FinExpert.e15.cz

Z jakých příjmů nemusíme platit daň

Od daně z příjmů fyzických osob jsou některé příjmy osvobozené a některé dokonce nejsou ani předmětem daně.
Z jakých příjmů nemusíme platit daň

Kdo je povinen podat daňové přiznání

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob musí podat každý občan, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob, překročily částku 15 tisíc korun. Jestliže je občan v zaměstnaneckém poměru (u jednoho nebo více zaměstnavatelů) a u všech zaměstnavatelů podepíše prohlášení k dani, zpracovává všechny jeho daňové povinnosti mzdová účetní jeho zaměstnavatele. Daňové přiznání nemusí podávat ani v případě, kdy kromě příjmu ze zaměstnání nemá jiné další příjmy vyšší než 6 tisíc korun.

Termíny odevzdání daňového přiznání

 • do 31. 3. 2009 je základní zákonná lhůta pro odevzdání daňového přiznání
 • do 30. 6. 2009 je lhůta pro odevzdání daňového přiznání, jedná-li se o poplatníka-OSVČ, který má ze zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
 • ostatní (např. v insolvenčním řízením, ke dni podání návrhu na konkurz…)

Které příjmy nejsou předmětem daně

V § 3, odstavci 4 zákona o dani z příjmu jsou uvedeny příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmu fyzických osob. Tyto příjmy se tedy nezahrnují do základu daně a nejsou v daňovém přiznání vůbec uvedeny! Jedná se např. o tyto příjmy:

 • příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů
 • úvěry a půjčky
 • příjmy získané převodem majetku od osoby blízké, která byla zemědělským podnikatelem a předčasně ukončila provozování zemědělské činnosti, atd.

Příjmy od daně osvobozené

V § 4 zákona o dani z příjmu jsou uvedeny příjmy, které jsou od daně osvobozeny, přičemž nejčastějšími případy jsou:

 • Příjmy z prodeje rodinného domu, bytu včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku. Musí být ovšem splněny zákonné podmínky:

-prodávající musel mít v uvedené nemovitosti bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem,

-pokud prodávající neměl v uvedené nemovitosti dva roky bydliště před jeho prodejem, tak je tento příjem osvobozen pouze tehdy, když prodávající použije získané prostředky na uspokojení své bytové potřeby,

-jestliže prodávající nesplňuje podmínku bydlení, musel prodanou nemovitost vlastnit nejméně pět let, aby z tohoto příjmu nemusel platit daň z příjmu.

Jestli není splněna jedna z uvedených podmínek, potom patří příjem z prodeje tohoto majetku do daňového přiznání a podléhá dani z příjmu fyzických osob. Dále se osvobození nevztahuje na příjmy z prodeje nemovitosti, pokud je nebo byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon výdělečné činnosti, a to do 2 let od jeho vyřazení z obchodního majetku. Osvobození se dále nevztahuje na příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje nemovitosti, uskutečněného do 2 let od nabytí. Při prodeji nemovitosti však musí prodávající platit daň z převodu nemovitosti, která má jednotnou sazbu 3 %. Jedná se o jednorázovou daň, kdy základem daně je cena podle znaleckého posudku. Daň je potřeba zaplatit do tří měsíců do zapsání vkladu do katastru nemovitostí.

Jak je to u družstevního bytu

Od daně z příjmu jsou osvobozeny příjmy z převodu členských práv družstva nebo taky z převodu majetkových podílů na transformovaném družstvu nebo z převodu účasti na obchodních společnostech nebo přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem dobu 5 let.

 • Příjmy z prodeje movitých věcí. Toto osvobození se však nevztahuje na prodej aut, letadel a lodí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem jeden rok. Dále se osvobození nevtahuje na příjmy z prodeje movitých věcí, které byly zařazeny do obchodního majetku pro výkon výdělečné činnosti, a to do 5 let od jejich vyřazení z obchodního majetku.
 • Příjmy z prodeje cenný papírů. Musí být však splněna podmínka 6 měsíců mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji.
 • Cena z veřejné soutěže, z reklamní soutěže.
 • Příjem získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění, důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, státní sociální podpory…. Jde-li však o příjmy ve formě pravidelně vyplácených důchodů (penzí), je od daně osvobozena z úhrnu těchto příjmu pouze částka ve výši 198 000 Kč ročně.
 • Úroky z vkladů ze stavebního spoření, včetně úroků ze státní podpory podle zvláštního zákona. Vezmeme-li v úvahu, že většina stavebních spořitelen v současné době nabízí roční úrok 2 % a krátkodobé vklady u bank (které lze okamžitě vybrat) nabízí nyní úrok cca. 2,5 %, tak není rozdíl v úročení tak velký, protože příjmy z úroku na bankovním vkladu podléhají 15% srážkové dani.
 • Stipendia.
 • Přijatá náhrada škody.

Některé příjmy jsou tedy v Česku od daně osvobozené či dani vůbec nepodléhají, je ovšem potřeba dodržet určité zákonné podmínky. Např. při prodeji nemovitosti je potřeba dodržet časové podmínky, neboť daň při dřívějším prodeji než stanovuje zákon, by nám výrazně snížila náš výnos.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená