FinExpert.e15.cz

Zájem o koučink roste. Jak ho manažeři mohou využít při řízení zaměstnanců?

Praha, 20. dubna 2016

Každý manažer by se měl zajímat o své zaměstnance. Co je motivuje? Jaké jsou jejich potřeby, schopnosti či frustrace? Pokud ve své firmě dokáže svými aktivitami nastolit povzbuzující atmosféru a vytvořit inspirující prostředí, kde budou potřeby podřízených v souladu s potřebami společnosti, pozitivní nálada a nadšení vytlačí strach a lhostejnost, dobrá vůle a vstřícnost ke změnám vystřídá direktivní přístup, správné věci budou prováděny správně a sami zaměstnanci budou denně motivováni k neustálému učení, zdokonalování se a vyšší pracovní výkonnosti, stane se z vás úspěšný a excelentní šéf. Stane se z vás kouč!

Koučink patří vedle přikazování, instruování a delegování mezi základní styly vedení lidí. V posledních letech o něj jako o obor roste velký zájem, protože nabízí efektivní způsob ovlivňování lidí a zvyšování jejich výkonu, odpovědnosti, motivace, vztahu k firmě a rozvíjení potenciálu. Jinými slovy, prosperity celé společnosti budete obtížně dosahovat s neochotnými, problematickými a neloajálními pracovníky, kteří celý den vyhlížejí pouze konec pracovní doby.

„Pokud se chce manažer proměnit v koučujícího manažera, potřebuje začít sám u sebe a popřemýšlet, zda věří v potenciál svých lidí a je připraven přenechat jim část své odpovědnosti. V praxi to bývá problém, protože manažeři jsou často zvyklí sami vymýšlet řešení a podřízeným nedávat velké rozhodující kompetence a prostor k seberealizaci. To se díky koučovacímu způsobu vedení může změnit,“ říká Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. In SHRM, lektorka vzdělávacího institutu CEMI věnující se předmětu Koučování pro manažery a podnikatele v rámci studijního programu Executive MBA. 

Jak tedy koučování manažery probíhá? Jeho základní principy staví na důvěře, respektu, uvědomění si sebe sama a odpovědnosti za svá rozhodnutí. Manažer nechává pracovníkovi volnost v myšlení a jednání, vytváří mu prostor pro jeho kreativitu, nápady a vlastní realizaci. Při práci mu nedává rady ani příkazy, ale podporuje ho svými otázkami, aby hledal nové cesty řešení a dokázal posoudit, zda bude konečný výsledek co nejefektivnější. 

Právě otázky jsou klíčové. Je důležité ptát se účinně. To znamená tak, aby dotazy opravdu směřovaly k podstatě věci, aby podřízené dostatečně motivovaly a vedly je k pozitivní změně. Otázky musí nutit k přemýšlení a být zdrojem důležitých informací. Lehké pro kouče v žádném případě není ani udržet sled takových otázek a vést s koučovaným efektivní rozhovor, který povede k touženému výsledku.

„Koučování posiluje sebeuvědomění koučovaného pracovníka a zvyšuje jeho sebedůvěru ve schopnost řešit úkoly samostatně. Připravuje jej na možné převzetí náročnějších úkolů a větší zodpovědnosti. Pracovník se stává flexibilnější v prostředí neustálých změn. Samostatný podíl na společných výsledcích navíc přináší lidem uspokojení a možnost seberealizace. Tím, že manažer rozvíjí své podřízené a nechává je hledat vlastní cesty při plnění úkolů, může na ně postupně delegovat náročnější úkoly a získat víc času pro vlastní strategickou práci. Vzhledem k tomu, že jednou ze základních premis pro koučování je vzájemný respekt koučovaného a kouče, vytváří přirozené prostředí pro zlepšování vztahů v celé firmě,“ dodává Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. In SHRM.

Další článekDalší články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená