FinExpert.e15.cz

Významný zákazník podle ČSOB

Poštovní spořitelna má odlišné pojetí, jak si vážit svých zákazníků. Příběh čtenáře, který se může stát každému.
Významný zákazník podle ČSOB

Jeden z našich čtenářů nám poslal příběh, který se mu stal s Poštovní spořitelnou, a my ho přepisujeme podle původního znění.

Otevřel jsem si normální postžirový účet

V červnu 2004 jsem si otevřel účet u Poštovní spořitelny a zvolil si balíček Rodina (dnes již Program Plus). Poštovní spořitelnu si vybral z několika důvodů. Mezi stěžejní důvody pro mě patřily

  • nejdostupnější síť poboček prostřednictvím sítě České pošty
  • velmi slušné internetové bankovnictví
  • rychlé zahraniční platby
  • komplexní rozsah služeb skupiny ČSOB
  • levné výběry z vlastních bankomatů
  • v neposledním případě i platební karta maxkarta, která svým unikátem kloubí několik funkcí

A protože jsem platil poměrně často poštovní služby a ne vždy disponoval hotovostí, byla Poštovní spořitelna jasnou volbou. Vše bylo umocněno tím, že vedle mého bydliště je bankomat ČSOB a znáte to parapřísloví, že „nenaučíš manželku vybírat z bankomatu banky své“ :-) I kontokorent Poštovní spořitelny má jednu z nejnižších sazeb na českém trhu (12 % p.a., poz. red.). Byla to tedy rozumná a praktická volba.

Chtěl jsem kontokorent, dostal jsem ho

V průběhu času jsem požádal na poště o kontokorent na maximální částku 20 000 Kč a byl mi schválen v září 2004. Účet jsem pak běžně používal i s kontokorentem. Poštovní spořitelna nebyla sice mojí hlavní bankou, ale využíval jsem právě těch výhod, které nabízí: levné výběry z bankomatu, platby na poště a zahraniční platby. Když jsem měl maxkartu já i manželka, věděl jsem, že vždy mám v ruce velkou finanční rezervu a jednou za měsíc jsem případný povolený debet na účtu v PS uhradil ze svého hlavního účtu u jiné banky. Poplatky pro mě nejsou rozhodujícím kritériem, spíše rozsah služeb a tato kombinace mi vyhovovala.

V září následujícího roku 2005 mi přišel dopis, že se blíží den, kdy je potřeba kontokorent vyrovnat do plusu. Nebral jsem ho na vědomí, v plusu jsem byl a kontokorent se podle očekávání opět obnovil na následující rok a účet jsem opět spokojeně využíval.

Stal jsem se významným klientem

Koncem července 2006 mi přišel nevšední dopis:

Vážený pane,
dovolujeme si Vás oslovit s výhodnou nabídkou, která je určena pouze našim významným klientům, mezi které patříte právě Vy.

Připravili jsme pro Vás následující možnost:
navrhujeme Vám zvýšení Vašeho současného úvěrového limitu povoleného přečerpání poskytnutého k Vašemu postžirovému účtu 190209277 z 20 000 Kč na 40 000 Kč ke dni 25.8.2006. Tento zvýšený limit vám bude poskytnut odchylně od bodů 7. a 8. „Podmínek pro povolené přečerpání postžirového účtu“.

Toto zvýšení úvěrového limituje bezplatné a poskytne vám větší možnosti při řešení finančních potřeb.

Zaujala Vás naše mimořádná nabídka?

Stačí jen vyplnit „Přijetí návrhu“, které je přiloženo k tomuto dopisu, podepsat ho podle podpisového vzoru k postžirovému účtu a odeslat v přiložené odpovědní obálce (poštovné hradí Poštovní spořitelna.

S přátelským pozdravem výkonný ředitel Poštovní spořitelny (podpis).

 


Poznámka redakce:

 

Bod 7 Podmínek: Čerpané peněžní prostředky až do výše Úvěrového limitu jsou úročeny úrokovou sazbou sjednanou při uzavření.

Bod 8 Podmínek: Úvěrový limit není dovoleno překročit. V případě, že majitel účtu úvěrový limit překročí, bude částka, o kterou byl úvěrový limit překročen, úročena debetní úrokovou sazbou uplatňovanou pro postžirové účty.


 

Tento dopis mě velmi potěšil. Jednak mě označili jako významného klienta, což bych od Poštovní spořitelny nečekal, a zvýšení kontokorentu na 40 000 Kč jsem vnímal jako velkou důvěru, kterou banka ke mně chová. Navíc mi přišlo i vhod. Emotivně napsáno, byl jsem šťastný, že jsem u Poštovní spořitelny. K 25.8.2006 mi pak byl kontokorent opravdu navýšen, jak jsem si i ověřil v internetovém bankovnictví.

V dalším dopise z 29.8.2006 mi PS jen formálně opakovala, že díky přijetí návrhu mám kontokorent zvýšen na 40 000 Kč s tím, že ostatní sjednané smluvní podmínky povoleného přečerpání se nemění a zůstávají v plném rozsahu platnosti. A že se těší na další spolupráci se mnou.

Významní klienti na kontokorent nárok nemají

Koncem září přišel každoroční formální dopis, kde jsem vyzýván, abych vyrovnal kontokorent do plusu. Byly však v něm odchylky. Banka v dopise uvedla, že mi v srpnu zvýšila úvěrový limit odchylně od standardních podmínek a má pro mě návod jak postupovat, aby byl kontokorent obnoven: K 30.9.2006 mám kontokorent splatit (nebylo potřeba, byl jsem v plusu asi 10 000 Kč) a mám zajistit pravidelný měsíční vklad na účet minimálně ve výši 20 000 Kč (můj původní kontokorent).

Dny rychle uběhly a najednou bylo 1.10.2006 a při první kontrole účtu přes internetové bankovnictví jsem zjistil, že kontokorent je zrušen. Počkal jsem dva dny, a když se nic nedělo, napsal jsem e-mail na reklamaceps@csob.cz:

Dobrý den,
 
ke dni 30.9.2006 jsem měl splatit kontokorent na účtu 193222194/0300 (vztahuje se k postžiru č. 190209277/0300). Výše kontokorentu je 40 000 Kč. K dnešnímu dni při nahlédnutí do max internetbankingu pořád vidím disponibilní zůstatek kontokorentu "0 Kč" a k celkovému disponibilnímu zůstatku postžira rovněž původních 40 000 Kč není přičteno. Znamená to, že mi byl kontokorent zrušen, anebo je jen někde chyba?

Banka odpověděla:

Dobrý den,
 
na základě Vašeho dotazu sdělujeme, že: 
  
povolené přečerpání (kontokorent) je uzavíráno jako "Dodatek ke smlouvě o postžirovém účtu". V podmínkách pro povolené přečerpání, které klient akceptuje podpisem žádosti o sjednání dodatku, je uvedeno, že KTK je poskytován na 12-ti měsíční období. V den splatnosti banka ověřuje, zda klient dodržel všechny podmínky smlouvy.  V případě, že klient podmínky smlouvy nedodrží a KTK není obnoven, banka klienta již zvlášť písemně neinformuje, jelikož platnost KTK na 12-ti měsíční období je dána podmínkami pro tento produkt a klient při zřízení KTK informování s jejich obsahem stvrzuje svým podpisem. 
 
Po přešetření podmínek pro obnovu Vašeho KTK  bylo zjištěno, že automatická obnova nebyla provedena z důvodu nesplnění podmínek pro obnovu KTK  k 30.9.2006. KTK tedy obnoven nebyl a bude následně zrušen. Na obnovu KTK není právní nárok.

Takže jsem se nic nedozvěděl. Psal jsem tedy proto znovu:

Dobrý den,
 
smím se zeptat, čím konkrétně jsem porušil podmínky pro obnovu kontokorentu? Nechápu totiž, proč jsem 19.7.2006 obdržel od Poštovní spořitelny dopis, ve kterém mě označuje jako "významného klienta" a automaticky mi nabízí navýšení kontokorentu z 20 000 Kč na 40 000 Kč. Toto navýšení proběhlo ke dni 25.8.2006. A o měsíc později při obnově je kontokorent k 30.9.2006 zrušen? To opravdu nechápu a prosím o vysvětlení.

Opět reakce banky:

Dobrý den,
 
na základě Vašeho dotazu uvádíme, že důvodem neobnovení KTK bylo neplnění kreditních obratů na postžirovém účtu ani na 50% poskytnutého úvěrového limitu ve výši 40.000.
 
V době, kdy jste byl bankou vybrán, a bylo Vám nabídnuto navýšení kontokorentu na dvojnásobek, tak jste splňoval požadavky včetně výše obratu. Následně jste však již obrat neplnil a to ani na výši původního limitu 20.000 ( což je právě výše uvedených 50 % ) a tudíž nedošlo k obnově KTK. 
 
Dle Podmínek pro povolené přečerpání – bod 12. – se klient zavazuje po celou dobu trvání KTK zajistit pravidelný měsíční vklad na postžirový účet ve výši poskytnutého úvěrového limitu KTK.

Přeloženo do češtiny, v posledních třech měsících jsem na účtu měl příjem nižší než 20 000 Kč, takže mi byl kontokorent zrušen i v původní výši pro nesplnění podmínek. Pro informaci, můj příjem na postžirový účet v posledních 3 měsících byl 15 066 Kč v září, 25 839 Kč v srpnu a v červenci 15 912 Kč. Průměr je tedy 18 939 Kč.

Nedal jsem se a zašel jsem na klientské centrum Poštovní spořitelny. Tam byli překvapeni přístupem žirocentrály a snažili se mi pomoci. Přesto ani pobočka nemohla změnit stanovisko banky. V podstatě jsem porušil obchodní podmínky tím, že jsem měl o 1 061 Kč menší příjem. Takže z velkého kontokorentu pro významné zákazníky i z normálního kontokorentu pro obyčejné zákazníky nezbylo nic. Nedostal jsem ani snížený kontokorent na 18 000 Kč (na něj bych podmínky podle pobočky posplňoval), protože po zamítnutí kontokorentu mohu o nový požádat až za půl roku. Pobočka mi však nabídla tzv. skórovaný kontokokorent, tzn. že doložím příjmy a výdaje a podle toho mi bude schválena výše úvěrového rámce. To jsem odmítl, připadalo mi to nefér.

Nevsázejte nikdy na jednoho koně

Vsadil jsem na Poštovní spořitelnu jako na „svoji“ banku. Chtěl jsem si letos do ní převést všechna svoje aktiva a používat ji jako svoji hlavní banku. Věřil jsem jí a patřím mezi natolik špičkové klienty, že umím vrátit vzájemnou důvěru, kterou ve mne banka má. Nejsem rovněž „obyčejný“ klient, používám pestrou paletu bankovních služeb, za které rád zaplatím.

Svým jednáním mě Poštovní spořitelna pomyslně kopla do zadní části těla, na které zpravidla sedíme. Celé její jednání mi připadá jako výsměch: Nejprve mne označí jako významného zákazníka a po měsíci mě označí jinými slovy jako sociální případ, který musí dostat přes prsty, protože neplní podmínky banky. Historie účtu banku nezajímá, v té chvíli jsem nesplnil jediný bod, tak mi to dá banka patřičně najevo. Proč mě tedy označovala jako významného zákazníka? Proč mi zvyšuje kontokorent a po měsíci mi ho odnímá? Přijměte proto moji zkušenost jako varování před Poštovní spořitelnou, pokud byste do ní chtěli soustředit všechny svoje požadavky na bankovní služby. Z mého pohledu se nejedná o banku, na kterou se lze plně spolehnout. Vše řeší žirocentrála, která vás nezná a žádný jakoby osobní vztah bankéře a banky zde neexistuje.  (Tím nemám na mysli platební styk, ten samozřejmě funguje perfektně.)

Ztracená důvěra se obnovuje těžce

Banku mám proto, abych mohl využívat výhod, které nabízí. Bance musím věřit a předpokládám, že ona věří i mě. Pokud mi Poštovní spořitelna nevěří, ani já ji nevěřím. Po obdržení jejího druhého emailu, kde se mi jinými slovy vysmívá, jsem u Poštovní spořitelny okamžitě zrušil účet a odevzdal jí maxkarty. Bance jsem e-mailem odpověděl, že ruším u ní účet a proč.

Na poště používám od té doby hotovost nebo vkladní knížku Poštovní spořitelny (je zdarma). Svoje aktiva jsem přesunul do původní banky, kde mám účet už velmi dlouhou dobu. Nepatří sice mezi nejlevnější, ale mám tam osobní bankéřku, která mě zná, požadavky můžu řešit e-mailem a s touto bankou jsem nikdy v celé historii neměl sebemenší problém. Kontokorent jsem dostal na 50 000 Kč a výběry z jakéhokoliv bankomatu mě stojí 9 Kč. Manželka už nemusí řešit, kde může či nemůže vybírat z bankomatu a Poštovní spořitelna přišla o kvalitního zákazníka.

Jednička na trhu do deseti let

Redakce:

Chování Poštovní spořitelny je sice oprávněné, pokud jde o dodržení obchodních podmínek, ale přinejmenším neetické. Je vidět, že Poštovní spořitelna ještě pořád neumí udělat selekci svých zákazníků, a tak se vám může stát, že to co vám oznámila minulý měsíc, dnes už neplatí. Jestli chce PS pokračovat v „tažení“ na Českou spořitelnu, aby ji předběhla v počtu klientů a stala se jedničkou na retailovém trhu, musí se ještě hodně učit. Česká spořitelna je sice dražší, ale o svých zákaznících ví vše a jejich věrnost také umí náležitě ocenit. Od Poštovní spořitelny to (zatím) čekat nemůžete.

Redakce má jméno i adresu klienta k dispozici včetně fotodokumetace korespondence.

Další článek


 

celkem 125 komentářů

Nejnovější komentáře

Hľadáte veľmi skutočné úver? Za rozumnú úrokovou sad...
Sir.Rowen Braddon
25. 10. 2014, 07:47
Re: nechapem
CBR
25. 9. 2007, 16:29
Re:Kdo potřebuje kontokorent je socka
ovidiu
20. 2. 2007, 00:51
Re:S Poštovní spořitelnou jsem v zásadě spokojen
Tom
16. 11. 2006, 19:06
taky
Tom
16. 11. 2006, 18:48

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená