FinExpert.e15.cz

Za neuvedení povinných údajů na webu zaplatí firmy pokutu

Novela obchodního zákoníku myslí na některé drobnosti v souvislosti s rozvojem internetu a vstupem do EU.

V současné době probíhá legislativní proces týkající se novely Obchodního zákoníku předložené vládou v dubnu letošního roku Poslanecké sněmovně. Jedná se o menší novelu, která se zabývá problematikou internetových stránek podnikatelů a zápisy do obchodního rejstříku a odstraňuje některé nejasnosti v úpravě přeměn společnosti.

Novela například navrhuje rozšířit povinnost uvádět vybrané informace obsažené dnes v obchodních listinách podnikatele i na jeho internetové stránky. Nově bude možné činit zápisy do obchodního rejstříku v cizím jazyce. Vznikne-li nesoulad mezi zněním obsahu zápisu v obchodním rejstříku nebo listin uložených ve sbírce listin v českém a cizím jazyce, bude mít zásadně přednost zápis či listina v českém jazyce.

Navrhuje se nově upravit ukládání účetních záznamů týkajících se organizačních složek zahraniční osob, ať již z EU či z nečlenských států, a tím odstranit dosavadní rozpory se směrnicemi EU. Odstraňují se pochybnosti, zda je při přeměnách společnosti s ručením omezeným (fúze, rozdělení atd.) dána povinnost ověření auditorem i zahajovací bilance sestavované k rozhodnému dni. V současné době Obchodní zákoník řeší pouze povinnost ve vztahu ke konečným účetním závěrkám sestavovaným ke dni předcházející rozhodný den.

V případě povinnosti sestavovat při přeměně společnosti mezitímní účetní závěrku, tj. když od rozhodného dne ke dni vyhotovení návrhu smlouvy o fúzi uplyne více než šest měsíců, se stanoví den, ke kterému má být tato mezitímní závěrka vyhotovena. Tento den nesmí předcházet dni vyhotovení návrhu smlouvy o fúzi o více než tři měsíce.

Současně se navrhuje novelizovat zákon o přestupcích rozšířením skutkové podstaty přestupku na úseku podnikání, a to o porušení povinnosti uvádět povinné údaje na internetových stránkách podnikatele a nepodání návrhu na zápis, změnu nebo výmaz v obchodním rejstříku nebo neuložení listiny do sbírky listin. Za tyto přestupky bude možné uložit pokutu až do výše 50 000 Kč či zákaz činnosti do jednoho roku.

Zdroj: KPMG

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená