FinExpert.e15.cz

Zaměstnávání studentů o prázdninách

Zaměstnavatelé například nemohou zaměstnat absolventy deváté třídy v průběhu následujících prázdnin.
Zaměstnávání studentů o prázdninách

V letních měsících je zvýšená poptávka studentů po nějakém přivýdělku mnohem intenzivnější než v ostatních měsících kalendářního roku. Jaké možnosti mají zaměstnavatelé při uzavírání pracovního vztahu se studenty?

Zaměstnavatelé mohou zvažovat, zda zaměstnají studenta na základě uzavřené pracovní smlouvy a přijmou jej do pracovního poměru, nebo mnohem častější případ, kterému se budeme věnovat je uzavření se studentem:
 
  • dohody o provedení práce
  • nebo dohody o pracovní činnosti.
Zákoník práce žádným způsobem nestanovuje speciální limity omezující zaměstnavatele při výběru typu pracovněprávního vztahu, který se rozhodne se studentem uzavřít.
 

Pozor na deváťáky

Zákoník práce pamatuje na „ochranu“ mladistvých a jejich způsobilosti uzavřít pracovněprávní vztah. Obecně platí, že způsobilost fyzické osoby uzavřít pracovněprávní vztah vzniká dnem, kdy dosáhne 15 let věku.
 
Zároveň ale platí, že zaměstnat studenta je možné, až ukončí povinnou školní docházku. Právě toto ustanovení může být limitující zejména u žáků základních škol. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
 
Absolventi, kteří ukončí základní školu, proto nemohou nastoupit na brigádu v červenci a srpnu.
 

Dohoda o pracovní činnosti

Tento typ pracovněprávního vztahu je vhodné se studentem uzavřít pokud je jasné, že rozsah požadovaného pracovního úkolu překročí 150 hodin za kalendářní rok. Jedná se zejména o situace, kdy stanovený pracovní úkol je charakteru příležitostného nebo časově omezeného. Příkladem může být převedení skladních karet do elektronické podoby, malování kancelářských prostor atd.
 
Zaměstnavatel ovšem musí počítat s tím, že tento pracovněprávní vztah zakládá povinnost k odvodům zdravotního a sociálního pojištění obdobně jako u zaměstnanců v běžném pracovním poměru.
 
Pracovní úvazek studenta vyplývající z dohody o pracovní činnosti může být maximálně poloviční oproti plnému pracovnímu poměru. Pracovní doba studenta musí respektovat tzv. hodinový limit, který nepřekročí polovinu stanovené pracovní doby při plném pracovním poměru (zpravidla 40 hodin týdně).
 
Dodržování tohoto limitu se posuzuje za celou dobu trvání dohody o pracovní činnosti, nejdéle však za období 52 týdnů.
 

Příklad
 
Dohoda o pracovní činnosti je sjednána na 8 týdnů, přičemž student může pracovat i nepravidelně (první a druhý týden odpracuje 29 hodin, třetí a čtvrtý týden nepracuje vůbec, pátý a šestý týden pracuje 25 hodin, sedmý a osmý týden pracuje 26 hodin). Za období 8 týdnů (sjednáno dohodou o pracovní činnosti) musí být v průměru za týden odpracována doba maximálně polovinou stanovené pracovní doby (ve většině případů se jedná o 20 hodin týdně). I v našem případě je tento limit dodržen.
  
Tento limit lze ovšem do značné míry obejít – řešením je formálně uzavřít dohodu na práci v rozsahu 20 hodin týdně, ovšem odměna bude odpovídat skutečně odpracovaným hodinám. Další možností je současné sjednání dvou samostatných dohod o pracovní činnosti se zpravidla podobným druhem práce.

 
Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně minimálně ve dvou vyhotoveních. Minimálním obsahem dohody o pracovní činnosti je sjednaná práce, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda o pracovní činnosti uzavírá. Výše odměny již není povinnou náležitostí, ovšem je doporučeno ji uvádět (odměna ovšem musí respektovat sazby minimální mzdy).
 

Dohoda o provedení práce

Častější formou uzavírání pracovněprávního vztahu se studentem je dohoda o provedení práce. Jejím základním smyslem je splnění ojedinělého či nárazového úkolu. Klasickým příkladem může být provedení inventury skladu, kdy zaměstnavatel potřebuje provést inventuru v krátkém časovém okamžiku a vlastní zaměstnanecké kapacity nestačí. Dalším příkladem zejména v letních měsících je sezónní sběr ovoce atd.
 
Nespornou výhodou je, že za studenty, kteří pracují na základě dohody o provedení práce zaměstnavatelé, neodvádí zdravotní a sociální pojištění. Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 150 hodin v kalendářním roce, přičemž dohody u stejného zaměstnavatele se načítají.
 

Žádný právní předpis nestanovuje náležitosti dohody o provedení práce stejně tak ani její písemnou formu. Přesto se písemné uzavření dohody o provedení práce doporučuje s těmito minimálními body: vymezení pracovního úkolu, sjednaná odměna za práci, doba výkonu práce, rozsah práce. Výše odměny je smluvní záležitostí, ale musí respektovat sazby minimální mzdy.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená