FinExpert.e15.cz

WINTERTHUR: Výsledky za rok 2005

Rok 2005 byl pro Winterthur pojišťovnu velmi pozitivní, když objem předepsaného pojistného přesáhl 1,5 miliardy korun a meziročně se tak zvýšil o téměř 28 %. Celý pojišťovací trh přitom rostl v oblasti životního pojištění dokonce jen o 1,6 %. Winterthur penzijní fond v roce 2005 posílil svou pozici největšího fondu na trhu dle spravovaných aktiv s více než 26 miliardami korun pod správou.

Winterthur pojišťovně v roce 2005 výrazně narostl objem předepsaného pojistného. To se meziročně zvýšilo o 28 % a ke konci roku 2005 představovalo sumu 1,6 miliardy korun (ke konci roku 2004 činilo 1,2 miliardy korun).

„Na zvýšení předepsaného pojistného se v loňském roce podílel především nárůst jednorázově placeného pojistného. Zájem klientů se přitom koncentroval především na investiční životní pojištění,“ řekl generální ředitel Winterthur pro ČR a SR Petr Žaluda. „V porovnání s celým trhem rostla Winterthur pojišťovna vloni téměř dvacetinásobně, růst trhu v segmentu životního pojištění byl podle údajů České asociace pojišťoven jen 1,6 %,“ zdůraznil Petr Žaluda.

Trendem, který se projevil v loňském roce, bylo posílení spolupráce se zaměstnavateli v oblasti příspěvků na životní pojištění. Meziročně se počet smluv o životním pojištění, na něž přispívá zaměstnavatel, zvýšil o 86 %. „Jde o velmi důležitý trend. Zaměstnavatelé poté, co se naučili využívat příspěvků na penzijní připojištění, v posledních dvou letech stále silněji objevují také výhody příspěvků na životní pojištění. Firmy jej využívají především u manažerů a výrazný nárůst ukazuje, že jde o stále oblíbenější benefit, jehož role bude i nadále růst,“ komentoval vývoj Petr Žaluda.

Celkový počet smluv u Winterthur pojišťovny meziročně vzrostl o 3 %dosáhl tak ke konci roku 2005 počtu téměř 87 tisíc. Výrazně vzrostl také objem aktiv pod správou pojišťovny – o 32 % na 4,1 miliardy korun.

Winterthur pojišťovně se díky rostoucímu zájmu klientů o životní pojištění dlouhodobě daří zvyšovat také svoji profitabilitu, když v roce 2005 dosáhla zisku 165 milionů korun (v roce 2004 zisk činil 118 milionů korun, v roce 2003 pak 10 milionů korun).

Winterthur penzijní fond v roce 2005 opět potvrdil pozici jedničky českého trhu dle objemu spravovaných aktiv. Celkový objem aktiv pod správou fondu k 31. prosinci 2005 činil 26,3 miliardy korun, tedy o 13 % více, než na konci roku 2004.

„Na růst objemu spravovaných aktiv měly hlavní vliv dva faktory: vysoký průměrný příspěvek účastníků, jenž dosahoval 584 Kč měsíčně a nárůst počtu smluv, na něž přispívají zaměstnavatelé,“ vysvětlil Petr Žaluda.

Celkový počet smluv s příspěvkem zaměstnavatele přesáhl ke konci roku 192 tisíc (meziroční nárůst o 5 %). Spolupráce se zaměstnavateli je dlouhodobou prioritou Winterthur penzijního fondu – celkově spolupracuje fond s více než dvěma tisícovkami firem.

Počet klientů penzijního fondu se udržel na úrovni mírně nad šesti sty tisíci. Celkový zisk fondu za rok 2005 představoval 1048 milionů korun a zaznamenal tak meziroční nárůst o 25 % (zisk za rok 2004 činil 767 milionů korun). Na růst zisku působil zejména pozitivní vývoj kapitálových trhů.

Důležitou událostí byl pro obě společnosti Winterthur jejich re-branding, který byl oficiálně oznámen v září 2005. Od 1. ledna 2006 se společnost přejmenovala z původního Credit Suisse Life & Pensions na Winterthur. Učinila tak s cílem dále posílit svůj profil, zjednodušit strukturu a podpořit konzistentní globální přítomnost na trhu. „V regionálním měřítku přinese re-branding ještě užší spolupráci v rámci Winterthur Group. To umožní kooperaci při přebírání a sdílení zkušeností a know-how, např. při vývoji a zavádění nových produktů a služeb,“ řekl Petr Žaluda.

Winterthur v České republice

Winterthur v České republice působí prostřednictvím penzijního fondu a pojišťovny. Winterthur pojišťovna má na českém pojišťovacím trhu stabilní pozici. Objem aktiv pod správou pojišťovny činil ke konci roku 2005 více než 4,1 miliardy Kč. Počet smluv Winterthur pojišťovny ke konci roku 2005 přesahoval 80 tisíc. Winterthur penzijní fond spravoval k 31. prosinci 2005 aktiva v hodnotě převyšující 26,3 miliardy korun. Udržuje si tak pozici největšího penzijního fondu na českém trhu co do objemu spravovaných aktiv. Celkově  využívá služeb Winterthur penzijního fondu více než 604 000 klientů. Jednou z priorit fondu je kooperace se zaměstnavateli, kteří svým zaměstnancům přispívají na penzijní připojištění. V současnosti spolupracuje Winterthur penzijní fond s bezmála 2000 zaměstnavateli. Mezi spolupracující podniky patří například České aerolinie, Letiště Praha či Plzeňský Prazdroj.

Winterthur Group

Winterthur Group je vedoucí švýcarskou pojišťovnou se sídlem ve Winterthuru. V rámci svých mezinárodních aktivit nabízí Winterthur Group pojištění majetku i odpovědnosti, a dále životní a penzijní pojištění přizpůsobené potřebám jednotlivých soukromých i korporátních klientů. Winterthur Group má na celém světě přibližně 19 000 zaměstnanců. Za rok 2005 dosáhl celkový objem obchodování společnosti částky 28,3 miliardy CHF a k 31. prosinci 2005 měla ve své správě aktiva ve výši 153,3 miliardy CHF.

Credit Suisse Group

Credit Suisse Group je vedoucí společností poskytující globální finanční služby se sídlem v Curychu. Credit Suisse, bankovní společnost Credit Suisse Group, celosvětově poskytuje klientům služby v oblastech investičního a privátního bankovnictví a správy aktiv. Credit Suisse nabízí globální poradenské služby, komplexní řešení a inovativní produkty firmám, institucionálním klientům a vysoce bonitním privátním klientům, ve Švýcarsku nabízí také služby pro drobné klienty. Součástí Credit Suisse Group je také Winterthur, švýcarská životní i neživotní pojišťovna se zaměřením na mezinárodní obchodní aktivity. Credit Suisse Group je aktivní ve více než 50 zemích světa  a  zaměstnává přibližně 63 000 lidí. Akcie společnosti Credit Suisse Group vydané na jméno jsou registrované ve Švýcarsku a ve formě amerických depozitních certifikátů i v New Yorku. Další informace o Credit Suisse Group a Credit Suisse jsou k dispozici na www.credit-suisse.com. Další informace o Winterthur jsou k dispozici na www.winterthur.com.

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená