FinExpert.e15.cz

Zákoník práce podle ODS

Mladší s lepší šancí na práci, větší pravomoce zaměstnavatelům, kolektivní smlouvy nade vše. Jaká bude novela zákoníku práce podle ministra Nečase?
Zákoník práce podle ODS

Novelizovat a novelizovat. Další novelu zřejmě čeká i zákoník práce. Podle  místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, který předložil k projednání vládě novelizaci zákoníku práce, je jeho novelizací je sledováno především odstranění neprovázaností s dalšími zákony, např. jde o odstranění legislativně technických chyb a některých nepřesností, ale také promítnutí dohod sociálních partnerů působících v Radě hospodářské a sociální dohody uzavřených v květnu 2007. Do návrhu změn zákoníku práce, který ministr předolžil,  byly zapracovány právě věcné a formální změny vyplývající z těchto dohod.

Zákoník práce jako samostatný strom v poli dalších zákonů

Ministrovi Nečasovi vadí na současném zákoníku práce hned několik bodů. Nebyl schválen vládní návrh antidiskriminačního zákona v předchozím volebním období a právní úprava není harmonizována ve vztahu k právu Evropských společenství a Evropské unie. Navíc neexistuje zákon o zdravotní péči, který by předpokládal výslovnou úpravu pracovního lékařství, přitom právě s tímto institutem zákoník práce počítá. Vzniklá situace způsobuje podle něj aplikační problémy. Nesoulad zákoníku práce je i například ve vztahu k zákonu o advokacii, zákonu o sociálních službách, zákonu o registrovaném partnerství, zákonu o střetu zájmů, zákonu o uznávání výsledků dalšího vzdělávání nebo k zákonu o evropské družstevní společnosti.

Mladí hurá do práce

Mladí lidé do 18 let věku by se mohli dočkat větší liberizace zaměstnávání. Podle platné a účinné úpravy platí, že délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí překročit u zaměstnanců mladších 18 let 30 hodin týdně s tím, že délka směny v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout 6 hodin. Třicetihodinová hranice platí pro všechny zaměstnanecké vztahy, které mladistvý zaměstnanec uzavře; pracovní doba ze všech zaměstnaneckých vztahů se navíc sčítá. Ministr chce tuto dobu prodloužit na 40 hodin týdně s tím, že délka směny v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout 8 hodin. Zároveň bude dál platit, že délka týdenní pracovní doby ve více zaměstnaneckých vztazích, které mladistvý zaměstnanec uzavře, nesmí ve svém souhrnu přesáhnout 40 hodin.

Na otázku, co si od toho ministr Nečas slibuje, pro FinExpert.cz odpověděl: „Návrh lépe odráží společenskou poptávku. Umožnění 40hodinové týdenní pracovní doby zvýší uplatnitelnost této věkové skupiny na pracovním trhu.“

Těhotné bez přesčasů, zemědělci s úlevami

Změny pracovní doby by mělo být možné rozvrhnout v případě konta pracovní doby v jeho průběhu a k zavedení konta pracovní doby nebude zaměstnavatel napříště potřebovat předchozí souhlas jednotlivých zaměstnanců. Zaměstnanci v zemědělství si budou moci nahradit odpočinek mezi dvěma směnami při sezónních pracích v období následujících 3 týdnů od zkrácení tohoto odpočinku a bude i možnost kompenzace zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu při sezónních pracích v zemědělství za období 6 týdnů na základě dohody celkem alespoň na 210 hodin. Zaměstnavateli nově bude zakázáno zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas, ale v případě zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o dítě mladší než 1 rok se bude moci zaměstnavatel o výkonu práce přesčas s  těmito zaměstnanci dohodnout.

Učitelé s výjimkou, změny bez reptání, za úraz i bez peněz

Zákoník práce bude doplněn i o prvky, které jsou specifické pro učitele působící v základním a středním školství. Ti jsou často propouštěni před prázdninami, aby škola ušetřila dvouměsíční výplaty. Zaměstnavatel by měl dále mít i možnost převést zaměstnance na jinou práci, a to i bez souhlasu zaměstnance. To by pak mohlo být na nezbytnou dobu  pro prostoj nebo přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy [změna se týká § 41 odst. 4 a 5 a § 207 písm. b) zákoníku práce]. Rovněž se vymezí situace, při jejichž vzniku nebude zaměstnanci příslušet při rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů zvýšené odstupné nejméně ve výši 12násobku průměrného výdělku. Těmito situacemi mají být pracovní úraz nebo nemoc z povolání, jestliže se zaměstnavatel zprostí své odpovědnosti za ně (změna se týká § 67 odst. 1 zákoníku práce).

Odstupné bez vracení, menší přestávky a přesčasy v ceně

Pokud dojde k vyplacení odstupného při rozvázání pracovního poměru zaměstnance poskytované z důvodu organizačních změn, a poté  k jeho opětovném nástupu do zaměstnání k zaměstnavateli, který odstupné vyplatil, nebude muset zaměstnanec vracet, bude-li pracovat na základě dohody o provedení práce (změna se týká  § 68 odst. 1 zákoníku práce). Zruší se povinnost minimální 15minutové přestávky na jídlo a oddech, pokud je rozdělena do více částí (§ 88 odst. 2 zákoníku práce). I práce přesčas dozná změn. Bude možné smluvně stanovit zjednodušení mzdové kompenzace práce přesčas tím, že mzda bude sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas u vedoucích zaměstnanců. Přesto půjde nejvýše však o 150 hodin v kalendářním roce, aniž by bylo nutné dopředu vymezovat složku mzdy a přesně kalkulovat její výši s ohledem na povinnost zaměstnavatele uspokojit právo zaměstnance na mzdu za práci přesčas. Smluvní ujednání však bude vylučovat postup pro ocenění práce přesčas stanovený v § 114 odst. 1 zákoníku práce (změna se týká doplnění § 114 odst. 3 zákoníku práce).

Přednost kolektivních smluv

Stanovení mzdy za noční práci v kolektivní smlouvě bude mít přednost před úpravou obsaženou v zákoníku práce. Postup podle zákoníku práce se však uplatní, nebude-li kolektivní smlouva obsahovat ujednání o mzdové kompenzaci noční práce. Úprava tak umožní, aby v kolektivní smlouvě byla sjednána výše příplatku za noční práci nejen pevnou částkou stejnou pro všechny zaměstnance, bez ohledu na jejich průměrný výdělek, ale také, aby výše tohoto příplatku byla sjednána pod úroveň stanovenou zákoníkem práce (změna se týká § 116 zákoníku práce). To samé se týká i práce v sobotu a v neděli, kolektivní smlouva bude nadřazená zákoníku práce (změna se týká § 118 odst. 1 zákoníku práce).

Bez rozporů při úmrtí

Dojde i ke zpřesnění současného ustanovení zákoníku práce při poskytování náhrady nákladů na výživu pozůstalých, jestliže zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřel (změna se týká § 377 odst. 1 a 2 zákoníku práce). Navíc, pokud zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemře, bude nově jasné, komu přísluší odškodnění tak, aby nebyla pochybnost o tom, že toto odškodnění ve stanovené výši dostane jen jeden pozůstalý rodiči, který žil se zaměstnancem v domácnosti (změna se týká § 378 odst. 1 zákoníku práce).

Do roka a do dne

Pokud návrh novely projde hladce schvalovacím procesem, mohla by vstoupit v platnost v provní polovině roku 2008. To alespoň předpokládá ministr Nečas. Vzhledem k současné politické situaci je však velmi pravděpodobné, že se změny podaří prosadit.

Další článek


 

celkem 62 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Oskliva ODS
Ne
17. 7. 2007, 09:03
Re: Oskliva ODS
Ne
17. 7. 2007, 09:02
To snad jo (pro Ludwiga)
Kubík
16. 7. 2007, 22:46
Re: Zákoník práce se musí deregulovat a nesmí být
Buratino
16. 7. 2007, 22:32
zákoník
polom
16. 7. 2007, 22:22

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená