FinExpert.e15.cz

Zaměstnanecké benefity a placení daní

Někteří zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům benefity v podobě použití firemního vozu nebo mobilního telefonu pro soukromé účely. Jak je na tuto možnost pamatováno v daňových předpisech?
Zaměstnanecké benefity a placení daní

Zaměstnavatel může poskytovat bezplatně svému zaměstnanci pro služební i soukromé účely:

  • osobní automobil,
  • mobilní telefon, aj.

Osobní automobil

Poskytování motorového vozidla k používání pro služební i soukromé účely zaměstnanci zaměstnavatelem upravuje Zákon o dani z příjmů v § 6, odst. 6. Je zde stanoveno, že za zdanitelný příjem zaměstnance se považuje částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Pokud jde o najaté vozidlo, vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k následné koupi vozidla (např. leasing). Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, tato vstupní cena se o hodnotu daně z přidané hodnoty zvyšuje.

Pokud je tato částka, která se považuje za zdanitelný příjem zaměstnance (1 % vstupní ceny vozidla) menší než 1 000 Kč, považuje se za zdanitelný příjem zaměstnance částka 1 000 Kč.

Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více motorových vozidel k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla.

Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce více motorových vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech používaných motorových vozidel.

Toto ustanovení se týká daně z příjmů. Pokud jde o sociální a zdravotní pojištění, tomuto pojištění používání automobilu pro soukromé účely nepodléhá. V praxi to znamená, že částka 1 % z výše uvedené vstupní ceny vozidla se připočítá k hrubé mzdě po odpočtu sociálního a zdravotního pojištění.

Z hlediska DPH je třeba uvést, že pokud je používán služební automobil pro soukromé i služební účely, musí se sledovat, v jakém poměru je automobil používán. Pokud zaměstnavatel při nákupu automobilu uplatnil odpočet DPH, musí tento odpočet upravit poměrem používání služebních a soukromých cest. Např. pokud zaměstnanec používá automobil pro služební a soukromé účely v poměru 1:1 (tj. např. 1000 km služebně, 1000 km soukromě), potom v daňovém přiznání může uplatnit jako DPH na vstupu jen v poloviční výši (na faktuře je hodnota DPH na vstupu 50 000 Kč, ale u finančního úřadu může nárokovat jen 25 000 Kč).

Veškeré náklady na provoz vozidla (údržba, opravy, pojištění) a také odpisy či nájemné jsou daňově uznatelné pro zaměstnavatele a není třeba je krátit podle poměru km ujetých služebně a soukromě. Výjimkou jsou náklady na pohonné hmoty (PHM).

Postup při úhradě za PHM spotřebovaných při jízdách zaměstnance:

  1. Zaměstnanec si hradí PHM sám (např. při delších soukromých cestách – např. na dovolené) a zaměstnavatel tyto náklady vůbec do svého účetnictví nezahrnuje.
  2. Nebo zaměstnanec nakupuje PHM za hotové, bezhotovostní (včetně CCS), veškeré náklady na nákup zaměstnavatel zaúčtuje a zaměstnanci uhradí. Na konci měsíce je podle poměru ujetých km služebně a soukromě dle pečlivě vedené knihy jízd přeúčtována adekvátní částka nákladů na PHM včetně DPH zaměstnanci, který ji uhradí. Opět platí, že pokud zaměstnanec použije automobil pro soukromé účely, nesmí zaměstnavatel část DPH ze spotřebovaných PHM na soukromé účely uplatňovat jako daň na vstupu.
  3. Nebo společnost hradí veškeré náklady na PHM a zároveň o nich účtuje, náklady spojené s jízdami pro soukromé účely vylučuje z daňově uznatelných nákladů. O hodnotu těchto náklad pak musí být zvýšen základ daně zaměstnance pro výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, tato částka podléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění. Postup u DPH je stejný jako ad b)

Zaměstnavatel platí silniční daň stejně, jako kdyby automobil byl používán pouze pro služební účely.

Při vzniku situace, kdy je poskytnuto zaměstnanci zaměstnavatelem motorové vozidlo pro služební i soukromé účely, se doporučuje uzavřít se zaměstnancem Dohodu o použití motorového vozidla zaměstnavatele k soukromým účelům zaměstnance, v níž se přesně stanoví:

  • doba používání,
  • způsob vedení evidence jízd,
  • způsob vyúčtování nákladů na PHM spotřebované při soukromých jízdách,
  • odpovědnost za škody,
  • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance při údržbě vozidla, atd.

Mobilní telefon, telefonní přístroj, aj.

Zákon o dani z příjmů neupravuje poskytování mobilních telefonů, telefonní přístrojů a jiného majetku. Je ale třeba věnovat pozornost používání služebních mobilních telefonů, telefonních přístrojů apod. i ke služebním účelům z titulu DPH.

Pokud používá zaměstnanec např. telefonní přístroj i pro soukromé účely musí zaměstnavatel zohlednit DPH (ze základu daně adekvátního z pronájmu telefonního přístroje).

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

nechapu
Pitrs
14. 3. 2008, 12:22

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená