FinExpert.e15.cz

Zaměstnavatel s vámi nepočítá? Nevzdávejte se.

I když je ztráta zaměstnání mezní životní situací, je dobré být na ni připraven. Jaká práva má zaměstnavatel a jaká vy?
Zaměstnavatel s vámi nepočítá? Nevzdávejte se.

Připomeňme si, že výpověď můžete dostat z několika důvodů. Buď jste neplnili své pracovní povinnosti, nebo ve vaší firmě probíhá reorganizace, stali jste se nadbyteční a vaše místo bylo zrušeno. S výjimkou prvního důvodu máte podle zákoníku práce nárok na odstupné minimálně ve výši trojnásobku průměrné měsíční mzdy. Zákon vám rovněž zaručuje dvouměsíční výpovědní lhůtu. Ta začíná prvním kalendářním dnem následujícího měsíce. Dostanete- -li tedy výpověď 4. března, výpovědní lhůta se začne počítat až 1. dubna a práci budete muset opustit posledního května.

Bitevní situace

Není to sice příliš povzbudivé, ale ztráta zaměstnání může přijít jako blesk z čistého nebe. Podle specialistky na pracovní právo z advokátní kanceláře Ambruz & Dark Kláry Valentové vám totiž nemusí zaměstnavatel o hrozbě propuštění předem říct. „V případě propouštění, které nenaplňuje znaky hromadného, není výslovně stanovena povinnost zaměstnance předem o něm informovat,“ říká Valentová. Výpověď vás tedy může hodně překvapit, ale přesto zkuste nepodlehnout panice. Psychologové se shodují, že člověk, který přijme ztrátu práce s klidem, velmi snadno najde nové zaměstnání. „Rozhodně to neberte jako osobní prohru a dělejte přesně to, co se očekává v bitevní situaci – jistěte si zázemí a najděte si pevné body,“ radí psycholožka Zdenka Židková.

Kdy výpověď platí

Zaměstnavatel vám musí výpověď předat osobně a vy její převzetí musíte podepsat, nebo ji může zaslat doporučeným dopisem. Po jejím převzetí ze všeho nejdříve pečlivě zkontrolujte, zda obsahuje všechny náležitosti. „Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce, měl by si zaměstnanec zkontrolovat, zda je výpovědní důvod dostatečně přesně specifikován. Pokud by tomu tak nebylo, mohla by být výpověď neplatná,“ radí právník Radek Novotný z advokátní kanceláře Havel & Holásek. Důvod výpovědi nesmí být v žádném případě změněn dodatečně. Pokud to zaměstnavatel udělá, měli byste se obrátit na právníka.

„Jestliže zaměstnanec dostává výpověď z důvodu nadbytečnosti, bývá zvykem, že je v ní vedle obvyklých náležitostí, jako je počátek běhu výpovědní doby a den skončení pracovního poměru, uveden i nárok zaměstnance na výplatu odstupného. Pokud tomu tak není, měl by zaměstnanec svůj nárok na odstupné co nejdříve písemně uplatnit,“ dodává právník Radek Novotný.

Chrání vás zákon?

Kdy nemůžete dostat výpověď? Pokud jste v pracovní neschopnosti, v jiném stavu, na mateřské nebo rodičovské dovolené. „Zákaz výpovědi se vztahuje rovněž na některé méně časté situace, jako je například vojenské cvičení zaměstnance či období výkonu veřejné funkce. Před výpovědí zákon chrání i členy orgánů odborových organizací,“ upřesňuje Radek Novotný. Pokud ve výpovědní době onemocníte či začnete čerpat mateřskou či rodičovskou dovolenou, dostáváte se do takzvané ochranné lhůty a výpovědní doba se po dobu jejího trvání přeruší. Pracovní poměr vám skončí teprve uplynutím její zbývající části. V podstatě to znamená, že když na 14 dní onemocníte, běh výpovědní doby se obnoví až po vašem návratu do práce a vy budete v zaměstnání o těchto 14 dní déle.

Odstupné na pásce

Ve výpovědní lhůtě máte právo na placené pracovní volno, abyste si mohli hledat nové zaměstnání, a to v rozsahu půl dne v týdnu. V poslední den na pracovišti byste měli také od zaměstnavatele dostat zápočtový list, který vám může být v případě, že jste na dovolené, zaslán poštou. Nezapomeňte si vyzvednout také evidenční list důchodového pojištění a potvrzení o zdanitelných příjmech. Oba tyto dokumenty totiž budou zajímat úřad práce, když přijdete žádat o podporu v nezaměstnanosti.

S poslední mzdou by se na vaší výplatní pásce mělo objevit i tříměsíční odstupné, a to v případě že jste byli propuštěni pro nadbytečnost. Pokud se to nestane, informujte písemně zaměstnavatele. Jestliže se placení odstupného bude nadále vyhýbat, kontaktujte inspektorát práce, případně vyhledejte pomoc advokáta.

Na pracák co nejdřív

Důležitou okolností je, že odstupné nemá vliv na vznik nároku a výplatu podpory v nezaměstnanosti. Na úřad práce se můžete přihlásit už následující den po ukončení pracovního poměru. Evidence je sice dobrovolná, ale doporučuje se nejpozději do tří dnů, jelikož díky ní je nezaměstnaný zdravotně pojištěn. Navíc se doba registrace na pracovním úřadě částečně započítává i do vzniku nároku na starobní důchod. A do třetice – pokud se nezaregistrujete, nemůžete dostávat podporu v nezaměstnanosti.

Jestliže vám firma, z níž musíte odejít, nabídne služby takzvaného outplacementu, neváhejte je využít. Co to vlastně znamená? „Pověření pracovníci vám pomůžou s psaním životopisu, doporučí, jak se zaregistrovat na úřadu práce, poskytnou rady, které vám usnadní hledání nového zaměstnání. Díky této službě se můžete dostat k řadě kurzů, které zvýší vaše možnosti na trhu práce,“ vypočítává jednatelka personální agentury Touchdown Barbora Tomšovská. Outplacementu často využívají velké podniky při hromadném propouštění zaměstnanců. I menší společnosti jej však mohou uplatnit, neboť starost o odcházející zaměstnance zvyšuje firemní kulturu a zmírňuje negativní dopady na ty, kterým se propouštění vyhnulo.

Plat šel dolů bez ptaní

Fenoménem dnešní doby ale není jen propouštění. Mnohé fi rmy sahají ke snižování platů, aby nemusely propouštět. Mnohé tak ale činí opět bez toho, aby o svém počínání zaměstnance informovaly. Co se tedy dá dělat, pokud je vám snížen plat uvedený v pracovní smlouvě bez vašeho souhlasu? Právník Richard Heller říká, že pro posouzení oprávněnosti změny výše platu ze strany zaměstnavatele je důležité zejména to, jakým konkrétním způsobem byla mzda se zaměstnancem sjednána. „Plat lze sjednat v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě nebo jiné smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem nebo mzdovým výměrem. Pokud máte mzdu sjednánu v některé z uváděných smluv, bude se jednat o dvoustranný právní úkon, a zaměstnavatel tak není oprávněn mzdu jednostranně měnit,“ říká Heller. Pokud by částka platu uvedená ve smlouvě měla být změněna, musela by se podle Hellera sjednat nová smlouva či dodatek ke smlouvě stávající. „To ale samozřejmě za předpokladu, že by zaměstnanec s takovouto změnou souhlasil. Pokud by ale byla mzda stanovena vnitřním předpisem zaměstnavatele nebo mzdovým výměrem, tedy na základě jednostranného právního úkonu zaměstnavatele, může být výše mzdy také jeho jednostranným právním úkonem změněna, a to vydáním nového vnitřního předpisu či mzdového výměru,“ upozorňuje právník.

Nedohoda = odstupné

Co by tedy měla firma udělat, chce-li snížit mzdy upravené dvoustrannou smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem? „Pokud podnik potřebuje např. z ekonomických důvodů mzdu zaměstnanci snížit, a on s ním nechce uzavřít novou smlouvu, může zaměstnavatel přistoupit k organizačním změnám. Pokud na ně zaměstnanec odmítne přistoupit, může dostat výpověď z organizačních důvodů. Takovému zaměstnanci by pak náleželo odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného měsíčního výdělku,“ uzavírá Heller.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená