FinExpert.e15.cz

Zanedbat placení sociálního pojištění se nevyplácí

Většina OSVČ už podala Přehled o příjmech a výdajích za rok 2006. Pokuta však může vyšplhat až na 100 000 Kč.

Celkem 763 498 Přehledů o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) za rok 2006 obdržely ke 30. dubnu 2007 všechny okresní (v Praze Pražská) správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ). V prvním termínu pro podání Přehledu závazném pro ty OSVČ, kterým daňové přiznání nezpracovával daňový poradce, tak bylo podáno celkem 84 % Přehledů. Ke 30. dubnu 2007 pracoviště ČSSZ evidovala celkem 908 092 OSVČ, které vykonávaly činnost.

OSVČ podávaly Přehledy převážně osobně, poštou nebo prostřednictvím podatelny na papírových formulářích. Již druhý rok umožňuje ČSSZ využít také elektronické podání (e - Podání) prostřednictvím Portálu veřejné správy (PVS). ČSSZ obdržela celkem 366 Přehledů elektronicky.

Časté chyby podnikatelů při vyplňování formulářů pro ČSSZ

V souvislosti s chybami, které se vyskytují při podání Přehledu, úředníci upozorňují OSVČ, které budou podávat Přehled v dalších termínech, aby si dávali pozor:

  • pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnosti vedlejší (SVČ), je třeba důvody této SVČ doložit nejpozději spolu s Přehledem. Tzn. předložit například potvrzení o výši dosažených příjmů ze zaměstnání, potvrzení o studiu nebo o tom, že má OSVČ nárok na rodičovský příspěvek. Pokud tak neučiníte, vznikne vám povinnost platit tzv. roční pojistné na důchodové pojištění, přičemž k pozdějšímu doložení nelze přihlédnout
  • zahájení samostatné výdělečné činnosti je třeba příslušné správě sociálního zabezpečení oznámit do osmého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž jste zahájil/a činnost, nikoliv až s podáním Přehledu
  • Přehled je třeba vyplnit ve všech povinných řádcích, tedy v těch, kde je OSVČ povinna uvést požadované údaje
  • pokud s vámi při samostatné výdělečné činnosti někdo spolupracuje, je třeba do Přehledu uvést údaje o této osobě
  • je třeba vyplňovat údaj o určeném vyměřovacím základu, který má vliv na výši budoucí důchodové dávky. Výši určeného vyměřovacího základu si stanovuje sama OSVČ, při jeho stanovení může jít nad rámec vypočteného vyměřovacího základu a může si určit až částku 486 tisíc korun
  • v Přehledu nezapomínejte na datum a podpis

Další termín podání Přehledu za rok 2006 je 30. červenec 2007. Závazný je pro ty OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, pokud tuto skutečnost doložily příslušné OSSZ/PSSZ. V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí Přehled podat nejpozději do 31. července 2007.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2006 je rovněž možné podat do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce, či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit zpravidla nejdéle o tři měsíce. Pouze v odůvodněných případech (například jsou-li součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí) může být lhůta prodloužena až o deset měsíců.

Jestliže OSVČ Přehled o příjmech a výdajích nepodá včas nebo vůbec, může jí OSSZ/PSSZ uložit pokutu až 20 000 Kč nebo  - při opětovném nesplnění povinnosti – až do výše 100 000 Kč. Případně může OSSZ/PSSZ stanovit pojistné v pravděpodobné výši. Stanovení pravděpodobné výše pojistného však nezbavuje OSVČ povinnosti podat Přehled.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená