FinExpert.e15.cz

Vyznejte se ve fondech

Česká národní banka registruje téměř 1 600 fondů. Podívejte se, jak se v nich vyznat a nakupovat je.
Vyznejte se ve fondech

Základní informace o fondu najdete ve zjednodušeném statutu. Stejné informace nabídne i kvalitně zpracovaný informační list fondu. U České národní banky je zaregistrováno necelých šestnáct set fondů. Tomu, kdo s fondy teprve začíná, může připadat „moře“ fondů dosti nepřehledné. Pro snazší orientaci jsou fondy rozdělovány do několika skupin podle typu cenných papírů, do kterých investují. Například fondy peněžního trhu se zaměřují na nástroje peněžního trhu a krátkodobé dluhové cenné papíry, dluhopisové fondy investují v různém poměru do státních či firemních dluhopisů s různou dobou splatnosti, akciové fondy do vybraných akcií a smíšené fondy kombinují všechny zmíněné cenné papíry. Kromě těchto základních skupin nabízejí investiční společnosti i mnoho zajištěných fondů či fondů životního cyklu. Naopak skromná je nabídka nemovitostních fondů. Jednotlivé cenné papíry, tudíž i fondy, se liší svou rizikovostí. Který fond nejlépe splní vaše očekávání? Kde hledat potřebné informace o fondech a na co se zaměřit?

Tři otázky na úvod

Před každou investicí si položte tři základní otázky: Jaký výnos očekáváte, zda vůbec a v jaké míře unesete případnou ztrátu a kdy budete peníze opět potřebovat. Odpovědi na tyto otázky vám pomohou při prvotním výběru vhodné skupiny fondů. Budete-li znát skupinu vhodných fondů, můžete začít porovnávat vytipované fondy. Kdo upřednostňuje „jistotu“ a nevydržel by sledovat klesající hodnotu podílových listů, ten by se měl zaměřit na nejméně rizikovou skupinu produktů, především zajištěné fondy.

Uvažujete-li pouze o krátkodobém uložení přebytečné hotovosti, tedy do dvou let, chtěli byste vyšší zhodnocení, než nabízejí spořicí či termínované produkty, a zároveň se smíříte s možností případné ztráty, můžete využít korunové fondy peněžního trhu. Kdo unese mírný pokles hodnoty investice (přibližně do 5 % ročně), může využít fondy státních a kvalitních firemních dluhopisů. Pokud uvažujete o dlouhodobé investici, v řádu desítek let, a neprodáte podílové listy ani v případě výraznějšího poklesu na trzích, můžete využít smíšené či akciové fondy. Nemovitostní fond či úžeji zaměřené sektorové fondy – například komodity, malé společnosti a další – mohou posloužit k doplnění investičního portfolia.

V bance nebo u zprostředkovatele?

Kdo uvažuje o investici do fondů, obvykle se nejprve poohlíží v nabídce své banky. Většina tuzemských bank zprostředkovává obchod s fondy vlastní investiční společnosti. K fondům více investičních společností se můžete dostat prostřednictvím nezávislých investičních zprostředkovatelů. Každý zprostředkovatel nabízí fondy investičních společností, se kterými spolupracuje.

Bankéři ani zprostředkovatelé vám neporadí, jak konkrétně rozložit zamýšlenou částku mezi jednotlivé fondy. Získáte pouze základní informace, tedy do kterých nástrojů fond investuje, jaká je rizikovost investice, výše poplatků spojená s nákupem a správou, doporučená doba investice a podobně. Konečný výběr a rozhodnutí o rozložení celé částky je pouze na vás. Za případnou ztrátu způsobenou špatným rozhodnutím odpovídáte sami. Stejně tak si musíte sami pomoct, váháte-li mezi několika stejnými fondy různých správců. Z těchto důvodů je vhodné u každého fondu prostudovat všechny dostupné informační materiály. Potřebné informace získáte na internetových stránkách konkrétní investiční společnosti.

Infolisty fondů

Základní informace o fondech jsou uvedeny v tak zvaných factsheetech (infolist, prospekt). Konkrétní podoba informačních listů není striktně dána, a tudíž se jejich kvalita u jednotlivých společností liší. Je však třeba dodat, že zákon investičním společnostem nenařizuje vyhotovovat factsheety a některé společnosti neuvádějí všechny informace potřebné k porovnání fondů v jednom dokumentu. Z tohoto důvodu je lepší prostudovat i zjednodušený statut fondu či měsíční přehled fondu.

V informačních listech fondů je popsáno zaměření fondu, uvedena základní data
fondu, kvantitativní ukazatele a složení investičního portfolia. Velmi často investiční společnosti „zapomínají“ na ukazatel celkové nákladovosti fondu, též Total Expense Ratio – TER. Ten můžete dohledat ve zjednodušeném statutu fondu. V tomto dokumentu naleznete i informace o investičních cílech, nástrojích, do kterých lze investovat, investičních omezeních, rizikovosti, nákladovosti, označení depozitáře apod. Kvalitní informační list fondu by měl shrnovat nejdůležitější informace obsažené ve statutu. Tyto informace vám pomohou k porovnání několika fondů stejného investičního zaměření.

Vybrané informace ve factsheetech

Zaměření fondu:
Využívané cenné papíry
Regionální a sektorové rozložení investice
Rizikovost
Doporučený investiční horizont
Srovnávací index (benchmark)
Měna fondu a informace o měnovém zajištění

Data fondu:
Identifikace fondu (ISIN)
Datum založení fondu
Měna fondu
Objem majetku pod správou
Výše minimální investice
Poplatky (vstupní, za správu, výstupní)
Ukazatel celkové nákladovosti (TER)

Kvantitativní ukazatele:
Výkonnost fondu a benchmarku
Graf vývoje fondu a benchmarku
Volatilita fondu a benchmarku
Odchylka od benchmarku (tracking error)
Obrátkovost portfolia
Ostatní ukazatele (alfa, beta)

Složení portfolia:
Rozložení dle tříd aktiv
Váha hotovosti v portfoliu
Regionální alokace portfolia
Sektorová alokace portfolia
Rozložení portfolia dle měn
Seznam nejvýznamnějších titulů
Celkový počet titulů

U dluhopisových fondů:
Rozložení portfolia dle ratingu
Rozložení dle doby splatnosti
Durace portfolia

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená