FinExpert.e15.cz

Začátek podnikání v kostce

Podnikání vyžaduje především nápad a odvahu. Při jeho rozjezdu však musí člověk dodržet určité povinnosti.
Začátek podnikání v kostce

Začátek vlastní výdělečné činnosti přináší každému živnostníkovi (OSVČ) řadu zákonných povinností, dají se ovšem zvládnout během několika dní. Podmínky pro vlastní podnikání se v Česku totiž za poslední roky zlepšily.

Živnostník si samozřejmě nejprve musí vybrat výdělečnou činnost a místo výkonu své činnosti. Pro většinu činností je zapotřebí mít živnostenské oprávnění, pro některé však nikoliv (např. tlumočníci, advokáti, autoři, herci, sportovci…). Zjednodušení doznal i živnostenský zákon v loňském roce. Pro volnou živnost, která sdružuje více než 80 oborů, není zapotřebí splnit žádnou odbornou ani jinou způsobilost. Pro provozování řemeslné, vázané či koncesované živnosti je zapotřebí splnit zákonné podmínky. Ty jsou však lépe splnitelné než dříve (např. kratší délka praxe…).

Zákonná registrace

Když živnostník potřebuje pro svoji výdělečnou činnost živnostenské oprávnění, vedou její první kroky na libovolný živnostenský úřad (nemusí být v místě výkonu činnosti). Za výpis z živnostenského rejstříku, který nahradil dřívější živnostenské listy, se platí poplatek 1 000 Kč (následně 500 Kč). Na živnostenském úřadu může navíc provést registraci k daním, sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Nemusí tak zvlášť navštívit finanční úřad, OSSZ a zdravotní pojišťovnu. Vyplněním Jednotného registračního formuláře se splní zákonná registrační povinnost vůči všem institucím. Za nesplnění registrační povinnosti hrozí pokuta (např. od zdravotní pojišťovny 10 tisíc, při opakovaném nesplnění až 20 tisíc).

Platba pojistného

Registrací k podnikání může živnostník začít provozovat vlastní samostatnou výdělečnou činnost. Současně však musí začít platit daně, sociální a zdravotní pojištění. Je nutné vést účetnictví, daňovou evidenci nebo evidenci příjmů. Hned od prvního měsíce musí začít platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Podmínky se liší, jestli se jedná o výdělečnou činnost jako hlavní nebo vedlejší.

  • Při hlavní výdělečné činnosti musí ze zákona OSVČ každý měsíc hradit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. V prvním roce podnikání se platí měsíčně zálohy v minimální výši. U zdravotního pojištění je to v roce 2009 částka 1 590 Kč. Tato částka musí být zaplacena zdravotní pojišťovně vždy do osmého dne následujícího měsíce (za září do 8. října). V dalším roce podnikání se platí měsíčně záloha, která je vypočtena po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích. Obdobný princip platí i u sociálního pojištění. Minimální výše sociálního pojištění je v letošním roce 1 720 Kč (bez dobrovolného nemocenského pojištění). Měsíční zálohu na sociální pojištění musíte zaplatit do dvacátého dne následujícího měsíce (za prosinec do 20. ledna). Minimální zdravotní a sociální pojištění se musí platit vždy, i když je OSVČ ve ztrátě.
  • Pro účely sociálního a zdravotního pojištění se samostatná výdělečná činnost považuje jako vedlejší příjem, jestliže má OSVČ souběžně s vlastní samostatnou činností i zaměstnanecký poměr, který zakládá účast na nemocenském pojištění a pobírá alespoň minimální mzdu (např. práce na dohodu o provedení práce tuto podmínku nesplňuje). Při vedlejší činnosti se neplatí vůbec zálohy na zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění se doplatí vždy jednorázově po odezvání Přehledu o příjmech a výdajích do 8 dnů po jeho odevzdání. Zdravotní pojištění OSVČ odvede dle skutečného příjmu (např. pouze 500 Kč). Není potřeba dodržet minimální výši pojistného. Zálohy na sociální pojištění se v prvním roce při vedlejší činnosti neodvádí a nedoplácí, pokud je zisk (tj. příjem – výdaj) nižší než zákonem stanovená hranice. Pro rok 2009 to je částka 56 532 Kč. Při vyšším zisku je nutné i při vedlejší činnosti platit alespoň minimální měsíční zálohy (v roce 2009 částku 688 Kč měsíčně).

Platba daní

Živnostník většinou odvádí pouze daň z příjmu fyzických osob. DPH odvádí pouze plátce, který měl obrat v uplynulých 12 měsících vyšší než milión korun. Silniční daň odvádí plátce, který používá vozidlo ke svému podnikání. Pro správné určení příjmů a výdajů nutných k vyplnění daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob má OSVČ tři možnosti: vedení účetnictví, vedení daňové evidence nebo evidence příjmů.

Nejjednodušší je evidence příjmů, kdy se výdaje stanovují paušálem. Tuto metodu zvládne většina OSVČ sama. Ze své evidence (ať už písemné nebo elektronické) si pouze sečte všechny dosažené příjmy. Výdaje se následně jednoduše spočítají procentem z příjmu. Výše paušálu se pohybuje od 30 % do 80 % (záleží na druhu činnosti).

Účetnictví musí ze zákona vést ta OSVČ, jež měla za uplynulý rok vyšší obrat než 25 miliónů korun nebo byla členem sdružení bez právní subjektivity, kde alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení musí vést účetnictví. Daňovou evidenci povedou OSVČ, které mají vyšší náklady (výdaje) než činí výdajový paušál. Forma evidence není v zákoně striktně stanovena. Při případné kontrole však musí OSVČ doložit všechny příjmy a výdaje a výši majetku a závazků. Je nutné archivovat všechny doklady spojené s činností (bankovní výpisy, faktury…) v souladu se zákonem.

Jaké tiskopisy je třeba odevzdat?

Základními tiskopisy, které musí každá OSVČ vyplnit a v zákonné lhůtě odevzdat, jsou:

  • přiznání k dani z příjmů fyzických osob - základní termín pro odevzdání je do konce března následujícího roku (za rok 2009 do konce března 2010)
  • přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovně - základní termín pro odevzdání je do konce dubna následujícího roku (za rok 2009 do konce dubna 2010), nedodržení termínu může znamenat pokutu až do výše 50 tisíc Kč
  • přehled o příjmech a výdajích na OSSZ – základní termín pro odevzdání je do konce dubna následujícího roku (za rok 2009 do konce dubna 2010), při opakovaném porušení povinnosti může být udělena pokuta až do výše 100 tisíc Kč
Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená