FinExpert.e15.cz

Za neukázněnost řidiči zaplatí

Propojení povinného ručení a trestných bodů? V projednávání je návrh zákona představující finanční hrozbu pro bezohledné řidiče.
Za neukázněnost řidiči zaplatí

Počet nehod na silnicích sice za minulý rok klesl, stoupají však škody, které jsou haváriemi způsobeny. Počet dopravních nehod se za období od ledna do března letošního roku snížil v porovnání s loňskem o 3,2%. Škody za tyto tři měsíce narostly o 35,05 mil. Kč,tj. o 1,9%. Návrh Ministerstva vnitra ČR je primárně zaměřen na zvyšování bezpečnosti na silnicích a penalizaci neukázněných řidičů.

Hlavní změna by spočívala v tom, že do pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, tzv. povinného ručení, by se promítl bodový systém. Pojišťovny by měly získat přístup k bodovému kontu každého řidiče, na jehož základě by bylo možné navýšit částku pojistného za povinné ručení.

Problematický je však požadavek, aby se povinnost uplatnit přirážku na pojistném odvíjela od počtu trestných bodů, které řidiči získali při řízení vozidla, ke kterému je sjednáváno povinné ručení. Při takovém postupu by byli znevýhodňováni klienti, kteří si sjednávají pojištění k vozidlu po delší dobu provozovanému ČR (a to i zcela neznámou osobou) a naopak zvýhodňování ti, kteří si sjednávají pojištění k novému vozidlu nebo k vozidlu právě dovezenému do ČR (bez "bodové historie").

Pokud bude zákon schválen, vejde v platnost od 1. 1. 2009. Vliv na výši pojistného však bude mít nejdříve od roku 2012, protože od 1. ledna 2009 začne běžet tříletá lhůta na analýzu dopravních přestupků, jejichž výstupy se potom projeví na změně úpravy pojistného od roku 2012.

Co nového návrh obsahuje

Pojišťovna po výplatě pojistného plnění poškozenému bude moci proti pojištěnému uplatnit postih, pokud

  • příčinou dopravní nehody, z níž škodná a pojistná událost vznikla, byl některý z vyjmenovaných „bodovaných“ přestupků,
  • současně kterýkoli z vyjmenovaných „bodovaných“ přestupků pojištěný spáchal v posledních dvou letech před nehodou.

Obě tyto podmínky musejí být splněny.

Za „vyjmenované“ bodované přestupky, nazvané jako závažné přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, se navrhují tyto situace:

  • překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 40 km/h a více a mimo obec o 50 km/h a více,
  • nezastavení vozidla na červenou nebo na pokyn „Stůj“ při řízení provozu policistou,
  • neumožnění chodci bezpečného přechodu vozovky na přechodu,
  • vjíždění na železniční přejezd, kdy je to předpisy zakázáno,
  • otáčení, jízda v protisměru a couvání na dálnici.

Pojišťovny jsou pro

Pojišťovny tento zákon pochopitelně vítají. V případě nehody by prověřovaly, jaký jste řidič, a pokud zjistí, že jste v dvouletém období před nehodou již „dostal body“ za vážný přestupek, mohly by od vás požadovat proplacení vzniklé škody, kterou poškozenému uhradily. V praxi by to pro řidiče znamenalo, že v případě druhého vážného porušení předpisů, jehož následkem by došlo k nehodě, může pojišťovna vymáhat úhradu škody po viníkovi nehody.

Není to však pouze duplicitní placení pojišťovně? „Nikoli, nejde o duplicitní placení pojistného. Podobná praxe už nyní existuje – pokud nabouráte pod vlivem alkoholu, pojišťovna zaplatí náhradu škody majiteli poškozeného vozidla, ale po viníkovi (pod vlivem alkoholu, návykových látek ap.) požaduje tuto částku zpět. A nad tím se dnes už nikdo nepozastavuje...“, říká Václav Bálek z České pojišťovny.

Navrhovaný zákon se snaží korigovat dlouhodobě kritizovanou slabost povinného ručení. To je totiž vázáno na vozidlo, a nikoliv na samotného řidiče. Pokud tedy nyní způsobíte nehodu v cizím automobilu, váš „rejstřík“ zůstává čistý.

Jak to bude při nehodě probíhat?

V současné době účastníci dopravní nehody nemusí volat policii k nehodám se škodou, která není vyšší než 50 tisíc Kč, při nichž nedojde ke škodě na zdraví a není poškozen majetek třetí osoby. Tato hranice se bude zvyšovat na 100 tisíc, přičemž však by v zákoně i nadále měla zůstat možnost, aby si účastníci mohli zavolat Policii ČR také k menším nehodám. Avšak v tomto případě může nastat situace, že budou náklady na výjezd PČR účastníkům proúčtovány.

"Samotné zvýšení limitu na 100 tis. Kč nepředstavuje tu zásadní zákonem předpokládanou změnu. Ta spočívá v tom, že účastníci nehody nebudou mít ani právo přivolat policii za účelem zadokumentování a vyšetření dopravní nehody, při které nedošlo ke škodě na životě, na zdraví, k majetkové škodě nad požadovaný limit (100 tis. Kč) nebo k poškození veřejného zařízení", říká Pavla Paseková z pojišťovny Allianz.

V případě neúčasti policie při dopravní nehodě vyplní její účastníci tzv. Evropský záznam o dopravní nehodě, který bude povinnou součástí výbavy vozidla. Ten pak odevzdají pojišťovně. Jinak půjde o standardní proces, jaký už dnes funguje při nehodách do 50 tisíc Kč, bez škody na majetku třetích osob a bez zranění.

Formulář by měl každý pojištěný obdržet od své pojišťovny a na základě dat z tohoto formuláře by pak pojišťovny určovaly, kdo byl viníkem havárie. Nevyplnění formuláře bude považováno za přestupek, za který bude hrozit pokuta. Tento formulář, který je obvyklý v zemích západní Evropy, by měl vyřešit i rozpory mezi řidiči, kteří se na místě nehody často dohadují, kdo za srážku může. Do formuláře se uvede podrobný popis vzniku škody a o viníkovi rozhodnou pojistitelé.

"Účastníci dopravní nehody však budou odkázáni na serióznost toho, kdo nehodu zavinil a na ochotu případných svědků, příčiny, průběh a následky dopravní nehody v případě sporu dosvědčit. Je zřejmé, že znevýhodnění budou ti z poškozených, kteří se nedokážou, ať již s ohledem na nedostatek zkušenosti, neznalost zákonů, ale také na svůj nízký či vysoký věk či zdravotní stav, účinně obhájit", dodává Paseková.

Další článek


 

Související články


celkem 14 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Na co pak bude?
j
8. 5. 2008, 09:31
Re: hovadina
mol
7. 5. 2008, 00:53
Re: A kde je logika?
jogurt
6. 5. 2008, 22:11
Re: Na co pak bude?
jogurt
6. 5. 2008, 22:08
Re: hovadina
sid
6. 5. 2008, 21:04

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená