FinExpert.e15.cz

Zajištěné fondy a vše o nich

Nabídka těchto fondů je v poslední době velmi častá. Víme, pro koho jsou tyto fondy vhodné a jak vlastně fungují.
Zajištěné fondy a vše o nich
Zájem investorů o zajištěné fondy se stále zvyšuje. Přestože se tento produkt kolektivního investování objevil na českém trhu teprve nedávno, získal si za relativně krátkou dobu přízeň velké části tuzemských investorů. Podle statistik dosáhl objem majetku v zajištěných fondech v roce 2004 11,02 miliard korun, v roce 2005 už to bylo 23,84 miliard. To představuje meziroční nárůst o plných 116,3 %. Za první tři měsíce letošního roku přiteklo do zajištěných fondů další 4,5 miliardy korun.

Návratnost investice zaručena

Důvodem vysoké obliby zajištěných fondů je především to, že garantují plnou návratnost vložené částky. Je jedno, jestli finanční trhy budou v příštích letech růst nebo klesat, investor po uplynutí určité předem stanovené doby získá vždy minimálně vloženou částku. Má tedy garanci, že o své peníze nepřijde. A jak je vidět, český investor na takovou možnost slyší. Kdo by přece nechtěl jistotu navrácení svých naspořených peněz. Investiční společnosti se tak nabídkou zajištěných fondů přesně trefily do vkusu českého investora, který je tradičně velmi konzervativní a hledá produkty s minimální mírou rizika. Kromě zajištěné návratnosti vložených prostředků nabízejí zajištěné fondy možnost podílet se na růstu akciových trhů. Výše výnosu pak záleží na konkrétním typu fondu, respektive jeho výnosové konstrukci.

Typy fondů

Jednotlivé zajištěné fondy se liší svoji strukturou, tj. způsobem výpočtu výnosu.

Stoprocentní fondy

Investor se může setkat s fondy, které nabízejí 100 % garantované částky, to znamená, že v případě nepříznivého vývoje na akciových trzích získá přesně to, co vložil. Existují ale také fondy nabízející garanci vyšší než 100 %, např. 105 %.

Zaklikávací fondy

Dalším typem fondů jsou tzv. zaklikávací fondy. U těchto fondů je průběžně sledován vývoj podkladového aktiva. Pokud v daném období podkladový index vzroste alespoň o určitou hodnotu nebo neklesne pod určitou hodnotu, je výnos tzv. zakliknut a investor už o něj nepřijde. Variantou jsou reverzní zaklikávací fondy, u nichž je na začátku stanoven maximální výnos a od něj se odečítají jen poklesy trhů. Je možné se setkat i s dalšími výnosovými konstrukcemi, například tzv. stromy. U nich je v předem daných intervalech vyhodnocováno splnění podmínky a podle toho se výnos násobí předem daným koeficientem. Ten je větší než jedna v případě, že trhy rostly a menší než jedna v případě poklesu trhů.

Princip fungování

100% návratnost a ještě vydělat něco navíc - to zní lákavě. Jak toho ale fond dosáhne? Samotný princip fungování zajištěného fondu je v podstatě  jednoduchý.  Peníze, které investoři vložili do fondu, jsou rozděleny na dvě části. První část (převážná většina prostředků) je investována do bezpečných dluhopisů emitovaných vládami a kvalitními emitenty. Tato část portfolia spolu se zhodnocením, které dluhopisy generují, bude v okamžiku splatnosti přesně odpovídat garantované výši. Je tak zajištěna návratnost vložené částky. Zbývající část je použita pro rizikovější investice. Tyto peníze jsou investovány do termínových obchodů (opcí) na předem vytipovaná aktiva (zpravidla akciové indexy). Pokud se akciovým trhům bude dařit, bude garantovaná část zvýšena o příslušný výnos z akciového trhu, investor má tedy šanci vydělat „něco navíc“. Pokud naopak akcie budou klesat, nedosáhne fond vyšších než garantovaných výnosů. Investor má tedy jistotu, že mu bude plně navrácena vložená částka, i když se akciové trhy nebudou vyvíjet příznivě. Je ale nutné si uvědomit, že investor se nepodílí na plném růstu akciového trhu, ale podíl na zisku je omezen.

Jestliže akciový index za dobu existence fondu vydělá např. 100%, investor může dostat jen polovinu (50% participace). Vzdává se tedy části potenciálního zisku, za to je mu však poskytnuta stoprocentní garance návratnosti vložené částky.

Klasické versus zajištěné fondy

Zajištěné fondy jsou zvláštním typem podílových fondů. Od klasických otevřených podílových fondů se podstatně odlišují. První rozdíl spočívá v době trvání fondu, která je u zajištěných fondů pevně stanovena. Zpravidla se pohybuje mezi čtyřmi až šesti lety. Po uplynutí této doby je fond uzavřen a investorům jsou vložené prostředky včetně zhodnocení vyplaceny. Investor sice může z fondu vystoupit dříve, v tom případě ale přichází o garanci výnosu a jsou mu účtovány vysoké výstupní poplatky. Oproti tomu klasické otevřené podílové fondy vznikají na neurčitě dlouhou dobu a o výplatu naspořených peněz lze požádat v podstatě kdykoli. Investor by však měl respektovat doporučený investiční horizont.

Další odlišností je nákup fondů. Zatímco otevřené klasické fondy lze nakoupit kdykoli, zajištěné fondy je možné koupit pouze v tzv. upisovacím období (obvykle několik měsíců). Dále je u těchto fondů třeba počítat s minimální počáteční investicí, která se pohybuje nejčastěji kolem 10 000 Kč, u některých investičních společností stačí 5 000 Kč.
S investováním do zajištěných fondů, stejně jako u klasických OPF, jsou spojeny poplatky. Některé společnosti si účtují vstupní poplatky (např. ČSOB), jiné promítají veškeré náklady přímo do struktury fondu a investor tedy vstupní poplatek neplatí (např. HSBC). 

Výhody a nevýhody

Zajištěné fondy se mohou zdát na první pohled velmi atraktivní. Na druhou stranu není dobré tento investiční produkt příliš přeceňovat. Nespornou výhodou je garance vložené částky, pro investory je lákavá i možnost podílet se na růstu akciových trhů. Při příznivém vývoji trhů je možné dosáhnout zajímavých výnosů. Nevýhody vyplývají ze samotné konstrukce zajištěných fondů. Především je to dlouhá vázací doba (4 roky a více). Každý, kdo chce do zajištěných fondů investovat, by proto měl  dobře zvážit, zda může peníze po danou dobu postrádat. Garance minimálního výnosu totiž platí pouze v případě dodržení této lhůty. Výnos ze zajištěných fondů závisí na vývoji akciových trhů, není tedy dopředu známý. Pokud se trhům nebude dařit, investor může po čtyřech letech získat zpět pouze to, co vložil na začátku.

Vhodné pro konzervativní investory

Obecně lze říci, že zajištěné fondy jsou vhodné pro konzervativní investory, kteří mají averzi k riziku a nevadí jim nízká likvidita. Pokud jim jde hlavně o zajištění se proti riziku s tím, že v případě poklesu neprodělají, mohou pro ně být zajištěné fondy dobrou alternativou. Pro ty, kteří očekávají od investice vyšší výnos a jsou ochotni akceptovat vyšší riziko, nemusí být s výnosem zajištěného fondu spokojeni (díky částečné participaci na vývoji akciových trhů). V takovém případě je vhodnější volit kombinaci klasických otevřených podílových fondů, které narozdíl od zajištěných fondů umožňují podílové listy kdykoli prodat.

Aktuální nabídka na českém trhu

Nabídka zajištěných fondů na českém trhu je poměrně široká. Téměř každá investiční společnost se snaží mít ve své nabídce nějaký zajištěný fond.

ČSOB

Vedoucí postavení na trhu zaujímá Československá obchodní banka, u které si lze aktuálně koupit tři nové fondy.

  • ČSOB Světový strom 10, garantuje za šest let a měsíc výnos 12,04 %, přičemž maximální výnos může činit 91,4 %.
  • Zajištěný fond ČSOB Krátkodobého růstu 2 vynese investorovi za čtyři roky a měsíc nejméně 4 %, nejvyšší výnos závislý na koši 30 akcií činí 100 %.
  • ČSOB Digitální reverzní fond 1 je splatný za dva roky a sedm měsíců a zaručuje vrácení původní investice. Jeho výnos může podle vývoje indexu EuroStoxx 50 dosáhnout až 50 %.)
Všechny tyto fondy lze u ČSOB koupit do konce června. Minimální investice je 5 000 Kč a investor musí počítat se vstupním poplatkem ve výši 2 %.

Česká spořitelna

Aktuálně nabízí k prodeji svůj zajištěný fond také Česká spořitelna. Jedná se o ESPA ČS zajištěný fond 15. Výše výnosu závisí na chování kurzu akcií 25 velkých světových firem během období trvání fondu. Maximální potenciální výnos je omezen na 50 % za 5 let, tj.
8,45 % p. a. Fond lze koupit do konce června, minimální investice je 5 000 Kč.

Komerční banka

Také Komerční banka nabízí nový fond, světový garantovaný fond Max 6, a to až do 24. července. Výkonnost fondu je odvozena od vývoje tří indexů (akciový, dluhopisový a realitní). Ke dni splatnosti investor obdrží nejvyšší ze tří následujících hodnot: aktuální tržní hodnotu ke dni splatnosti fondu nebo 85 % nejvyšší hodnoty za dobu trvání fondu (5 let), nebo 100 % investovaných prostředků po odečtení vstupních poplatků. Minimální investice je 10 000 Kč, vstupní poplatek činí 1,5 – 2 % dle výše investované částky.

Podíl na trhu zajištěných fondů k 31.12.2005

Klepněte pro větší obrázek
Zdroj: AFAM, AKAT
Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená