FinExpert.e15.cz

Vyšší paušály sníží daně o tisíce

Vyšší výdajové paušály pro OSVČ již schválila Poslanecká sněmovna. Pokud projdou i Senátem, budou je moci uplatnit už v daňovém přiznání za rok 2009.
Vyšší paušály sníží daně o tisíce

Ze zákona platí pro všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) povinnost podat každoročně přiznání k dani z příjmů fyzických osob na finanční úřad a odevzdat Přehled o příjmech a výdajích na místně příslušnou OSSZ a svou zdravotní pojišťovnu. Za OSVČ se považují všichni živnostníci, ale např. i poradci, advokáti, herci, autoři či hudebníci. Pro vyplnění všech tiskopisů je základem stanovení příjmů a výdajů. Možností je ze zákona několik.

Stanovení výdajů paušálem

Stanovení výdajů paušálem přináší všem OSVČ časovou a mnohdy i finanční úsporu (pokud jsou jejich skutečné náklady nižší než paušál). Veškeré finanční a daňové záležitosti jsou následně schopny zvládnout sami. Dále není potřeba evidovat výdajové doklady a přemýšlet, zda jsou daňově uznatelné či nikoliv. Pro případnou kontrolu je nutné doložit pouze všechny příjmy (v hotovosti i bankovním převodem) a pohledávky.

Porovnání výše paušálu

OSVČ

Nyní

Změna

Osoby podnikající v zemědělství

80 %

80 %

Osoby s příjmy z řemeslných živností

60 %

80 %

Ostatní živnostníci

50 %

60 %

Ostatní OSVČ

40 %

60 %

Osoby s příjmy z pronájmu

30 %

30 %

Nejvyšší změna je u řemeslných živností a ostatních OSVČ (advokáti, herci, autoři…), kde je plánované zvýšení paušálu až o 20 procentních bodů. Jakou to přináší finanční úsporu na dani při příjmu 600 tisíc u ostatních OSVČ?

Příklad

Text

Paušál 40 %

Paušál 60 %

Příjem

600 000 Kč

600 000 Kč

Výdaj

240 000 Kč

360 000 Kč

Daňový základ

360 000 Kč

240 000 Kč

Daň 15 %

54 000 Kč

36 000 Kč

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

24 840 Kč

Daň po uplatnění slev

29 160 Kč

11 160 Kč

Jak vidíme v našem zvoleném případě, činila by daňová úspora 18 tisíc korun. Pro zjednodušení výpočtu jsme neuplatnili žádné další slevy na dani (např. na manželku), nesnížili základ daně o nezdanitelné částky (např. penzijní připojištění, dary…) či nevyužili daňový bonus na děti.

Přechod na paušální výdaje

Samozřejmě nelze způsob stanovení výdajů pro daňové účely měnit libovolně. OSVČ, která chce přejít ze skutečných výdajů (tj. z daňové evidence) na paušální výdaje, musí podat dodatečné daňové přiznání za předchozí zdaňovací období a v tomto přiznání dodaní všechny neuhrazené pohledávky, závazky a zásoby vykázané ke konci roku. Pohledávky a zásoby základ daně zvýší a závazky sníží. Přechod z daňové evidence na paušální výdaje je proto lepší naplánovat v předstihu a přizpůsobit tomu již aktuálně podávané daňové přiznání.

Daňová evidence

Tato forma vedení příjmů a výdajů nahradila dřívější jednoduché účetnictví. Výdaje jsou však vyčísleny dle skutečnosti. Její forma není v zákoně striktně stanovena. Při případné kontrole je však nutné doložit všechny příjmy a výdaje a majetek a závazky. Je nutné archivovat všechny potřebné doklady (bankovní výpisy, faktury…) v souladu se zákonem. Daňovou evidenci vedou OSVČ, jejichž náklady jsou vyšší než při uplatnění výdajového paušálu. Právě zvýšení výdajových paušálu umožní těmto OSVČ přejít na paušál.

Podvojné účetnictví

Jedná se o finančně nejnáročnější a nejnákladnější způsob prokázání příjmů a výdajů. Zvládnout veškerou agendu spojenou s podvojným účetnictvím je pro OSVČ nemožné. Musí tak přenechat své účetnictví profesionální firmě nebo zaměstnat účetního. Ze zákona musí podvojné účetnictví vést OSVČ:

  • zapsané v obchodním rejstříku
  • mající obrat za předcházející kalendářní rok 25 miliónů Kč a více
  • pokud jsou členy sdružení bez právní subjektivity, kde alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je výše uvedenou osobou
  • komu to ukládá zvláštní předpis
  • dobrovolně
Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená