FinExpert.e15.cz

Vyznejte se v záručních lhůtách a reklamacích

Při nakupování se vyplatí vědět o svých spotřebitelských právech. Máme pro vás přehled toho nejdůležitějšího, co potřebujete vědět.

Co je to záruční doba

Jde o časově omezenou dobu, stanovenou Občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb.), během které odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím. Její význam spočívá v tom, že během ní má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady, případně na výměnu výrobku, nebo i odstoupení od smlouvy, podle charakteru vady. Práva z odpovědnosti za vady, která nejsou uplatněna během záruční lhůty, zaniknou.

Jaké jsou záruční lhůty a na co všechno se vztahuje záruka

Délku záruční doby určuje Občanský zákoník, který rovněž stanoví, že na žádost kupujícího musí prodejce vystavit záruční list. Ten musí obsahovat obchodní jméno, identifikační číslo, adresu, obsah poskytované záruky, podmínky, dobu platnosti a způsob, jak uplatnit nároky. Pokud je v listu i odkaz na servisní opravny, je možné případnou reklamaci řešit také tam.

Standardní záruční lhůty na spotřební zboží jsou 24 měsíců. Jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba 8 dní, u prodeje krmiv 3 týdny a u prodeje zvířat 6 týdnů. Při zhotovení stavby je záruční doba 3 roky, na opravu či úpravu věci je stanovená v délce 3 měsíců, na opravu stavby 18 měsíců. Záruka na zhotovení věci na zakázku je 6 měsíců.

Od záruční lhůty je třeba odlišovat tzv. expirační lhůtu, která platí pro případy, kdy je na věci vyznačena lhůta k použití věci. Tato lhůta může záruku prodloužit, ale nemůže ji zkrátit. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruka uplynutím této lhůty.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci. Spotřebitel tedy nemůže reklamovat věc z toho důvodu, že je používáním opotřebena (např. zubní kartáček, který se s největší pravděpodobností opotřebí dříve, než za 24 měsíců). Záruční lhůta se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace. Více informací naleznete na zde.

Od kdy je v ČR záruční lhůta na spotřební zboží 24 měsíců?

Česká republika od 1. ledna 2003 přijala evropskou směrnici, díky které je na spotřební zboží záruční lhůta 24 měsíců oproti původním šesti měsícům.

Mohou být záruční lhůty delší, než je dáno zákonem?

Delší záruční doba nad rámec zákona může vyplývat buď ze zvláštního předpisu nebo ze záručního listu. Prodávající může poskytnout záruku delší, ale v tom případě si může stanovit podmínky uplatnění reklamace a rozsah záruky. V praxi to znamená, že pokud je na výrobek záruka např. 5 let, po uplynutí 24 měsíců může omezit možnost uplatnění reklamace (např. požadavek na předložení záručního listu).

Vztahuje se záruka i na zboží ve slevě a výprodejích či na zboží z bazaru?

Záruční doba se vztahuje i na zboží prodávané se slevou. Pouze je-li poskytnuta sleva na určitou vadu, pak tuto vadu nelze reklamovat.

Při prodeji použitých věcí je záruční lhůta 24 měsíců, ale prodávající tuto lhůtu může i zkrátit; ne však na méně než 12 měsíců. U použitých věcí neodpovídá prodejce za vady, které odpovídají míře předchozího používání nebo opotřebení. Není proto možné reklamovat například zašlý vzhled varné konvice, poškrábaný povrch lyží apod. Za ostatní vady ale prodejce odpovídá.

Od kterého data začíná běžet záruční lhůta?

Záruční doba začíná běžet vždy dnem převzetí věci kupujícím, ne od uzavření kupní smlouvy (pokud se tyto dva termíny liší). Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodejce, začne záruka běžet ode dne uvedení věci do provozu. Konec záruční lhůty se shoduje se dnem, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem nákupu.

Jak reklamovat

V případě, že se na výrobku vyskytne vada, kterou jste nezavinili, měli byste věc ihned reklamovat. Partnerem pro vyřizování reklamací je vždycky prodávající, tedy ten, u kterého byl výrobek či služba zakoupeny. Prodejce má také konečné slovo při rozhodování o vyřízení reklamace.

Reklamovat je možné v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, v sídle podnikání nebo i v jiné provozovně stejné firmy s podobným sortimentem. Pokud reklamujete do šesti měsíců od zakoupení, můžete se rozhodnout, zda chcete výrobek opravit či vyměnit. (§ 616 OZ). V případě reklamace po uplynutí šesti měsíců musí prodejce výrobek zdarma opravit, pokud je vada odstranitelná. Je-li vada neodstranitelná, může žádat výměnu nebo vrácení peněz (právo volby je na vás). Při větším nebo opakovaném výskytu vad, které brání řádnému užívání věci, také můžete chtít peníze zpět. Pokud je reklamace vyřízena výměnou věci nebo její součásti, začíná běžet nová záruční lhůta (§ 627 OZ).

Je k reklamaci nutný paragon?

Měli byste vždycky vyžadovat doklad o koupi, a to zejména u dražších věcí či služeb. Měli byste ho uchovávat minimálně po dobu běhu záruky. V případě jeho ztráty je možné si vyžádat duplikát u prodávajícího, ten však nemusí vyhovět. Při reklamaci musíte prokázat, že jste zboží zakoupili v určitém termínu u konkrétního prodejce – nejsnáze to lze dokázat právě kupním dokladem. Podle zákona však není vlastnictví paragonu podmínkou pro uplatnění reklamace. Svůj nákup můžete prokázat např. výpisem z účtu, pokud jste platili kartou, záručním listem, ústním svědectvím třetí osoby, písemným čestným prohlášením obsahujícím co nejvíce věcných podrobností o koupi (datum, místo, cena, typ výrobku, svědci) apod. Neuzná-li prodávající alternativní prokázání nákupu u něj, může rozhodnout pouze soud.

K čemu je dobrý reklamační protokol?

Prodejce je povinen vám vystavit písemný doklad o tom, kdy jste reklamaci uplatnili, jakož i záznam o provedení a rozsahu opravy a délce jejího trvání. Měli byste si pečlivě číst předtištěné formuláře, na kterých může být délka pro vyřízení reklamace delší. Můžete tak vyjádřit souhlas, který potvrdíte svým podpisem, například prodloužit lhůtu pro vyřízení reklamace. Pokud tedy kupující s delší lhůtou na vyřízení nesouhlasí, může to odmítnout. Lhůta pro vyřízení reklamace je ze zákona 30 dnů a začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace. Pokud prodávající nestihne v této lhůtě reklamaci vyřídit, máte stejné právo, jako při výskytu neodstranitelné vady. Může požadovat výměnu věci nebo od smlouvy odstoupit a dožadovat se vrácení peněz.

Co dělat, když prodávající reklamaci zamítne

Pokud jste přesvědčeni, že je reklamace oprávněná, měli byste se znovu pokusit s prodejcem dohodnout. V případě, že to nebude možné a prodejce bude trvat na zamítnutí, doporučuji se obrátit se na soudního znalce (seznam znalců je na www.justice.cz), případně na certifikovanou zkušebnu, a nechat si zhotovit znalecký posudek. Pokud posudek vyzní ve váš prospěch, měli byste se znovu obrátit na prodávajícího a uplatnit reklamaci na základě posudku. Ten však ani v tomto okamžiku nemusí reklamaci uznat. Pak nezbývá, než se bránit soudní cestou.

Mám právo na úhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace?

Máte nárok na úhradu nutných nákladů, které vám vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (poštovné, jízdné, znalecký posudek apod.).  Na všechny tyto náklady je třeba si vzít doklad. Uplatněné náklady musí být přiměřené, to znamená, že je-li možné reklamovanou věc odvézt MHD, nemůžete požadovat po prodejci proplacení taxislužby.  

Další doporučení

  • Prodejce v maloobchodě nemůže požadovat po vás originální obal od výrobku, proto ho nemusíte uchovávat.
  • Prodejce nemá právo po vás požadovat jakékoliv poplatky za vyřízení či neuznání reklamace. Pokud tomu tak je, doporučuji kontaktovat Českou obchodní inspekci. 
  • Originál paragonu by měl vždycky zůstat u vás.
  • Reklamovat lze po celou provozní dobu prodejce, prodávající se nemůže vymlouvat, že není přítomen pracovník odpovědný za vyřizování. Prodávající má dle § 19 Zákona o ochraně spotřebitele povinnost zajistit po celou provozní dobu, aby byl přítomen pověřený pracovník pro vyřizování reklamací. 
  • Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. 
  • Za vyřízení reklamace se považuje předání výrobku po opravě, výměně, zamítnutí nebo vrácení peněz.

Zdroj informací: Sdružení obrany spotřebitelů

Další článek


 

celkem 7 komentářů

Nejnovější komentáře

Výměna bruslí...
Henry99
29. 12. 2006, 08:29
Re:Jak je to se zarukou po vymene vyrobku?
Marty
14. 12. 2006, 09:40
Re:Jak je to se zarukou po vymene vyrobku?
Petr
13. 12. 2006, 18:53
Re:Dotay - yáruka na notebooka Acer
Petr
13. 12. 2006, 18:52
Dotay - yáruka na notebooka Acer
Petr
13. 12. 2006, 13:13

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená