlužník podá účelově. Pokud by někdo zneužil povodňové situace a podal svévolný návrh, může exekuce pokračovat.
  • S konkrétními dotazy ohledně vypracování návrhu vám pomůžeme v bezplatných poradnách Exekutorské komory ČR. Provozovány jsou v Praze, Brně a Plzni. Další centra pomoci provozují exekutorské úřady v Liberci, Olomouci, Českém Těšíně a v Praze 6. Kontakty a podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách www.ekcr.cz.
  • Před podáním návrhu na odložení exekuce se pokuste domluvit s věřitelem. Požádejte ho o dočasné odpuštění splátek, o pozastavení plnění atp. Navíc sám věřitel také může podat návrh na odklad řízení, jemuž se dle zákona bezodkladně vyhoví.
Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Pane exekutore, pockejte, neodnasejte tu vyplavenou ...
J.
14. 6. 2013, 07:28

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená