FinExpert.e15.cz

Zájem o práci v zahraničí se zvyšuje

Včera byly zveřejněny výsledky prosincového šetření realizovaného Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, které bylo věnováno problematice práce v zahraničí.
Zájem o práci v zahraničí se zvyšuje

Největší zájem o práci v zahraničí mají studenti

V rámci průzkumu bylo osloveno 1071 osob starších 15 let. Zájem o práci v zahraničí projevilo v uvedeném průzkumu 12 % oslovených občanů, dalších 7 % respondentů si v této otázce nebylo jisto. Největší zájem o práci v zahraničí projevují mladí lidé ve věkových kategoriích 15 až 19 let (zde je to celých 47 %) a od 20 do 29 let (21 %). Není tedy nijak překvapivé, že skupinou, která nejčastěji zvažuje možnost odchodu za prací do zahraničí, jsou studenti. Práci v zahraničí také častěji zvažují lidé svobodní, žijící bez partnera a bezdětní. Zájem o práci v zahraničí je o něco častější u mužů než u žen.

Otázka zjišťující zájem obyvatel naší země o práci v zahraničí nebyla součástí šetření CVVM poprvé. Časové srovnání nabízí následující tabulka.

Zájem o práci v zahraničí – časové srovnání

Klepněte pro větší obrázek

Zdroj: CVVM

V porovnání se situací v polovině roku 2003 zájem českých občanů o práci v zahraničí vzrostl. Zatímco v roce 2003 chtělo do zahraničí za prací odcestovat pouze 6 % oslovených občanů, v prosinci 2004 to bylo 12 %.

Důvody pro a proti

Součástí průzkumu veřejného mínění agentury CVVM byly také další otázky, položené těm respondentům, kteří projevili zájem o práci v zahraničí. Výsledky průzkumu jsou v této části spíše orientační, neboť na otázky odpovídalo pouze 127 dotázaných, kteří uvedli, že by o práci v zahraničí zájem měli.

Ve které zemi chtějí čeští občané pracovat

Klepněte pro větší obrázek

Zdroj: CVVM

Podle výsledků průzkumu agentury CVVM mají při úvahách o možnosti odejít do zahraničí za prací pravděpodobně nejvýznamnější roli naděje na zvýšení příjmu a možnost zlepšení vlastních jazykových znalostí. Poměrně značný význam přisoudili respondenti rovněž příležitosti k získání nových pracovních poznatků a zkušeností, lepší možnosti seberealizace a poznání nového. O něco slabší roli než výše zmíněné skutečnosti hraje při rozhodování o odchodu za prací do zahraničí možnost zvýšení kvalifikace. Jako relativně nejméně důležitá se respondentům jeví geografická blízkost zvolené země.

Hlavní důvody pro zájem o práci v zahraničí

Klepněte pro větší obrázek

Poznámka: Dopočet do 100 % tvoří odpověď „nevím“, zdroj: CVVM

Poslední otázka, která byla v tomto výzkumu položena pouze respondentům, kteří mají zájem odcestovat za prací do zahraničí, zjišťovala, zda by byli ochotni se kvůli práci v zahraničí do zahraničí trvale přestěhovat. Ochotu přestěhovat se za prací do zahraničí projevili 4 z 10 respondentů, kteří v současnosti možnost pracovat v cizině zvažují, naopak k trvalému přestěhování není ochotna třetina zájemců o práci v cizině. Přibližně čtvrtina pak dosud nemá v této věci jasno.

Naopak těch respondentů, kteří již na úvod uvedli, že o práci v zahraničí nemají zájem, se tazatelé z agentury CVVM ptali na důvody, které je k tomuto rozhodnutí vedou. Odpovědi získali od 583 osob.

Hlavní důvody při nezájmu o práci v zahraničí

Klepněte pro větší obrázek

Poznámka: Dopočet do 100 % tvoří odpověď „nevím“, zdroj: CVVM

Nejčastěji uváděným důvodem nezájmu českých občanů o práci v zahraničí jsou silné vazby na rodinné zázemí a přátele. Ty mají velmi silnou či silnou roli podle 83 % oslovených. Podle nadpoloviční většiny dotázaných hraje v jejich případě velmi silnou či silnou roli také to, že se tady cítí doma, že jsou Češi (71 %) a dále jejich nedostatečné jazykové znalosti (52 %). Pro poměrně značnou část respondentů hraje rovněž významnou roli vyšší věk (43 %) či dobré pracovní místo, které mají v ČR (24 %). Nejmenšímu podílu respondentů se jako zásadní
jevil vliv špatného zdravotního stavu a obavy z diskriminace.

Další článek


 

Související články


celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

Kdo odchází?
Norm.
25. 1. 2005, 14:05
Re: Zpráva nezpráva
Dino
25. 1. 2005, 13:35
Zpráva nezpráva
David
25. 1. 2005, 13:25

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená