FinExpert.e15.cz

Začínáme s podílovými fondy

Drobní investoři rádi využívají ke zhodnocení úspor podílové fondy. Stačí vybrat vhodný typ fondu a o vše ostatní se postará profesionální správce.
Začínáme s podílovými fondy

Jednou z možností zhodnocení peněz je investice do některého z otevřených podílových fondů. Podílové fondy jsou ideální zejména pro ty, kteří chtějí pravidelně investovat a nemají dostatek peněz či zkušeností k sestavení vlastního investičního portfolia.

Kolektivní investování

Princip tzv. kolektivního investování je velmi jednoduchý. Investiční společnost shromažďuje finanční prostředky od občanů a firem, za které následně nakupuje nejrůznější cenné papíry. Podílník fondu získá dle výše investice odpovídající počet podílových listů. Portfoliomanažer fondu může v souladu s investiční strategií nakupovat do portfolia fondu například akcie, dluhopisy s různou dobou splatnosti, konkrétní nemovitosti či akcie nemovitostních společností.

Základní skupiny fondů

Český investor má z čeho vybírat. Každá investiční společnost nabízí hned několik skupin fondů. Setkáte se s fondy peněžního trhu, dluhopisovými fondy, akciovými fondy, smíšenými fondy, zajištěnými fondy, fondy fondů či speciálními nemovitostními fondy. Každá skupina obsahuje fondy, které mají ve svém portfoliu stejné typy cenných papírů. Jednotlivé cenné papíry se liší očekávaným výnosem, rizikovostí a ideálním investičním horizontem (tzn. doporučenou dobou investice).

Pokud uvažujte o investici do podílových fondů, zjistěte, za jak dlouho bude investované peníze potřebovat a jak budete reagovat v případě poklesu hodnoty cenných papírů v portfoliu fondu (potažmo poklesu kurzu podílového listu).

K investici stačí i několik stokorun

Kromě předpokládané doby investice a osobního přístupu k riziku je třeba popřemýšlet také o optimální výši investice. V případě jednorázové investice větší částky je vhodné rozložit investici mezi několik fondů. Výhodou kolektivního investování je možnost pravidelného investování velmi nízkých částek. Můžete například každý měsíc investovat tisíc korun. K přímému nákupu cenných papírů přes obchodníka s cennými papíry byste potřebovali částku v řádu desetitisíců.

Charakteristika jednotlivých typů fondů

Fondy peněžního trhu

Fondy peněžního trhu investují převážně do bezpečných dluhopisů s krátkou dobou splatnosti. Tento typ fondu je vhodný pro ty, kteří uvažují o výběru investovaných prostředků do jednoho roku. Kolísavost kurzů podílových listů fondů peněžního trhu je velmi malá. Fondy peněžního trhu jsou alternativou k nejrůznějším spořícím či termínovaným bankovním účtům. Roční výnos se obvykle pohybuje od dvou do čtyř procent. Na rozdíl od bankovních vkladů však nejsou peníze žádným způsobem pojištěny ani není garantován výnos. V případě nepříznivého vývoje trhu může být investice i ztrátová.

Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy investují do různých typů dluhopisů. Jsou vhodné pro investory, kteří uvažují o investici v horizontu tří až pěti let. V portfoliu fondu se můžete setkat s bezpečnými státními dluhopisy, dluhopisy velkých společností i dluhopisy menších firem. Fond se může také zaměřit na dluhopisy společností působících v jednom odvětví, regionu apod. Rizikovost investice se odvíjí od konkrétních dluhopisů, které jsou do portfolia fondu zahrnuty. Obecně jsou rizikovější fondy zaměřené na dluhopisy menších firem či na dluhopisy společností z méně ekonomicky rozvinutých zemí. Roční výnos se pohybuje okolo pěti procent.

Akciové fondy

Tyto fondy investují převážnou část svěřených prostředků do nejrůznějších akcií. Akciové fondy jsou vhodné pro dlouhodobé investice (na pět a více let). Podobně jako u dluhopisů, tak i u akcií najdete tituly nejrůznější kvality. Fond se může zaměřit na akcie nadnárodních společností, akcie středních firem, společnosti z jednoho odvětví či regionu apod. Rizikovější jsou akcie méně známých či „mladých“ společností a akcie firem z rozvíjejících se zemí. S vyšším rizikem úzce souvisí i možnost dosažení vyššího zhodnocení. Roční výnosy akciových fondů se pohybují kolem deseti procent. Akcie jsou však typické kolísavostí kurzů. Jeden rok můžete být ve ztrátě patnáct procent a druhý rok vydělat čtyřicet procent.

Smíšené fondy

Smíšené fondy využívají všechny investiční nástroje – nástroje peněžního trhu, dluhopisy i akcie. Tyto fondy jsou vhodné k investicím po dobu 3 až 5 let. Rizikovost i potenciální výnos závisí na zastoupení dluhopisové a akciové složky v portfoliu fondu. S rostoucím zastoupením akcií roste riziko i očekávaný výnos investice. Obecně lze říci, že smíšené fondy jsou více rizikové než dluhopisové fondy a méně rizikové než akciové fondy.

Zajištěné fondy

Zajištěné fondy jsou vhodné pro ty, kteří požadují garanci minimálního výnosu. Investor má při splnění podmínek nárok na připsání předem určeného zhodnocení. Pokud nejsou splněny podmínky pro připsání zhodnocení, například jedna akcie v portfoliu klesne během určitého období pod stanovenou mez, investor peníze nezhodnotí. Na druhou stranu investor získá na konci období minimálně částku, kterou původně investoval. Na rozdíl od ostatních fondů je možné nakupovat podílové listy během určitého období (tzv. upisovací období) a dopředu je stanovena i doba výběru investovaných peněz. Předčasný výběr je zpoplatněn. Zajištěné fondy jsou obvykle zřizovány na dobu pěti let, proto jsou vhodné především pro dlouhodobější investory.

Nemovitostní fondy

Český investor může vybírat z několika nemovitostních fondů. Pravé nemovitostní fondy investují do vybraných nemovitostí (prostřednictvím tzv. nemovitostních společností). Na nemovitosti se orientují i některé akciové fondy, které nenakupují přímo konkrétní nemovitosti, ale akcie společností spravující nemovitosti. Investice do nemovitostního fondu je vhodná pro dlouhodobější investory.

Výhody fondů

  • široké investiční možnosti
  • minimální požadavky na znalosti investorů
  • minimální časová náročnost správy
  • vysoká diverzifikace i při nízkém objemu investice
  • vysoká likvidita

Nevýhody fondů

  • poplatky za nákup, správu a odkup podílových listů
  • není možné ovlivnit výběr konkrétních cenných papírů
Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená