FinExpert.e15.cz

Založit novou společnost v Evropě je snazší

Administrativní náročnost je v Evropě oproti ostatním vyspělým zemím světa vyšší. EU však usiluje o její zjednodušení.
Založit novou společnost v Evropě je snazší

V současné době přísné světové měřítko snese již Irsko, Velká Británie a překvapivě Gruzie. Právě jednoduchý a průhledný registrační proces v USA, Austrálii, Novém Zélandu či Kanadě je dobrým výchozím základem pro rozvoj podnikání v zemi. Rozdíl oproti EU se však zmenšuje.

Snižovat administrativní náročnost je nutné

Pod pojmem administrativní náročnosti se rozumí počet nutných administrativních úkonů při založení nové společnosti (např. notářsky potvrzené podpisy k zakládajícím dokumentům, výpisy z rejstříku trestů zodpovědných manažerů, zapsání do obchodního rejstříku, evidence na příslušném daňovém úřadu, evidence k sociálnímu pojištění, evidence ke zdravotnímu pojištění, registrace u Úřadu práce, registrace u obchodní komory, registrace u oborového svazu, registrace u městského úřadu, získání požadované licence, založení podnikového bankovního účtu, potřebná kvalifikace občanů ve vedoucí funkci, splnění bezpečnostních a hygienických podmínek, dodržování bezpečnosti práce apod.). V posledních třech letech došlo k největšímu snížení administrativní náročnosti právě v členských zemích Evropské unie. Hlavním důvodem je elektronické vyřizování jednotlivých úkonů a snižování jejich počtu. Podporu domácího podnikání chtějí v Evropské unii všechny domácí vlády.

V Austrálii je společnost založena za dva dny

Založit novou společnost není v Austrálii vůbec žádný problém – je zapotřebí pouze zaregistrovat společnost v obchodním rejstříku a na daňovém úřadu, obě tyto činnosti trvají dohromady dva dny a celkové náklady činí pouze 400 euro. V Austrálii se vůbec daří malým živnostníkům, na čemž profituje celá společnost. Dle hodnocení Světové banky patří Austrálie v posledních pěti letech vždy mezi pětici zemí s nejlepšími podnikatelskými podmínkami.Soudní rozhodnutí v obchodních sporech jsou rychlé – v průměru trvají 157 dní. Investoři dostanou v průměru nazpátek z investice v úpadkové společnosti 80%, konkurzní řízení je rychlé (v průměru do jednoho roku), tak jako všechny soudní rozhodnutí.Domácí podnikatelé mají záruku průhledné legislativy, rychlých a účinných soudních rozhodnutí v obchodních sporech se svými partnery. Občané mají velmi dobré podmínky k podnikání a celá ekonomika tak zažívá růst. Klíčovým faktorem pro růst potom zůstává kvalifikaceobčanů- „lidský kapitál“.

Odkazy:www.ato.gov.au, www.search.asic.gov.au, www.business.gov.au

Irsko a Velká Británie = premianti EU

Začít podnikat v Irsku nebo Velké Británii je poměrně jednoduché a rychlé. V obou zemích celá transakce trvá v průměru 13 dní a náklady patří k nejnižším v Evropě (okolo 300 euro). V Irsku se podnikatelé či obchodní společnostse musí v registrovat pouze u daňových komisařů (www.revenue.cz) a ministerstva sociálních věcí. Zde jsou jim poskytnuty všechny informace nutné k zahájení činnosti. Při registraci je nutno vyplnit patřičné formuláře o ochodním jménu (nesmí být vybrán název již existující společnosti). V Irsku neexistuje struktura regulatorních institucí pro řemeslné aktivity a odborné profese. Ve Velké Británii musí obchodní společnost (nejčastěji akciová a s. r. o.) společně s registračním poplatkem zaslat na registr společností následující dokumenty: memorandum (obsahuje název společnosti, adresu, potvrzení o založení bankovního účtu, údaje o výši akciového kapitálu), společenskou smlouvu, listinu o detailních informacích o managerech společnosti a prohlášení o dodržení všech právních norem při zakládání společnosti. Na základě Companies Act z roku 1985 musí společnost na příslušných úřadech udat svůj název (finanční úřad a úřad národního pojištění).

Gruzie – trh budoucnosti

Ekonomika Gruzie je na vzestupu, domácí otevřená ekonomika láká zahraniční investory a úspěšně. Dle Světové banky nabízí Gruzie 18. nejlepší podmínky k podnikání (jenom pro srovnání Česko je na 56. místě). Díky jednoduchému daňovémusystému a přilákání zahraničních investorůvýrazně vzrostl daňový příjem státu. Růst HDP v posledních 3 letech atakuje vždy 10 % hranici a řadí Gruzii k nejrychleji rostoucím ekonomikám světa. Gruzie je bohatá na nerostné suroviny. Oblast podnikání v zemi je velmi liberální a v současné době jsou nastoleny podmínky pro dlouhodobý ekonomický růst. V Gruzii se odvádí pouze 6 daní, daňový systém je tak méně administrativně náročný. V současné době se odvádějí tyto daně: daň z příjmu, daň ze zisku, spotřební daň, DPH, daň z majetku a daň z hazardních her. Ještě v loňském roce musel zaměstnavatel za každého svého zaměstnance odvádět sociální pojištění ve výši 20 %, od nového roku bylo však zrušeno, zvýšila se však daň z příjmu fyzických osob.

  • je zavedena rovná daň z příjmu fyzických osob ve výši 25 % (neplatí se však sociální ani zdravotní pojištění, dříve byla 12 %)
  • daň z příjmu fyzických osob činí od letošního roku 15 %, došlo ke snížení z původních 20 %
  • DPH má jednotnou sazbu daně 18 % (od daně jsou však osvobozeny téměř veškeré služby, doprava a vývoz zboží), povinnost registrace k DPH má každý, jehož obrat za posledních 12 měsíců je vyšší než 100 tisíc GEL

Pořadí zemí s nejjednodušším založením nové společnosti

Pořadí

Země

1

Austrálie

2

Kanada

3

Nový Zéland

4

USA

5

Irsko

6

Velká Británie

7

Portoriko

8

Mauritius

9

Singapur

10

Gruzie

11

Jamajka

12

Francie

13

Hong-Kong

14

Island

15

Marshall Islands

16

Finsko

17

Izrael

18

Dánsko

19

Belgie

20

Estonsko

22

Švédsko

26

Rumunsko

28

Norsko

30

Lotyšsko

35

Švýcarsko

38

Portugalsko

41

Nizozemí

41

Lucembursko

43

Turecko

44

Japonsko

57

Litva

65

Itálie

67

Maďarsko

71

Německo

72

Slovensko

83

Rakousko

91

Česko

100

Bulharsko

118

Španělsko

120

Slovinsko

129

Polsko

152

Řecko

Pramen: The Worldbank – Doing Business 2008

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená