FinExpert.e15.cz

Z jakých příjmů se neplatí zdravotní pojištění

Zdravotnímu pojištění se nevyhne nikdo. Jsou však příjmy, ze kterých se zdravotní pojištění neodvádí, o které se jedná?
Z jakých příjmů se neplatí zdravotní pojištění

Plátci zdravotního pojištění

Zdravotní pojištění v Česku je skrytou daní a každý měsíc jej musí odvádět všichni občané.

 • za zaměstnance jej odvádí zaměstnavatel, který musí příslušné zdravotní pojišťovně odvést zdravotní pojištění sražené zaměstnanci z jeho hrubé mzdy (sazba zdravotního pojištění je 4,5 % pro zaměstnance a 9 % pro zaměstnavatele)
 • osoby samostatně výdělečně činné odvádí zdravotní pojištění formou pravidelných měsíčních záloh vypočítaných z hospodaření předcházejícího roku (o ledna 2009 však minimálně ve výši 1 590 Kč měsíčně)
 • stát (např. za důchodce, děti, občany v evidenci Úřadu práce…)
 • v ostatních případech si musí zdravotní pojištění platit občan (osoba bez zdanitelných příjmů) hradit sám – minimálně ve výši 1 080 Kč měsíčně, nejčastěji jsou osobou bez zdanitelných příjmů studenti starší 26 let, nezaměstnaní kteří nejsou v evidenci Úřadu práce…

Jaké příjmy nepodléhají zdravotnímu pojištění

Z hlediska placení pojistného na zdravotní pojištění se pojistné neodvádí z těchto příjmů:

 • z příjmů podle § 8 zákona o dani z příjmu (jedná se o příjmy z kapitálového majetku), např. dividendy, úroky, výnosy z vkladních listů, plnění ze soukromého životního pojištění, podíly na zisku tichého společníka, úroky z půjček, dávky penzijního pojištění…
 • z příjmů podle § 9 zákona o dani z příjmu (jedná se o příjmy z pronájmu), jedná se o příjmy z pronájmu nemovitostí i movitých věcí
 • z příjmů podle § 10 zákona o dani z příjmu (jedná se o ostatní příjmy), např. příjmy z převodu vlastní nemovitosti, příjmy z příležitostných činností, příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, vypořádací podíl při zániku účasti společníka obchodní společnosti, výhry v loteriích, ceny z veřejných soutěží…

Dalšími příjmy, které nepodléhají zdravotnímu pojištění jsou tyto příjmy:

 • Příjmy plynoucí na základě uzavřené dohody o provedení práce. Dohoda o provedení práce se zpravidla využívá k jednorázovým pracím. Lze ji uzavřít pokud rozsah práce nepřesáhne 150 hodin za rok u každého zaměstnavatele (lze během roku uzavřít s více zaměstnavateli). Dohoda o provedení práce nezakládá účast na nemocenském a důchodovém pojištění, a proto se z příjmu z této dohody neodvádízdravotní pojištění. Výše odměny není rozhodující, tj. i z dohody za 40 000 Kč se zdravotní pojištění neodvádí.
 • Příjmy plynoucí z jednorázového zaměstnání, kdy je pracovněprávní vztah uzavřen na méně než 7 dní. Zdravotnípojištění se neodvádí ani v případě, že byl příjem jakýkoliv. Tentopracovní vztah se však nesmípravidelně opakovat.
 • Z příjmu nižším než 400 Kč měsíčně.

Jak je to u zaměstnance

Ne všechny příjmy od zaměstnavatele jsou zahrnuty do vyměřovacího základu pro výpočet zdravotního pojištění. Jedná se o stejné příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle § 6 zákona o dani z příjmu. Např. z těchto příjmů zaměstnance se zdravotní pojištění neodvádí:

 • hodnota nepeněžních darů z fondu nebo ze zisku do výše 2 000 Kč ročně
 • dávky nemocenského pojištění, náhrada škody…
 • hodnota stravování poskytnutá zaměstnavatelem jako nepeněžní plnění
 • příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění do výše 24 000 Kč ročně

Dále se zdravotní pojištění neodvádí z příjmů uvedených v § 3 odst. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, jedná se např. o tyto příjmy:

 • náhrad škody
 • odstupné
 • odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích
 • jednorázová sociální výpomoc poskytnuta zaměstnanci v mimořádné situaci (požár, živelná pohroma…)

Strop pro platbu zdravotního pojištění

V roce 2009 odvádí zaměstnanec i zaměstnavatel pojistné maximálně do vyměřovacího základu 1 130 640 Kč. Pokud tedy v průběhu letošního roku dosáhne hrubá mzda zaměstnance této hodnoty, přestane zaměstnavatel odvádět pojistné a naposledy odvede pojistné na veřejné zdravotní pojištění v tom měsíce, ve kterém je tohoto maxima dosaženo.

Pramen: Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č. 592/1992 Sb. v platném znění

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená