FinExpert.e15.cz

Za opoždění platby pojistného hrozí penále

Dostat se do skluzu s placením pojistného na sociální a zdravotní pojištění se může každá firma či OSVČ.
Za opoždění platby pojistného hrozí penále

Jak vysoké je penále při opožděné platbě a jak požádat o jeho prominutí?

Pojistné na sociální a zdravotní pojištění musí jednotliví zaměstnanci i OSVČ odvádět v zákonných termínech. Při opožděných platbách či platbách v nižší částce musí všichni plátci počítat, že jim bude příslušnou institucí vyměřeno penále.

Termíny pro platbu pojištění

Sociální pojištění musí být řádně a včas odvedeno na účet příslušné okresní správy sociálního pojištění od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Například sociální pojištění za červen musí být zaplaceno do 20. července.

Zdravotní pojištění musí být řádně a včas odvedeno na účet příslušné zdravotní pojišťovny (na našem trhu působí v současné době 11 zdravotních pojišťoven) do 8. dne následujícího měsíce, tj. zdravotní pojištění za červen musí být zaplaceno do 8. července.

Tyto termíny platí jak pro OSVČ, tak pro zaměstnavatele. OSVČ platí během roku zdravotní pojištění formou pravidelných měsíčních plateb (záloh). V případě, že není sociální či zdravotní pojištění v daném termínu uhrazeno, začíná běžet penále. Penále se totiž poprvé platí od bezprostředně následujícího dne po dni splatnosti pojistného. Poslední den pro počítání penále je den úhrady pojistného.

Penále = 0,05 % denně

V současné době je výše penále u sociálního i zdravotního pojištění stejně vysoká a činí 0,05 % denně. Ještě v roce 2006 činilo penále u sociálního i zdravotního pojištění 0,1 %. Jestliže se však zjistí u plátce pojištění nějaké částky, které dlužil před 1. lednem 2007, je k těmto starším dluhům účtováno penále ve výši 0,1 %.

Současná výše penále 0,05 % denně znamená, že z dlužné částky 20 tisíc činí penále 10 Kč denně (3 650 Kč za rok). Roční úroková míra tedy činí 18,25 %. Jestliže dochází u sociálního pojištění k úhradě dlužného pojistného ve splátkách, činí dlužné pojistné 0,025 % denně. Zvýhodněná penalizace začíná běžet úhradou první splátky. Jestliže není řádně dodržen splátkový kalendář, dochází opět k počítání penále s původní sazbou 0,05 % denně.

I penále se vymáhá soudní cestou

Pro penále na sociálním i zdravotním pojištění platí stejná pravidla jako pro řádné pojistné. Stejně jako u pojistného tak dochází k jeho vymáhání soudní cestou (při nedobrovolné úhradě). V praxi jsou vymáháním sociálního či zdravotního pojištění často pověřeny exekutorské úřady. Při nedobrovolné úhradě penále tak musí plátce počítat, že jeho celkové náklady budou vyšší o náklady a odměnu exekutora. Spoléhat se na to, že mám uhrazeno veškeré pojistné a vysoké penále již platit nebudu, není správné řešení.

Komunikace se vyplatí

Jestliže se tedy plátce dostane do finančních problémů a nemůže v současné době uhradit sociální a zdravotní pojištění ve stanoveném termínu a začíná mu běžet penále, je vhodné se spojit s příslušnou zdravotní pojišťovnou a okresní správou sociálního zabezpečení. Předejde se tak mnohým nepříjemnostem. Jakmile to situace a zdravé cash-flow dovolí, je vhodné pojištění ihned uhradit. Pokud není jednorázová úhrada možná, je nejlepším řešením písemně požádat o úhradu dlužného pojistného ve splátkách. Když je veškeré dlužné pojistné uhrazeno, může plátce písemně požádat o prominutí penále.

Požádejte včas!

Základním předpokladem, aby se mohly příslušné instituce zabývat vaší žádostí o prominutí penále, je úhrada veškerého pojistného. Dluh na pojistném musí činit 0 Kč. Když se plátce domnívá, že mu penále nemělo být vůbec předepsáno, tak si podá v zákonné lhůtě odvolání. V případě, že s uvedeným penálem souhlasí co do důvodu a výše, tak si může požádat o prominutí penále. U platebního výměru je ze zákona 15. denní lhůta pro odvolání či žádost o prominutí. U výkazu nedoplatků není lhůta pro žádost o prominutí časově omezena, protože se na ně nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Rozhodnutí o prominutí, snížení či nevyhovění žádosti nemusí být z tohoto důvodu odůvodněné.

Na prominutí penále není právní nárok

Ze zákona si může každý zaměstnavatel či OSVČ požádat o snížení či prominutí penále u sociálního či zdravotního pojištění. Základní sociální či zdravotní pojistné však nelze snížit ani prominout nikdy. Písemná žádost o prominutí penále musí být odůvodněná a podaná v zákonné lhůtě. Doručuje se vždy příslušné zdravotní pojišťovně nebo příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Jednoznačně však platí, že plátce, který s uvedenými institucemi komunikuje a snaží se své závazky řešit, má podstatně vyšší šance na prominutí či alespoň snížení. Na prominutí či snížení penále formou odstranění tvrdosti zákona však není právní nárok a nelze se jej domoci ani jej přezkoumat soudní cestou. Rozhodnutí je pouze na pověřených institucích a jejich rozhodnutí je konečné.

Kdo o prominutí či snížení rozhoduje?

  • U žádostí o prominutí penále na zdravotním pojištění rozhoduje v částce do 20 tisíc Kč příslušná zdravotní pojišťovna, u vyšších částech Rozhodčí orgán příslušné zdravotní pojišťovny. Žádost se vždy adresuje příslušné zdravotní pojišťovně, která je eventuelně postoupí vyšší instanci.
  • U žádostí o prominutí penále na sociálním pojištění rozhoduje v částce do 200 tisíc Kč okresní správa sociálního zabezpečení, v částce od 200 tisíc do miliónu Česká správa sociálního zabezpečení. U vyšších částek Ministerstvo práce a sociálních věcí. Žádost se vždy adresuje příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která jej případně stoupí vyšší instanci.
Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

penále za pozdě uhrazené pojistné u zdravotní poji
gekko
17. 9. 2009, 13:45

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená