FinExpert.e15.cz

Vyšší zisk, ale nižší daň

Při vysokém zisku je možné platit méně na dani z příjmu než při nižším zisku.
Vyšší zisk, ale nižší daň

Kolik zaplatí OSVČ za rok 2014 na dani z příjmu, nezávisí pouze na dosaženém zisku, ale rovněž na množství uplatněných daňových slev a daňových odpočtů. Při vysokém zisku je možné platit méně na dani z příjmu než při nižším zisku. 

Sazba daně z příjmu fyzických osob činí pro OSVČ 15 % z hrubého zisku. OSVČ s hrubým ziskem nad 1 245 216 Kč odvádí za rok 2014 z částky nad limit ještě 7% solidární daň. Výslednou daňovou povinnost však ovlivňuje využití daňových slev a daňových odpočtů více, než se na první pohled zdá, jak si ukážeme na praktickém příkladu. 

Termín přiznat daně končí na apríla. Úředníci vyrazí do menších měst a obcí

Termín přiznat daně končí na apríla. Úředníci vyrazí do menších měst a obcí

Daňové odpočty snižují daňový základ

Vypočtený daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti, tedy hrubý zisk (příjem - výdaj), snižují daňové odpočty. Nezdanitelné položky neboli daňové odpočty jsou upraveny v § 15 zákona o dani z příjmu fyzických osob. Daňovými odpočty jsou při splnění zákonných podmínek dary, úroky z úvěru na bydlení, zaplacené příspěvky na penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření, zaplacené příspěvky na životním pojištění, členské příspěvky zaplacené odborové organizaci, úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Nejvíce je možné snížit základ daně o zaplacené úroky z úvěru na bydlení, kterým je řešena vlastní bytová situace, a to až o 300 tisíc Kč. 

  • Nezdanitelné položky snižují daňový základ, proto při uplatnění daňových odpočtů v souhrnné výši např. 72 500 Kč dochází k daňové úspoře ve výši 10 875 Kč (15 % z 72 500 Kč). 

Daňové slevy snižují přímo daňovou povinnost

Vypočtenou daň z příjmu fyzických osob snižují daňové slevy. Všichni daňoví poplatníci mají za rok 2014 nárok na daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Pro uplatnění dalších daňových slev musí být splněny daňové podmínky. Jaké jsou další daňové slevy? Sleva na manželku (manžela) s vlastními ročními příjmy do 68 000 Kč ve výši 24 840 Kč (na držitele průkazu ZTP/P 49 680 Kč), sleva na invalidní důchod prvního a druhého stupně ve výši 2 520 Kč, sleva na invalidní důchod třetího stupně ve výši 5 040 Kč, sleva na průkaz ZTP/P ve výši  16 140 Kč, sleva na studenta ve výši 4 020 Kč. Daňovou novinkou při vyplňování daňového přiznání za rok 2014 je školkovné, které činí maximálně 8 500 Kč na jedno dítě. 

  • Daňové slevy, na rozdíl od daňových odpočtů, snižují přímo daňovou povinnost. 

Na každé dítě může navíc jeden z rodičů uplatnit daňové zvýhodnění ve výši 1 117 Kč za každý měsíc. Za celý rok tedy 13 404 Kč.  Když je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Daňový bonus vyplácí finanční úřad na účet uvedený v daňovém přiznání v žádosti o vrácení daňového přeplatku. 

Praktický příklad 1)

Pan Novák má hrubý zisk (příjem - výdaj) za rok 2014 ve výši 743 410 Kč. Pan Novák si spořil měsíčně 1 000 Kč na životním pojištění a 2 000 Kč na doplňkovém penzijním spoření, 49 420 Kč zaplatil na úrocích z úvěrů na vlastní bydlení. Manželka byla po celý rok nezaměstnaná a vlastní příjmy měla do 68 tisíc Kč. Pan Novák uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti za celý rok. Náklady na školku na mladší dceru byly 14 000 Kč. Kolik zaplatí pan Novák na dani z příjmu fyzických osob za rok 2014? 

  • Částka zaplaceného doplňkového penzijního za celý rok ponížená o 12 000 Kč snižuje daňový základ, maximálně o 12 000 Kč. Pan Novák za rok 2014 vložil 24 000 Kč, tak uplatní maximální odpočet 12 000 Kč (24 000 Kč - 12 000 Kč). 
  • Zaplacené školkovné je 14 000 Kč, maximálně lze však uplatnit 8 500 Kč. 

Výpočet daně z příjmu fyzických osob pana Nováka

Klepněte pro větší obrázek

Pan Novák zaplatí na dani z příjmu fyzických osob za rok 15 497 Kč. Nedoplatek uhradí na pokladně na finančním úřadu při podání daňového přiznání.   

Praktický příklad 2) 

Pan Pokorný má hrubý zisk za rok 2014 ve výši 285 460 Kč. Pan Pokorný při výpočtu daňové povinnosti uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Kolik zaplatí na dani z příjmu fyzických osob pan Pokorný za rok 2014?

Výpočet daně z příjmu fyzických osob pana Pokorného

Klepněte pro větší obrázek

Pan Pokorný zaplatí na dani z příjmu fyzických osob za rok 17 970 Kč. Přestože má pan Pokorný hrubý zisk 2,6krát nižší než pan Novák, tak zaplatí na dani z příjmu fyzických osob o 2 473 Kč více. Důvodem je využití daňových slev a daňových odpočtů panem Novákem. 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená